Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

847. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 2307.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 in 9/07 – popr.), 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04), drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.) ter soglasja Javne agencije RS za energijo št. 21-5/2006/S-2 z dne 23. 2. 2007, Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja
A K T
o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 138/06 in 9/07) se točka d) v 2. členu spremeni tako, da glasi:
»d) cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (C(B)): 0,2350 EUR/Sm3.«.
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2007.
Št. 03/2007
Ljubljana, dne 23. februarja 2007
EVA 2007-2111-0050
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.

AAA Zlata odličnost