Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

877. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem, stran 2349.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01 in 65/03) je občinski svet na 4. redni seji dne 31. 1. 2007 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
I.
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem.
II.
Povprečna cena stanovanjske površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti na območju občine na dan 31. 12. 2006 za m2 koristne površine znaša 786,13 eura.
III.
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za povprečno stopnjo opremljenosti znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR) 34,94 eura/m2
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 52,41 eura/m2.
IV.
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v II. točki tega sklepa:
I.A območje – centralni del mesta Ravne na Koroškem 3,0%–5,0%
I. območje – ožje območje mesta Ravne na Koroškem, ožje območje naselja: Kotlje, Dobja vas 2,5%–4,0%
II. območje – območje mesta Ravne na Koroškem, območje naselij: Kotlje, Dobja vas, Strojnska Reka, Dobrije 2,0%–3,5%
III. območje – širše območje mesta Ravne na Koroškem, območje naselij: Kotlje, Dobja vas, Strojnska Reka, Dobrije 1,0%–2,5%
IV. območje – v ostalem območju občine opredeljena stavbna zemljišča 0,5%–1,5%
V. območje – industrijske in obrtne cone 1,5%–4,5%.
Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
V.
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se upošteva:
– 60% osnovna vrednost zemljišča
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI.
Občinski svet lahko na predlog župana določi za zemljišča, ki imajo posebne fizične, ekonomske in družbene pogoje, drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v IV. točki tega sklepa.
VII.
Podana izhodiščna cena za m2 stanovanjske površine in komunalne opremljenosti se revalorizira s povprečnim indeksom porasta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
VIII.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 23/06).
IX.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0-0018/2006-107
Ravne na Koroškem, dne 31. januarja 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost