Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

866. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2007, stran 2324.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) in 4. člena Odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96), ki se na podlagi 121. člena Statuta Občine Križevci uporablja za območje Občine Križevci, je Občinski svet Občine Križevci na 3. seji dne 15. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2007
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Križevci na dan 31. 12. 2006 znaša 667,03 EUR.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Križevci znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 53,36 EUR za 1 m2 uporabne stanovanjske površine
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 46,69 EUR za 1 m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa, in znaša:
– v naselju Križevci 1,0% ali 6,67 EUR za m2
– v ostalih strnjenih naseljih 0,8% ali 5,34 EUR za m2
– na območju razpršene gradnje 0,6% ali 4,00EUR za m2.
Cena za m2 stavbnega zemljišča se lahko zmanjša do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena, v primeru, da so v pripravo in ureditev stavbnega zemljišča bila vložena večja sredstva, kar investitor dokaže z ustrezno dokumentacijo.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa neha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 103/05).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-03/07-02
Križevci, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost