Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

878. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra, stran 2350.

Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02), 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 65/02 in 72/02) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 3. redni seji dne 12. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra
1. člen
S tem sklepom zemljišče parc. št. 56/16 pot v velikosti 299 m2 vpisana v vložek št. 168 k.o. Gabernik last Občine Slovenska Bistrica in parc. št. 1006/20 pot v velikosti 1596 m2, parc. št. 1006/21 pot v velikosti 1558 m2, parc. št. 1006/22 pot v velikosti 1324 m2 in parc. št. 1022/11 pot v velikosti 165 m2 vse vpisane v vložek št. 215 k.o. Spodnja Polskava in so v lasti Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka 5884250, do celote, postanejo javno dobro.
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Slovenska Bistrica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa javnega dobra in jo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 032-6/2007-3/18a
Slovenska Bistrica, dne 12. februarja 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost