Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

857. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v koncesijskem vrtcu Peter Pan, stran 2317.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 2), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05), in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 2. seji dne 14. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v koncesijskem vrtcu Peter Pan
1. člen
Cene dnevnih programov v vrtcu znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
 +----------------+-----------+-----------+
 |Starostno    |Starost  |      |
 |obdobje     |otrok   | Cene v SIT|
 |        |      |      |
 +----------------+-----------+-----------+
 |1. starostno  |1–3 let  | 460,48 EUR|
 |obdobje     |      |  (110.349|
 |        |      |    SIT)|
 |        |      |      |
 +----------------+-----------+-----------+
 |2. starostno  |3–5 let  | 339,40 EUR|
 |obdobje     |      |  (81.333|
 |        |      |    SIT)|
 |        |      |      |
 +----------------+-----------+-----------+
 |2. starostno  |3–6 let  | 339,40 EUR|
 |obdobje     |      |  (81.333|
 |        |      |    SIT)|
 |        |      |      |
 +----------------+-----------+-----------+
Cena kombiniranega oddelka (1. in 2. starostna skupina) znaša 416,14 EUR (99.723,79 SIT).
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah dnevnih programov, znašajo:
– 51,71 EUR (12.389,39 SIT).
Staršem se znesek za stroške živil začne odštevati z dnem pravilno javljene odsotnosti (odjava do 8. ure zjutraj) v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
3. člen
Cene programov, določene s tem sklepom, postanejo veljavne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. 2. 2007 dalje.
Št. 602-1/2007-4/2
Kamnik, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost