Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2214. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2006, stran 5627.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – odločba US, 16/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – odločba US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Sklep US, 51/02, 108/03 – odločba US, 72/05 in 21/06 – odločba US), na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT) in na podlagi Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06), Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) so Občinski svet Občine Trebnje na 5. redni seji dne 28. 3. 2007, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 5. redni seji dne 24. 4. 2007 in Občinski svet Občine Šentrupert na 5. redni seji dne 11. 4. 2007 sprejeli
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2006, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prihodkov in odhodkov, z ugotovitvijo presežka in njegovo razporeditvijo.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2006 obsega:
--------------------------------------------------------------------------
        Bilanca    Račun    Račun     Skupaj   
       prihodkov in finančnih  financiranja         
        odhodkov  terjatev in                
               naložb                 
--------------------------------------------------------------------------
Prihodki   3.501.793.270             0  3.501.793.270
--------------------------------------------------------------------------
Odhodki   3.366.371.791        10.214.205  3.376.585.996
--------------------------------------------------------------------------
Primanjkljaj               10.214.205   10.214.205
--------------------------------------------------------------------------
Presežek    135.421.479             0   135.421.479
--------------------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prejemkov nad izdatki za leto 2006 znaša 125.207.274 SIT in se prenaša v splošni sklad Občine Trebnje ter se lahko uporabi za pokrivanje obveznosti iz preteklih proračunskih let in za pokrivanje tekočih obveznosti v proračunskem letu 2007.
4. člen
Sprejmejo se zaključni računi krajevnih skupnosti Občine Trebnje za leto 2006, ki obsegajo:
----------------------------------------------------------------
       Bilanca   Račun   Račun    Skupaj  
       prihodkov finančnih financiranja      
              in  terjatev in       
             odhodkov  naložb        
----------------------------------------------------------------
Prihodki   404.198.143            404.198.143
----------------------------------------------------------------
Odhodki   389.817.055            389.817.055
----------------------------------------------------------------
Primanjkljaj      0                 0
----------------------------------------------------------------
Presežek   14.381.088            14.381.088
----------------------------------------------------------------
Presežek prihodkov nad odhodki krajevnih skupnosti za leto 2006 znaša 14.381.088 SIT in se prenaša v splošni sklad posameznih krajevnih skupnost ter se lahko uporabi za pokrivanje obveznosti iz preteklih proračunskih let in za pokrivanje tekočih obveznosti v proračunskem letu 2007.
5. člen
Sprejme se zaključni račun Rezervnega sklada za leto 2006, ki obsega:
--------------------------------------------------------------
Prihodki                     13.423.337
--------------------------------------------------------------
Odhodki                      4.110.382
--------------------------------------------------------------
Primanjkljaj                       0
--------------------------------------------------------------
Presežek                     9.312.955
--------------------------------------------------------------
Presežek prihodkov nad odhodki Rezervnega sklada za leto 2006 znaša 9.312.955 SIT in se prenaša v sklad proračunske rezerve za leto 2007.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-24/2007
Trebnje, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
 
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
 
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti