Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

881. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb, stran 2351.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 1. korespondenčni seji sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 10/04 in 109/04) se v 5. členu črta točka 6, tako da 7. točka postane 6. in 8 točka postane 7.
2. člen
V 17. členu se črtajo prva, druga, tretja in peta alineja.
3. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
Občina lahko zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Odločitev o vlaganju javnega kapitala sprejme občinski svet.
Na podlagi odločitve o vlaganju javnega kapitala, pristojni občinski organ izvede postopek v skladu z zakonom.
O izbiri osebe zasebnega prava pristojni občinski organ odloči z odločbo.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/07
Tišina, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost