Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1371. Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine s tremi ali več otroki, stran 3612.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS-UPB1) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 4. seji dne 15. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine s tremi ali več otroki
1. člen
S tem odlokom se opredeljujejo pogoji in postopek uveljavljanja oprostitve ter občinske dajatve katerih plačila se oproščajo družine s tremi ali več otroki s stalnim prebivališčem na območju Občine Križevci.
2. člen
Oprostitve občinskih prispevkov po tem odloku so v celoti upravičene osebe, ki imajo v družini štiri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let oziroma 25 let kolikor se le-ti šolajo.
Polovične oprostitve so upravičene osebe, ki imajo v družini tri otroke, ki še niso dopolnili 18 let oziroma 25 let, kolikor se šolajo.
3. člen
Oprostitev po tem odloku se uveljavlja na podlagi potrdila o skupnem gospodinjstvu pristojnega organa za notranje zadeve in potrdila o šolanju za družinske člane starejše od 18 let.
Vloga za oprostitev se vloži pri pristojnem občinskem upravnem organu, ki izpelje nadaljnji postopek končne uveljavitve oprostitve.
4. člen
Uveljavitev oprostitve se nanaša na naslednje občinske prispevke:
- prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje,
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- plačilo sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
Oprostitve iz prvega odstavka tega člena veljajo samo v primeru gradnje stanovanjskih stavb.
5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 29/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-02/07
Križevci, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost