Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2007 z dne 22. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2007 z dne 22. 3. 2007

Kazalo

1258. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Postojna za leto 2007, stran 3317.

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 18. člena Statuta Območne obrtne zbornice Postojna, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Postojna dne 12. 7. 2005, je skupščina Območne obrtne zbornice Postojna na 6. seji dne 19. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Postojna za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Postojna (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 2,12% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 3.595 SIT mesečno, oziroma 15 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 2,12% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 3.595 SIT mesečno, oziroma 15 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v višini 1,06% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 1.797,50 SIT mesečno, oziroma 7,50 evrov, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja) v višini 3.595,00 SIT mesečno, oziroma 15 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– prostovoljni član, v višini 3.595,00 SIT mesečno, oziroma 15 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma, ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Območna obrtna zbornica Postojna člane s pisnim obvestilom oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun št. 19100-0010141210 odprt pri Deželni banki Slovenije d.d..
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med letom, se seznani o odmeri članarine s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravno odbor Območne obrtne zbornice Postojna.
O odločitvi iz prvega odstavka te točke, je Območna obrtna zbornica Postojna dolžna pisno obvestiti Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.
VIII.
Območna obrtna zbornica Postojna je pooblastila Obrtno zbornico Slovenije za skupno izdajanje obvestil oziroma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana s pobiranjem članarine.
Št. 1/2006
Postojna, dne 19. decembra 2006
Predsednik skupščine
OOZ Postojna
Franci Šemrl l.r.

AAA Zlata odličnost