Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2179. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij, stran 5569.

Na podlagi 68. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij
1. člen
V Odredbi o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij (Uradni list RS, št. 107/01) se v naslovu, členih in prilogah beseda »odredba« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznem sklonu.
V naslovu se črta zvezdica in opomba pod črto.
V členih se besedilo »minister pristojen za energetiko« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za okolje« v ustreznem sklonu.
2. člen
Prvi člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 96/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. septembra 1996 o zahtevah po energetski učinkovitosti za gospodinjske električne hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije (UL L št. 236 z dne 18. 9. 1996, str. 36), zadnjič spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 22. 7. 2005, str. 29) določa zahteve po energetski učinkovitosti novih gospodinjskih hladilnikov, omar za shranjevanje zamrznjene hrane, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij, ki so napajani iz električnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: hladilni aparati).
Ta pravilnik se ne nanaša na hladilne aparate, ki lahko uporabljajo druge vire energije (na primer baterije), ter gospodinjske hladilne aparate, delujoče na absorbcijskem principu in aparate, proizvedene po posebnem naročilu, oziroma po posebnih specifikacijah.«.
3. člen
V tretjem odstavku 5. člena se beseda »električne« nadomesti z besedo »hladilne«.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
»Vsaka odločitev, ki vsebuje omejitev dajanja hladilnega aparata v promet oziroma trgovanje s tovrstnimi izdelki ali zahteva njihov umik s trga in je sprejeta na podlagi določb tega pravilnika, mora biti natančno utemeljena.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-218/2006
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EVA 2006-2511-0058
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti