Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik, stran 2317.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/98 – čistopis), 21., 22. in 24. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95 in 20/98) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 2. seji dne 14. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik
1. člen
Prvi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 26/00 in 130/04) se spremeni tako, da se glasi:
»Svet je sestavljen iz uporabnikov javnih dobrin in ima 7 članov. Predsednika in člane sveta imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani sveta na svoji prvi seji z večino glasov izvolijo podpredsednika sveta.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.
Svet ima tajnika, ki za svet opravlja strokovne in administrativno-tehnične naloge ter ga na predlog župana ali tajnika občine, imenuje komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po predhodnem soglasju sveta.
Za delovanje sveta se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2007-1/5
Kamnik, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost