Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1370. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig, stran 3611.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) je župan Občine Ig dne 13. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Ig
I.
Za podžupana Občine Ig se imenuje Franc Strle, Iška 11, 1292 Ig.
II.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga pooblašča.
IV.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge za katere ga župan pooblasti.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 14. 3. 2007 dalje.
Št. 00702/002/2007-268
Ig, dne 13. marca 2007
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost