Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

867. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 2325.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 3. redni seji dne 15. 2. 2007 sprejel naslednji
S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije
I.
Vlasta Osterc Kuhanec, predsednica roj. l. 1966, Križevci 12, Križevci pri Ljutomeru
Anton Rožman, namestnik predsednice, roj. l. 1955, Stara Nova vas 26, Križevci pri Ljutomeru
Nataša Zorko, članica roj. l. 1979, Boreci 6, Križevci pri Ljutomeru
Andreja Kurbus, namestnica, roj. l. 1983, Ključarovci 7 h, Križevci pri Ljutomeru
Katarina Kranjec, članica, roj. 1958, Križevci 6, Križevci pri Ljutomeru
Anton Cimerman, namestnik, roj. l. 1950, Grabe 11, Križevci pri Ljutomeru
Danica Stanjko, članica, roj. l. 1967, Gajševci 1, Križevci pri Ljutomeru
Jožef Copot, namestnik, Kokoriči 7, Križevci pri Ljutomeru.
II.
Mandat občinske volilne komisije traja štiri leta.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01-03/07-11
Križevci, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost