Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2182. Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje statističnih raziskovanj pridelovalne zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov, stran 5574.

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije naslednje
N A V O D I L O
o spremembah Navodila za izvajanje statističnih raziskovanj pridelovalne zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov
1. člen
V Navodilu za izvajanje statističnih raziskovanj pridelovalne zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov (Uradni list RS, št. 20/06) se 1. člen spremeni, tako da se glasi:
»To navodilo v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/109/ES z dne 19. decembra 2001 o statističnih raziskovanjih, ki jih izvedejo države članice, da ugotovijo pridelovalno zmogljivost intenzivnih sadovnjakov nekaterih vrst sadnega drevja (UL L št. 13 z dne 16. 1. 2002, str. 21), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/110/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 95/57/ES in 2001/109/ES na področju statistike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 418) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/110/ES) določa, da Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Urad) popisuje s tem navodilom določene enote statističnega raziskovanja in o rezultatih obvešča Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija).«.
2. člen
V 3. členu Navodila se besedilo »v Prilogi I Direktive 2001/109/ES« nadomesti z besedilom »v Prilogi Direktive 2001/109/ES«.
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2006/9
Ljubljana, dne 20. aprila 2007
EVA 2007-1522-0003
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti