Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

872. Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški Potok, stran 2330.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) je župan Občine Loški Potok 9. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Loški Potok
1.
Za podžupana Občine Loški Potok se imenuje Aleš Knavs, Mali Log 54, 1318 Loški Potok.
2.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 10. 2. 2007 naprej.
Št. 032-0001/2007
Hrib - Loški Potok, dne 9. februarja 2007
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost