Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1356. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center, stran 3587.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) ter četrtega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 113. redni seji dne 14. 3. 2007 in sprejela
O D L O K
o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center (Uradni list RS, št. 138/06) se peta alinea tretjega odstavka 12. člena in šesta alinea tretjega odstavka 13. člena spremenita tako, da se glasita:
»- ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-13/2007/5
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2007-2711-0020
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost