Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

855. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1462/7 in 1462/8, obe k.o. Polica, stran 2317.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.) ter odločba Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na nadaljevanju 4. seje dne 14. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1462/7 in 1462/8, obe k.o. Polica
1.
Na zemljiščih parc. št. 1462/7 pot v izmeri 129 m2 in parc. št. 1462/8 pot v izmeri 124 m2, obe pripisani pri vl. št. 635, k.o. Polica, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišči parc. št. 1462/7 in 1462/8, obe k.o. Polica, tako prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega dobra in postaneta last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0002/2004
Grosuplje, dne 14. februarja 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost