Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1373. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Križevci, stran 3613.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 4. seji dne 15. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranju Občine Križevci
1. člen
V obdobju od 1. aprila 2007 do začetka veljavnosti odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2007 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006.
Lahko se nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2006.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju realizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa, vključijo v proračun za leto 2007 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2007 dalje.
Št. 032-01/04-22
Križevci, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost