Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

836. Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, stran 2168.

Na podlagi tretjega odstavka 115. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
1. člen
S to uredbo se določa:
– seznam dejavnosti na področju gradenj, ki je Priloga 1 in sestavni del te uredbe,
– seznam storitev, ki je Priloga 2 in sestavni del te uredbe,
– seznam subjektov in kategorij subjektov javnega prava, ki je Priloga 3 in sestavni del te uredbe,
– seznam naročnikov, ki so državni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti, ki je Priloga 4 in sestavni del te uredbe,
– seznam blaga, ki ga naročajo naročniki na področju obrambe, ki je Priloga 5 in sestavni del te uredbe,
– opis določenih tehničnih specifikacij, ki je Priloga 6 in sestavni del te uredbe,
– informacije, ki morajo biti navedene v objavah, ter informacije, ki morajo biti navedene v objavah o natečajih, ki so Priloga 7 in sestavni del te uredbe,
– informacije, povezane z objavljanjem, ki so Priloga 8 in sestavni del te uredbe,
– zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb, prijav za sodelovanje ter načrtov in projektov v natečajih, ki so Priloga 9 in sestavni del te uredbe,
– informativni seznam naročnikov, ki je Priloga 10 in sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-1/2007/10
Ljubljana, dne 15. februarja 2007
EVA 2006-1611-0092
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
PRILOGA 1 - SEZNAM DEJAVNOSTI NA PODROČJU GRADENJ


 +--------------------------------------------------------------------+
 |NACE1                                |
 |                                  |
 +----------------------+----------------------------------+----------+
 |Oznaka CPV      |PODROČJE F            |Referenčna|
 |           |                 |številka |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+CPV    |
 |Oddelek|Skupina|Razred|Opis     |Opombe       |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |45   |    |   |Področje   |Ta oddelek zajema: |45000000 |
 |    |    |   |gradnje    |          |     |
 |    |    |   |       |gradnjo novih stavb|     |
 |    |    |   |       |in drugo      |     |
 |    |    |   |       |novogradnjo, obnovo|     |
 |    |    |   |       |in splošna     |     |
 |    |    |   |       |popravila     |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |45.1  |   |Pripravljalna |          |45100000 |
 |    |    |   |dela na    |          |     |
 |    |    |   |gradbišču   |          |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.11 |Rušitvena   |Ta razred zajema: |45110000 |
 |    |    |   |dela,     |          |     |
 |    |    |   |odstranjevanje|rušenje stavb in  |     |
 |    |    |   |zemlje    |drugih objektov  |     |
 |    |    |   |       |čiščenje gradbišča |     |
 |    |    |   |       |odstranjevanje   |     |
 |    |    |   |       |zemlje,      |     |
 |    |    |   |       |izkopavanje,    |     |
 |    |    |   |       |odlaganje,     |     |
 |    |    |   |       |poravnavanje in  |     |
 |    |    |   |       |izravnavanje    |     |
 |    |    |   |       |gradbišča, kopanje |     |
 |    |    |   |       |jarkov,      |     |
 |    |    |   |       |odstranjevanje   |     |
 |    |    |   |       |skal,       |     |
 |    |    |   |       |razstreljevanje  |     |
 |    |    |   |       |itd.        |     |
 |    |    |   |       |pripravo gradbišča |     |
 |    |    |   |       |za miniranje:   |     |
 |    |    |   |       |odstranjevanje   |     |
 |    |    |   |       |odvečnega materiala|     |
 |    |    |   |       |ter druge     |     |
 |    |    |   |       |izboljšave in   |     |
 |    |    |   |       |priprave krovnine |     |
 |    |    |   |       |in gradbišča    |     |
 |    |    |   |       |Ta razred zajema  |     |
 |    |    |   |       |tudi:       |     |
 |    |    |   |       |osuševanje     |     |
 |    |    |   |       |gradbišča     |     |
 |    |    |   |       |osuševanje     |     |
 |    |    |   |       |kmetijskih in   |     |
 |    |    |   |       |gozdnih površin  |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.12 |Preskusno   |Ta razred zajema: |45120000 |
 |    |    |   |vrtanje in  |preskusno vrtanje, |     |
 |    |    |   |izvrtavanje  |preskusno     |     |
 |    |    |   |       |izvrtavanje in   |     |
 |    |    |   |       |jedrovanje za   |     |
 |    |    |   |       |gradbene,     |     |
 |    |    |   |       |geofizične ali   |     |
 |    |    |   |       |podobne namene   |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne    |     |
 |    |    |   |       |zajema:      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |vrtanja za     |     |
 |    |    |   |       |zemeljski plin in |     |
 |    |    |   |       |nafto ali vrtin za |     |
 |    |    |   |       |plin, glej 11.20  |     |
 |    |    |   |       |vrtanja vodnjakov, |     |
 |    |    |   |       |glej 45.25     |     |
 |    |    |   |       |vrtanja in kopanja |     |
 |    |    |   |       |jaškov, glej 45.25 |     |
 |    |    |   |       |iskanja nafte in  |     |
 |    |    |   |       |plina, geofizičnih,|     |
 |    |    |   |       |geoloških ter   |     |
 |    |    |   |       |seizmičnih meritev,|     |
 |    |    |   |       |glej 74.20     |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |45.2  |   |Visoke in   |          |45200000 |
 |    |    |   |nizke gradnje |          |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.21 |Splošne visoke|Ta razred zajema: |45210000 |
 |    |    |   |in nizke   |          |     |
 |    |    |   |gradnje    |gradnjo vseh vrst |     |
 |    |    |   |       |stavb       |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |nizke gradnje:   |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |mostove, vključno z|     |
 |    |    |   |       |dvignjenimi    |     |
 |    |    |   |       |avtocestami,    |     |
 |    |    |   |       |viadukti, predori |     |
 |    |    |   |       |in podvozi     |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |cevovode na dolge |     |
 |    |    |   |       |razdalje,     |     |
 |    |    |   |       |komunikacijske in |     |
 |    |    |   |       |električne vode  |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |mestne cevovode,  |     |
 |    |    |   |       |mestne       |     |
 |    |    |   |       |komunikacijske in |     |
 |    |    |   |       |električne vode  |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |pomožne gradnje  |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |sestavljanje in  |     |
 |    |    |   |       |postavljanje    |     |
 |    |    |   |       |montažnih     |     |
 |    |    |   |       |konstrukcij na   |     |
 |    |    |   |       |gradbišču     |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne    |     |
 |    |    |   |       |zajema:      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |storitvenih    |     |
 |    |    |   |       |dejavnosti,    |     |
 |    |    |   |       |povezanih s    |     |
 |    |    |   |       |črpanjem nafte in |     |
 |    |    |   |       |plina, glej 11.20 |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |postavljanja    |     |
 |    |    |   |       |pripravljenih   |     |
 |    |    |   |       |montažnih     |     |
 |    |    |   |       |konstrukcij iz   |     |
 |    |    |   |       |materialov, ki jih |     |
 |    |    |   |       |proizvaja izvajalec|     |
 |    |    |   |       |sam, razen betona, |     |
 |    |    |   |       |glej oddelke 20, 26|     |
 |    |    |   |       |in 28       |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |gradbenih del,   |     |
 |    |    |   |       |razen stavb, v   |     |
 |    |    |   |       |zvezi s stadioni, |     |
 |    |    |   |       |plavalnimi bazeni, |     |
 |    |    |   |       |telovadnicami,   |     |
 |    |    |   |       |teniškimi igrišči, |     |
 |    |    |   |       |igrišči za golf in |     |
 |    |    |   |       |drugimi športnimi |     |
 |    |    |   |       |objekti, glej 45.23|     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |inštalacijskih del,|     |
 |    |    |   |       |glej 45.3     |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |zaključnih     |     |
 |    |    |   |       |gradbenih del, glej|     |
 |    |    |   |       |45.4        |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |arhitekturnih   |     |
 |    |    |   |       |dejavnosti in   |     |
 |    |    |   |       |dejavnosti nizke  |     |
 |    |    |   |       |gradnje, glej 74.20|     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |upravljanja    |     |
 |    |    |   |       |gradbenih     |     |
 |    |    |   |       |projektov, 74.20  |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.22 |Postavljanje |Ta razred zajema: |45220000 |
 |    |    |   |strešnih   |          |     |
 |    |    |   |kritin in   |postavljanje streh |     |
 |    |    |   |ogrodij    |          |     |
 |    |    |   |       |postavljanje    |     |
 |    |    |   |       |strešnih kritin  |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |impregniranje proti|     |
 |    |    |   |       |vlagi       |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.23 |Gradnja    |Ta razred zajema: |45230000 |
 |    |    |   |avtocest,   |          |     |
 |    |    |   |cest, letališč|gradnjo avtocest, |     |
 |    |    |   |in športnih  |ulic, cest ter   |     |
 |    |    |   |objektov   |drugih       |     |
 |    |    |   |       |avtomobilskih cest |     |
 |    |    |   |       |in pešpoti     |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |gradnjo železnic  |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |gradnjo letaliških |     |
 |    |    |   |       |stez        |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |gradbena dela,   |     |
 |    |    |   |       |razen stavb, v   |     |
 |    |    |   |       |zvezi s stadioni, |     |
 |    |    |   |       |plavalnimi bazeni, |     |
 |    |    |   |       |telovadnicami,   |     |
 |    |    |   |       |teniškimi igrišči, |     |
 |    |    |   |       |igrišči za golf in |     |
 |    |    |   |       |drugimi športnimi |     |
 |    |    |   |       |objekti      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |barvanje oznak na |     |
 |    |    |   |       |cestnih površinah |     |
 |    |    |   |       |in parkiriščih   |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne    |     |
 |    |    |   |       |zajema:      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |pripravljalnega  |     |
 |    |    |   |       |odstranjevanja   |     |
 |    |    |   |       |zemlje 45.11    |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.24 |Vodogradnja  |Ta razred zajema: |45240000 |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |gradnjo:      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |vodnih poti,    |     |
 |    |    |   |       |pristanišč in   |     |
 |    |    |   |       |rečnih gradenj,  |     |
 |    |    |   |       |turističnih    |     |
 |    |    |   |       |pristanišč (marin),|     |
 |    |    |   |       |zapornic itd.   |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |nasipov in jezov  |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |poglabljanje dna in|     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |podvodno delo   |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.25 |Posebne in  |Ta razred zajema: |45250000 |
 |    |    |   |druge gradnje |          |     |
 |    |    |   |       |gradbene      |     |
 |    |    |   |       |dejavnosti,    |     |
 |    |    |   |       |specializirane za |     |
 |    |    |   |       |en vidik, skupen  |     |
 |    |    |   |       |različnim vrstam  |     |
 |    |    |   |       |struktur, za katere|     |
 |    |    |   |       |je potrebno posebno|     |
 |    |    |   |       |znanje ali oprema |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |gradnjo temeljev, |     |
 |    |    |   |       |vključno z     |     |
 |    |    |   |       |zabijanjem pilotov |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |vrtanje in gradnjo |     |
 |    |    |   |       |vodnjakov, vrtanje |     |
 |    |    |   |       |in kopanje jaškov |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |montažo jeklenih  |     |
 |    |    |   |       |elementov, ki jih |     |
 |    |    |   |       |ne proizvaja    |     |
 |    |    |   |       |izvajalec sam   |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |ukrivljanje jekla |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |zidanje in     |     |
 |    |    |   |       |tlakovanje     |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |postavljanje in  |     |
 |    |    |   |       |podiranje zidarskih|     |
 |    |    |   |       |ter delovnih odrov,|     |
 |    |    |   |       |vključno z najemom |     |
 |    |    |   |       |zidarskih in    |     |
 |    |    |   |       |delovnih odrov   |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |gradnjo dimnikov in|     |
 |    |    |   |       |industrijskih peči |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne    |     |
 |    |    |   |       |zajema:      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |najema zidarskih  |     |
 |    |    |   |       |odrov brez     |     |
 |    |    |   |       |postavljanja in  |     |
 |    |    |   |       |podiranja, glej  |     |
 |    |    |   |       |71.32       |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |45.3  |   |Inštalacijska |          |45300000 |
 |    |    |   |dela     |          |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.31 |Montaža    |Ta razred zajema: |45310000 |
 |    |    |   |električne  |          |     |
 |    |    |   |napeljave   |montažo, v stavbe |     |
 |    |    |   |       |ali druge projekte |     |
 |    |    |   |       |gradnje:      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |električnih    |     |
 |    |    |   |       |napeljav      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |telekomunikacijskih|     |
 |    |    |   |       |sistemov      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |sistemov      |     |
 |    |    |   |       |električnega    |     |
 |    |    |   |       |ogrevanja     |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |radijskih in    |     |
 |    |    |   |       |televizijskih   |     |
 |    |    |   |       |hišnih anten    |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |požarnih alarmov  |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |protivlomnih    |     |
 |    |    |   |       |alarmnih sistemov |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |dvigal in tekočih |     |
 |    |    |   |       |stopnic      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |strelovodov itd.  |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.32 |Izolacijska  |Ta razred zajema: |45320000 |
 |    |    |   |dela     |          |     |
 |    |    |   |       |vgradnjo toplotne |     |
 |    |    |   |       |in zvočne izolacije|     |
 |    |    |   |       |ali izolacije proti|     |
 |    |    |   |       |tresljajem     |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne    |     |
 |    |    |   |       |zajema:      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |impregniranje proti|     |
 |    |    |   |       |vlagi, glej 45.22 |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.33 |Kleparstvo,  |Ta razred zajema: |45330000 |
 |    |    |   |vodovodna,  |          |     |
 |    |    |   |plinska,   |montažo, v stavbe |     |
 |    |    |   |toplotna in  |ali druge projekte |     |
 |    |    |   |zračna    |gradnje:      |     |
 |    |    |   |instalacija  |          |     |
 |    |    |   |       |kleparsko in    |     |
 |    |    |   |       |sanitarno opremo  |     |
 |    |    |   |       |(opremo za     |     |
 |    |    |   |       |vodovodno, plinsko,|     |
 |    |    |   |       |toplotno in zračno |     |
 |    |    |   |       |instalacijo)    |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |plinske napeljave |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |opreme in cevi za |     |
 |    |    |   |       |ogrevanje,     |     |
 |    |    |   |       |prezračevanje,   |     |
 |    |    |   |       |hlajenje ali    |     |
 |    |    |   |       |klimatizacijo   |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |sprinkler sisteme |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne    |     |
 |    |    |   |       |zajema:      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |instalacije za   |     |
 |    |    |   |       |sisteme      |     |
 |    |    |   |       |električnega    |     |
 |    |    |   |       |ogrevanja, glej  |     |
 |    |    |   |       |45.31       |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.34 |Druga     |Ta razred zajema: |45 340 000|
 |    |    |   |inštalacijska |          |     |
 |    |    |   |dela     |vgradnjo sistemov |     |
 |    |    |   |       |osvetlitve in   |     |
 |    |    |   |       |signalizacije za  |     |
 |    |    |   |       |ceste, železnice, |     |
 |    |    |   |       |letališča ter   |     |
 |    |    |   |       |pristanišča    |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |montažo napeljave |     |
 |    |    |   |       |in opreme, drugje |     |
 |    |    |   |       |neomenjene, v   |     |
 |    |    |   |       |stavbe ali druge  |     |
 |    |    |   |       |projekte gradenj  |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |45.4  |   |Zaključna   |          |45400000 |
 |    |    |   |gradbena dela |          |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.41 |Fasaderska in |Ta razred zajema: |45410000 |
 |    |    |   |štukaterska  |          |     |
 |    |    |   |dela     |nanašanje mavca ali|     |
 |    |    |   |       |štuka na notranje |     |
 |    |    |   |       |ali zunanje stene |     |
 |    |    |   |       |stavbe ali drugih |     |
 |    |    |   |       |projektov gradnje s|     |
 |    |    |   |       |pripadajočim    |     |
 |    |    |   |       |materialom     |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.42 |Stavbno    |Ta razred zajema: |45420000 |
 |    |    |   |mizarstvo   |          |     |
 |    |    |   |       |vgradnjo vrat,   |     |
 |    |    |   |       |oken, okvirjev za |     |
 |    |    |   |       |vrata in okna,   |     |
 |    |    |   |       |opremljenih kuhinj,|     |
 |    |    |   |       |stopnic, opreme za |     |
 |    |    |   |       |trgovine in    |     |
 |    |    |   |       |podobnega, ki jih |     |
 |    |    |   |       |ni proizvedel   |     |
 |    |    |   |       |izvajalec sam in ki|     |
 |    |    |   |       |so iz lesa ali   |     |
 |    |    |   |       |drugih materialov |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |notranja zaključna |     |
 |    |    |   |       |dela, kot so dela |     |
 |    |    |   |       |na stropu, lesenih |     |
 |    |    |   |       |stenskih oblogah, |     |
 |    |    |   |       |premičnih pregradah|     |
 |    |    |   |       |itd.        |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne    |     |
 |    |    |   |       |zajema:      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |polaganje parketa |     |
 |    |    |   |       |in drugih talnih  |     |
 |    |    |   |       |oblog, glej 45.43 |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.43 |Stenske in  |Ta razred zajema: |45430000 |
 |    |    |   |talne obloge |          |     |
 |    |    |   |       |polaganje, obešanje|     |
 |    |    |   |       |ali vgraditev, v  |     |
 |    |    |   |       |stavbe ali druge  |     |
 |    |    |   |       |projekte gradnje: |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |keramičnih,    |     |
 |    |    |   |       |betonskih stenskih |     |
 |    |    |   |       |in talnih ploščic |     |
 |    |    |   |       |ali ploščic iz   |     |
 |    |    |   |       |rezanega kamna   |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |parketa in drugih |     |
 |    |    |   |       |talnih oblog    |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |preprog in     |     |
 |    |    |   |       |linolejev, vključno|     |
 |    |    |   |       |z gumenimi ali   |     |
 |    |    |   |       |plastičnimi    |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |teraco, marmornih, |     |
 |    |    |   |       |granitnih ali   |     |
 |    |    |   |       |skrilastih tal ali |     |
 |    |    |   |       |sten        |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |stenskih tapet   |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.44 |Barvanje in  |Ta razred zajema: |45440000 |
 |    |    |   |zasteklitev  |          |     |
 |    |    |   |       |barvanje      |     |
 |    |    |   |       |notranjosti in   |     |
 |    |    |   |       |zunanjosti stavb  |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |barvanje objektov |     |
 |    |    |   |       |gradenj      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |vgraditev stekla, |     |
 |    |    |   |       |ogledal itd.    |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne    |     |
 |    |    |   |       |zajema:      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |vgraditve oken,  |     |
 |    |    |   |       |glej 45.42     |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.45 |Druga     |Ta razred zajema: |45450000 |
 |    |    |   |zaključna   |          |     |
 |    |    |   |gradbena dela |gradnjo zasebnih  |     |
 |    |    |   |       |plavalnih bazenov |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |čiščenje s paro,  |     |
 |    |    |   |       |brizganje peska in |     |
 |    |    |   |       |podobne dejavnosti |     |
 |    |    |   |       |na zunanjosti stavb|     |
 |    |    |   |       |ter druga zaključna|     |
 |    |    |   |       |gradbena dela,   |     |
 |    |    |   |       |drugje neomenjena |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne    |     |
 |    |    |   |       |zajema:      |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 |    |    |   |       |čiščenja      |     |
 |    |    |   |       |notranjosti stavb |     |
 |    |    |   |       |in drugih objektov,|     |
 |    |    |   |       |glej 74.70     |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |45.5  |   |Najem gradbene|          |45500000 |
 |    |    |   |opreme in   |          |     |
 |    |    |   |opreme za   |          |     |
 |    |    |   |rušenje z   |          |     |
 |    |    |   |izvajalcem  |          |     |
 |    |    |   |       |          |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
 |    |    |45.50 |Najem gradbene|Ta razred ne    |     |
 |    |    |   |opreme in   |zajema:      |     |
 |    |    |   |opreme za   |          |     |
 |    |    |   |rušenje z   |najema gradbene  |     |
 |    |    |   |izvajalcem  |opreme in opreme za|     |
 |    |    |   |       |rušenje brez    |     |
 |    |    |   |       |izvajalca, glej  |     |
 |    |    |   |       |71.32       |     |
 +-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
PRILOGA 2 – SEZNAM STORITEV A IN B


I. SEZNAM STORITEV A2[6]

 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |Kategorija|Področje      |Referenčna |Referenčna št.  |
 |št.    |          |      |CPV       |
 |     |          |št. CPC (1) |         |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |1     |Storitve      |6112, 6122, |Od 50100000 do  |
 |     |vzdrževanja in   |633, 886  |50982000 (razen |
 |     |popravila     |      |50310000 do   |
 |     |          |      |50324200 in   |
 |     |          |      |50116510-9,   |
 |     |          |      |50190000-3,   |
 |     |          |      |50229000-6,   |
 |     |          |      |50243000-0)   |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |2     |Storitve kopenskega|712 (razen |Od 60112000-6 do |
 |     |transporta32,   |71235),   |60129300-1    |
 |     |vključno s     |7512, 87304 |(razen 60121000 |
 |     |storitvami oklepnih|      |do 60121600,   |
 |     |avtomobilov,    |      |60122200-1,   |
 |     |kurirske storitve, |      |60122230-0), in |
 |     |razen prevoza pošte|      |od 64120000-3 do |
 |     |          |      |64121200-2    |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |3     |Storitve v zračnem |73 (razen  |Od 62100000-3 do |
 |     |prevozu potnikov in|7321)    |62300000-5    |
 |     |tovora, razen   |      |(razen 62121000- |
 |     |prevoza pošte   |      |6, 62221000-7)  |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |4     |Kopenski43 in   |71235, 7321 |60122200-1,   |
 |     |zračni prevoz pošte|      |60122230-0    |
 |     |          |      |62121000-6,   |
 |     |          |      |62221000-7    |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |5     |Telekomunikacijske |752     |Od 64200000-8 do |
 |     |storitve      |      |64228200-2,   |
 |     |          |      |72318000-7, in  |
 |     |          |      |od 72530000-9 do |
 |     |          |      |72532000-3    |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |6     |Finančne storitve: |ex 81, 812, |Od 66100000-1 do |
 |     |          |814     |66430000-3 in od |
 |     |(a) zavarovalniške |      |67110000-1 do  |
 |     |storitve      |      |67262000-1 (4)  |
 |     |          |      |         |
 |     |(b) bančne in   |      |         |
 |     |investicijske   |      |         |
 |     |storitve54     |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |7     |Računalniške in  |84     |Od 50300000-8 do |
 |     |sorodne storitve  |      |50324200-4, od  |
 |     |          |      |72100000-6 do  |
 |     |          |      |72591000-4    |
 |     |          |      |(razen 72318000- |
 |     |          |      |7 in od     |
 |     |          |      |72530000-9 do  |
 |     |          |      |72532000-3)   |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |8     |Raziskovalne in  |85     |Od 73000000-2 do |
 |     |          |      |73300000-5    |
 |     |razvojne storitve65|      |(razen 73200000- |
 |     |          |      |4, 73210000-7,  |
 |     |          |      |7322000-0)    |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |9     |Računovodske,   |862     |Od 74121000-3 do |
 |     |revizijske in   |      |74121250-0    |
 |     |knjigovodske    |      |         |
 |     |storitve      |      |         |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |10    |Storitve na    |864     |Od 74130000-9 do |
 |     |področju raziskav |      |74133000-0, in  |
 |     |trga in javnega  |      |74423100-1,   |
 |     |mnenja       |      |74423110-4    |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |11    |Storitve svetovanja|865, 866  |Od 73200000-4 do |
 |     |          |      |73220000-0, od  |
 |     |pri vodenju76 in  |      |74140000-2 do  |
 |     |sorodne storitve  |      |74150000-5    |
 |     |          |      |(razen 74142200- |
 |     |          |      |8), in 74420000- |
 |     |          |      |9, 74421000-6,  |
 |     |          |      |74423000-0,   |
 |     |          |      |74423200-2,   |
 |     |          |      |74423210-5,   |
 |     |          |      |74871000-5,   |
 |     |          |      |93620000-0    |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |12    |Arhitekturne    |867     |Od 74200000-1  |
 |     |storitve;     |      |do 74276400-8,  |
 |     |inženiring storitve|      |in od 74310000- |
 |     |in integrirane   |      |5 do       |
 |     |inženiring     |      |74323100-0, ter |
 |     |storitve; storitve |      |74874000-6    |
 |     |urbanističnega   |      |         |
 |     |načrtovanja in   |      |         |
 |     |krajinskega    |      |         |
 |     |inženiringa;    |      |         |
 |     |sorodne znanstvene |      |         |
 |     |in tehnične    |      |         |
 |     |svetovalne     |      |         |
 |     |storitve; storitve |      |         |
 |     |tehničnega     |      |         |
 |     |preizkušanja in  |      |         |
 |     |analiz       |      |         |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |13    |Oglaševalske    |871     |Od 74400000-3 do |
 |     |storitve      |      |74422000-3    |
 |     |          |      |(razen 74420000- |
 |     |          |      |9 in 74421000-6) |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |14    |Storitve v zvezi s |874, 82201 |Od 70300000-4 do |
 |     |čiščenjem stavb in |do 82206  |70340000-6, in  |
 |     |upravljanjem    |      |od 74710000-9 do |
 |     |premoženja     |      |74760000-4    |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |15    |Storitve s področja|88 442   |Od 78000000-7 do |
 |     |založništva in   |      |78400000-1    |
 |     |tiska na podlagi  |      |         |
 |     |honorarja ali   |      |         |
 |     |pogodbe      |      |         |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+
 |16    |Storitve pri    |94     |Od 90100000-8 do |
 |     |ravnanju z     |      |90320000-6, in  |
 |     |odpadnimi vodami in|      |50190000-3,   |
 |     |odpadki; sanitarne |      |50229000-6,   |
 |     |in podobne storitve|      |50243000-0    |
 |     |          |      |         |
 +----------+-------------------+------------+-----------------+


II. SEZNAM STORITEV B


 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
 |Kategorija|Področje     |Referenčna |Referenčna št. CPV |
 |št.    |         |št. CPV  |          |
 |     |         |      |          |
 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
 |17    |Storitve hotelov |64     |Od 55000000-0 do  |
 |     |in restavracij  |      |55524000-9, in od  |
 |     |         |      |93400000-2 do    |
 |     |         |      |93411000-2     |
 |     |         |      |          |
 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
 |18    |Storitve prevoza |711    |60111000-9, in od  |
 |     |po železnici   |      |60121000-2 do    |
 |     |         |      |60121600-8     |
 |     |         |      |          |
 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
 |19    |Storitve prevoza |72     |Od 61000000-5 do  |
 |     |po vodi     |      |61530000-9, in od  |
 |     |         |      |63370000-3 do    |
 |     |         |      |63372000-7     |
 |     |         |      |          |
 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
 |20    |Podporne in   |74     |62400000-6,     |
 |     |pomožne prevozne |      |62440000-8,     |
 |     |storitve     |      |62441000-5,     |
 |     |         |      |62450000-1, od   |
 |     |         |      |63000000-9 do    |
 |     |         |      |63600000-5 (razen  |
 |     |         |      |63370000-3,     |
 |     |         |      |63371000-0,     |
 |     |         |      |63372000-7), in   |
 |     |         |      |74322000-2,     |
 |     |         |      |93610000-7     |
 |     |         |      |          |
 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
 |21    |Pravne storitve |861    |Od 74110000-3 do  |
 |     |         |      |74114000-1     |
 |     |         |      |          |
 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
 |22    |Storitve     |872    |Od 74500000-4 do 74 |
 |     |namestitve in  |      |540000-6 (razen   |
 |     |         |      |74511000-4), in od |
 |     |oskrbe osebja87 |      |95000000-2 do    |
 |     |         |      |95140000-5     |
 |     |         |      |          |
 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
 |23    |Preiskovalne in |873 (razen |Od 74600000-5 do  |
 |     |varnostne    |87304)   |74620000-1     |
 |     |storitve, z   |      |          |
 |     |izjemo storitev |      |          |
 |     |oklepnih vozil  |      |          |
 |     |         |      |          |
 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
 |24    |Storitve s    |92     |Od 80100000-5 do  |
 |     |področja     |      |80430000-7     |
 |     |izobraževanja in |      |          |
 |     |poklicnega    |      |          |
 |     |usposabljanja  |      |          |
 |     |         |      |          |
 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
 |25    |Storitve     |93     |74511000-4, in od  |
 |     |zdravstva in   |      |85000000-9 do    |
 |     |socialnega    |      |85323000-9 (razen  |
 |     |skrbstva     |      |85321000-5 in    |
 |     |         |      |85322000-2)     |
 |     |         |      |          |
 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
 |26    |Storitve s    |96     |Od 74875000-3 do  |
 |     |področja     |      |74875200-5, in od  |
 |     |rekreacije,   |      |92000000-1 do    |
 |     |kulture in    |      |92622000-7 (razen  |
 |     |športa      |      |92230000-2)     |
 |     |         |      |          |
 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
 |27    |         |      |          |
 |     |Druge storitve98 |      |          |
 |     |         |      |          |
 +----------+-----------------+-----------+--------------------+
PRILOGA 3 – SEZNAM SUBJEKTOV IN KATEGORIJ SUBJEKTOV JAVNEGA
PRAVA

1. Subjekti, ki so jih ustanovili državni ali lokalni organi in
  so povezani s proračunom Republike Slovenije ali lokalnih
  skupnosti

   Javni zavodi s področja:
   – vzgoje in izobraževanja,
   – kulture,
   – zdravstva in socialnega varstva in
   – drugi javni zavodi.

   Javni skladi, Javne agencije

2. Ostale pravne osebe, ki odgovarjajo definiciji osebe javnega
  prava iz drugega odstavka 3. člena ZJN-2.
PRILOGA 4 – SEZNAM NAROČNIKOV, KI SO DRŽAVNI ORGANI IN NJIHOVI
ORGANI V SESTAVI TER LOKALNE SKUPNOSTI

1. Predsednik RS, Državni zbor, Državni svet

2. Kabinet predsednika vlade, Generalni sekretariat vlade,
  Ministrstva (Ministrstvo za finance, Ministrstvo za
  notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve,
  Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za pravosodje,
  Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo,
  gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet,
  Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za delo,
  družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje,
  Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za visoko
  šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za šolstvo
  in šport, Ministrstvo za kulturo) in organi v sestavi ter
  vladne službe, uradi

3. Ustavno sodišče, Vrhovno, višja, okrožna, okrajna sodišča;
  specialna; pravobranilstvo in pravobranilec, tožilstvo

4. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Komisija za
  preprečevanje korupcije, Državna revizijska komisija,
  Računsko sodišče, Informacijski pooblaščenec, Varuh
  človekovih pravic, Republiška volilna komisija

5. Občine in samoupravne lokalne skupnosti

6. Banka Slovenije
PRILOGA 5 – SEZNAM BLAGA, KI GA NAROČAJO NAROČNIKI NA PODROČJU

OBRAMBE (10[7])

Poglavje 25: Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in
cement

Poglavje 26: Kovinske rude, žlindra in pepel

Poglavje 27: Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi,
      nastali pri njihovi destilaciji, bituminozne snovi,
      mineralni voski, razen:
      ex 27.10: posebni motorni bencini

Poglavje 28: Anorganski kemični proizvodi; anorganske ali
      organske spojine plemenitih kovin, radioaktivnih
      elementov, redkih zemeljskih kovin in izotopov,
      razen:
      ex 28.09: razstreliva
      ex 28.13: razstreliva
      ex 28.14: solzilec
      ex 28.28: razstreliva
      ex 28.32: razstreliva
      ex 28.39: razstreliva
      ex 28.50: strupeni proizvodi
      ex 28.51: strupeni proizvodi
      ex 28.54: razstreliva

Poglavje 29: Organski kemijski proizvodi, razen:
      ex 29.03: razstreliva
      ex 29.04: razstreliva
      ex 29.07: razstreliva
      ex 29.08: razstreliva
      ex 29.11: razstreliva
      ex 29.12: razstreliva
      ex 29.13: strupeni proizvodi
      ex 29.14: strupeni proizvodi
      ex 29.15: strupeni proizvodi
      ex 29.21: strupeni proizvodi
      ex 29.22: strupeni proizvodi
      ex 29.23: strupeni proizvodi
      ex 29.26: razstreliva
      ex 29.27: strupeni proizvodi
      ex 29.29: razstreliva

Poglavje 30: Farmacevtski izdelki

Poglavje 31: Gnojila

Poglavje 32: Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in
      njihovi derivati, barve in druga barvila, premazna
      sredstva in laki, kiti, polnila in druge tesnilne
      mase, črnila

Poglavje 33: Eterična olja in rezinoidi, parfumerijski,
kozmetični ali toaletni izdelki

Poglavje 34: Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni
preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski,
preparati za loščenje in čiščenje, sveče in podobni proizvodi,
paste za modeliranje in »zobarski voski«

Poglavje 35: Beljakovinske snovi, lepila, encimi

Poglavje 37: Proizvodi za fotografske in kinematografske namene

Poglavje 38: Razni proizvodi kemijske industrije, razen:
      ex 38.19: strupeni proizvodi

Poglavje 39: Umetne smole in plastične mase, celulozni estri in
etri, izdelki iz njih, razen:
      ex 39.03: razstreliva

Poglavje 40: Kavčuk, sintetični kavčuk, faktis in izdelki iz
njih, razen:
      ex 40.11: neprebojne pnevmatike

Poglavje 41: Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna)
in usnje

Poglavje 42: Izdelki iz usnja, sedlarski in jermenarski
      izdelki, predmeti za potovanje, ročne torbe in
      podobni izdelki, izdelki iz živalskih črev (razen iz
      sviloprejkine niti)

Poglavje 43: Naravno in umetno krzno, krzneni izdelki

Poglavje 44: Les in lesni izdelki, oglje

Poglavje 45: Pluta in izdelki iz plute

Poglavje 46: Izdelki iz slame, esparta in drugih pletarskih
materialov, košarski in pletarski izdelki

Poglavje 47: Materiali za proizvodnjo papirja

Poglavje 48: Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja
ali kartona

Poglavje 49: Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi proizvodi
      grafične industrije, rokopisi, tipkana besedila in
      načrti

Poglavje 65: Klobuki, kape in druga pokrivala ter njihovi deli

Poglavje 66: Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, biči,
korobači in njihovi deli

Poglavje 67: Preparirano perje in puh in izdelki iz perja in
puha, umetno cvetje, lasuljarski izdelki

Poglavje 68: Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta,
sljude ali podobnih materialov

Poglavje 69: Keramični izdelki

Poglavje 70: Steklo in stekleni izdelki

Poglavje 71: Biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine,
      kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in izdelki
      iz njih; imitacije nakita

Poglavje 73: Železo in jeklo in izdelki iz železa in jekla

Poglavje 74: Baker in bakreni izdelki
Poglavje 75: Nikelj in nikljevi izdelki

Poglavje 76: Aluminij in aluminijasti izdelki

Poglavje 77: Magnezij in berilij ter magnezijevi in berilijevi
izdelki

Poglavje 78: Svinec in svinčeni izdelki

Poglavje 79: Cink in cinkovi izdelki

Poglavje 80: Kositer in kositrni izdelki

Poglavje 81: Druge navadne kovine, ki se uporabljajo v
metalurgiji, in izdelki iz njih

Poglavje 82: Orodje, nožarski proizvodi, žlice in vilice, iz
navadnih kovin, njihovi deli, razen:
      ex 82.05: orodje
      ex 82.07: orodje, deli

Poglavje 83: Razni proizvodi iz navadnih kovin

Poglavje 84: Kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli,
razen:
      ex 84.06: motorji
      ex 84.08: drugi motorji
      ex 84.45: stroji
      ex 84.53: digitalni stroji za avtomatsko obdelavo
      podatkov
      ex 84.55: deli strojev iz tar. št. 84.53
      ex 84.59: jedrski reaktorji

Poglavje 85: Električni stroji in oprema, njihovi deli, razen:
      ex 85.13: telekomunikacijska oprema
      ex 85.15: oddajniki

Poglavje 86: Tirne lokomotive, tirna vozila in njihovi deli;
      železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor,
      signalna oprema za promet vseh vrst (brez
      električnega pogona), razen:
      ex 86.02: oklepne lokomotive, električne
      ex 86.03: druge oklepne lokomotive
      ex 86.05: oklepni vagoni
      ex 86.06: vagoni za popravila
      ex 86.07: vagoni

Poglavje 87: Vozila, razen železniških in tramvajskih vozil ter
njihovi deli, razen:
      ex 87.08: tanki in druga oklepna vozila
      ex 87.01: traktorji
      ex 87.02: vojaška vozila
      ex 87.03: samonakladalna vozila za prevoz pokvarjenih
      vozil
      ex 87.09: motorna kolesa
      ex 87.14: priklopniki

Poglavje 89: Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije, razen:
      ex 89.01A: bojne ladje

Poglavje 90: Optični, fotografski, kinematografski, merilni,
      kontrolni, precizni, medicinski in kirurški
      instrumenti in aparati, njihovi deli, razen:
      ex 90.05: daljnogledi
      ex 90.13: razni inštrumenti, laserji
      ex 90.14: telemetri
      ex 90.28: električni in elektronski merilni
      inštrumenti
      ex 90.11: mikroskopi
      ex 90.17: medicinski instrumenti
      ex 90.18: aparati za mehanoterapijo
      ex 90.19: ortopedski pripomočki
      ex 90.20: rentgenske naprave

Poglavje 91: Proizvodnja ur

Poglavje 92: Glasbeni instrumenti, aparati za snemanje ali
      reprodukcijo slike in zvoka, deli in pribor za te
      izdelke

Poglavje 94: Pohištvo in deli pohištva, posteljnina, žimnice,
      nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni
      izdelki, razen:
      ex 94.01A: letalski sedeži

Poglavje 95: Izdelki iz materialov za rezljanje ali oblikovanje

Poglavje 96: Metle, krtače, čopiči za puder in sita

Poglavje 98: Razni proizvodi
PRILOGA 6 – OPIS DOLOČENIH TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ

Za namene ZJN-2:

(1) a) »tehnične specifikacije« v primeru javnih naročil gradenj
   pomenijo skupek tehničnih predpisov, ki jih vsebuje zlasti
   razpisna dokumentacija in s katerimi so opredeljene
   zahtevane značilnosti za gradnje, material, proizvod ali
   blago, ki omogoča takšen opis gradnje, materiala, proizvoda
   ali blaga, da je namen uporabe, za katero jih naročnik
   potrebuje, dosežen. Ti tehnični predpisi vključujejo
   stopnje okoljske primernosti, opis vseh zahtev (vključno z
   dostopnostjo za invalide) ter oceno skladnosti, kakovosti,
   varnosti ali dimenzij, vključno s postopki v zvezi z
   zagotavljanjem kakovosti, z izrazoslovjem, simboli,
   preskušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem,
   označevanjem ali napisi ter proizvodnimi postopki in
   metodami. Vključujejo tudi pravila glede načrtov in
   stroškov, preskus, inšpekcijske preglede in pogoje za
   sprejemljivost gradenj in konstrukcijskih metod ali tehnik
   konstrukcije ter vse druge tehnične pogoje, ki jih lahko
   predpiše naročnik v skladu s splošnimi ali posebnimi
   predpisi glede na dokončane gradnje in na uporabljene
   materiale ali dele.
   b) »tehnična specifikacija« v primeru javnih naročil blaga
   ali storitev pomeni specifikacijo v dokumentu, ki
   opredeljuje zahtevane značilnosti blaga ali storitve, kot
   so stopnje kakovosti, stopnje okoljske primernosti, opis
   vseh zahtev (vključno z dostopnostjo za invalide) ter oceno
   skladnosti, kakovosti, uporabnosti izdelka, varnosti ali
   dimenzij, vključno z zahtevami važnih za blago glede imena,
   pod katerim se prodaja in izrazoslovje, simbole,
   preskušanje in preizkusne metode, pakiranje, označevanje in
   napise, navodila za uporabnike, proizvodne postopke in
   metode ter postopke za ocenjevanje skladnosti;
(2) »standard« pomeni tehnično specifikacijo, ki jo odobri
   pristojni organ za standardizacijo za ponavljajočo se in
   stalno uporabo, s katerim usklajenost načeloma ni obvezna
   in ki spada v eno izmed naslednjih kategorij:
      – mednarodni standard: standard, ki ga je sprejela
       mednarodna organizacija za standardizacijo in
       dala na voljo javnosti,
      – evropski standard: standard, ki ga je sprejela
       evropska organizacija za standardizacijo in
       dala na voljo javnosti,
      – nacionalni standard: standard, ki ga je sprejela
       nacionalna organizacija za standardizacijo in
       dala na voljo javnosti;
(3) »evropski tehnični atest« pomeni ugodno tehnično oceno
   ustreznosti proizvoda za uporabo na podlagi izpolnjevanja
   osnovnih zahtev za visoke gradnje zaradi ustreznih
   lastnosti proizvoda in opredeljenih pogojev za uporabo.
   Evropski atest izda organ za tehnična soglasja, ki ga za ta
   namen določi država članica;
(4) »enotna tehnična specifikacija« pomeni tehnično
   specifikacijo, določeno v skladu s postopkom, katerega
   priznavajo države članice, ki je objavljena v Uradnem listu
   Evropske unije;
(5) »tehnična referenca«: kateri koli izdelek, ki so ga
   pripravili evropski organi za standardizacijo, razen
   uradnih standardov, v skladu s postopkom, sprejetim zaradi
   novih potreb trga.
PRILOGA 7 – INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V OBJAVAH TER
INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V OBJAVAH O NATEČAJIHI. INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V OBJAVAH

OBVESTILO O OBJAVI PREDHODNEGA INFORMATIVNEGA OBVESTILA NA
PORTALU JAVNIH NAROČIL

1. Država naročnika
2. Ime naročnika
3. Internetni naslov naročnika (URL)
4. Referenčna številka oziroma številka nomenklature CPV

PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO

1. Ime, naslov, številka faksa in elektronski naslov naročnika
   in, če posreduje dodatne informacije druga služba, podatki
   te službe ter v primeru naročil storitev in gradenj podatki
   služb, npr. ustrezni vladni internetni naslov, na katerem
   se lahko pridobijo informacije v zvezi s predpisi, ki
   urejajo davke, varovanje okolja, zaščitena delovna mesta in
   delovnimi pogoji, ki veljajo v kraju izvedbe naročila.
2. Po potrebi navesti, če je javno naročilo omejeno na invalidsko
   podjetje ali zaposlitveni center.
3. V primeru javnih naročil gradenj: značilnosti in obseg gradenj
   ter kraj izvedbe; če je gradnja razdeljena v več sklopov,
   bistvene značilnosti teh sklopov gradnje; če je na voljo,
   ocena stroškov predlagane gradnje; referenčna številka
   oziroma številke nomenklature.
   V primeru javnih naročil blaga: značilnosti in količina ali
   vrednost blaga, ki ga je treba dobaviti, referenčna
   številka oziroma številka nomenklature.
   V primeru javnih naročil storitev: skupna vrednost
   predlaganih naročil v vsaki kategoriji storitev iz Priloge
   2 A, referenčna številka oziroma številke nomenklature.
4. Predvideni datum za začetek postopka oddaje naročila ali
  naročil v primeru javnih naročil storitev po kategorijah.
5. Če je to primerno, navesti, ali je sklenjen okvirni sporazum.
6. Če je to primerno, druge informacije.
7. Datum odpošiljanja obvestila ali odpošiljanja obvestila o
  objavi predhodnega informativnega obvestila.
8. Navesti, ali je naročilo zajeto v Sporazumu o vladnih
naročilih.

OBVESTILO O JAVNEM NAROČILU

Odprti in postopki s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti,
konkurenčni dialogi, postopki s pogajanji:
1. Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, elektronski
naslov naročnika.
2. Po potrebi navesti, če je javno naročilo omejeno na ponudnike
   s socialno zaščito, invalidska podjetja in zaposlitvene
   centre ali če je omejena na izvedbo v okviru programov
   zaščitenih delovnih mest.
3. a) Izbrani postopek oddaje naročila;
   b) Če je to primerno, obrazložitev uporabe pospešenega
     postopka (pri postopkih s predhodnim ugotavljanjem
     sposobnosti in postopkih s pogajanji).
   c) Če je to primerno, navesti, ali je sklenjen okvirni
     sporazum.
   d) Če je to primerno, navesti, ali je vzpostavljen
     dinamični nabavni sistem.
   e) Če je to primerno, izvedba elektronske dražbe (v primeru
     odprtih in postopkov s predhodnim ugotavljanjem
     sposobnosti ali postopkov s pogajanji v razmerah iz
     1. točke prvega odstavka 28. člena ZJN-2).
4. Oblika naročila.
5. Kraj izvedbe gradenj, dostave blaga ali opravljanja storitev.
6. a) Javna naročila gradenj:
      – značilnosti in obseg gradenj ter splošne
         značilnosti gradnje. Navesti zlasti možnosti v
         zvezi z dodatnimi gradnjami in, če je znana,
         začasno časovno razporeditev za uporabo teh
         možnosti, kakor tudi število morebitnih
         obnovitev, če so potrebne. Če je gradnja ali
         naročilo razdeljeno na več sklopov, velikost
         različnih sklopov; referenčna številka oziroma
         številke nomenklature,
      – informacije v zvezi z namenom gradnje ali naročila,
         če slednje vključuje tudi načrtovanje
         projektov,
      – v primeru okvirnega sporazuma navesti tudi
         načrtovano trajanje okvirnega sporazuma,
         ocenjeno skupno vrednost gradenj za celotno
         trajanje okvirnega sporazuma ter, če je to
         mogoče, vrednost in pogostnost naročil, ki jih
         je treba oddati.
   b) Javna naročila blaga:
      – značilnosti proizvodov, ki jih je treba nabaviti,
         navajajoč zlasti, ali se ponudbe zahtevajo
         zaradi nakupa, zakupa, najema ali nakupa na
         kredit ali njihove kombinacije, referenčna
         številka nomenklature. Količina proizvodov, ki
         jih je treba nabaviti, navajajoč zlasti
         možnosti v zvezi z dodatnimi naročili ter, če
         je znana, začasna časovna razporeditev za
         uporabo teh možnosti, kakor tudi število
         obnovitev, če so potrebne. Referenčna številka
         oziroma številke nomenklature,
      – v primeru rednih ali obnovljivih naročil v danem
         obdobju navesti tudi, če je znana, časovno
         razporeditev za poznejša naročila predvidenega
         blaga,
      – v primeru okvirnega sporazuma navesti tudi
         načrtovano trajanje okvirnega sporazuma,
         ocenjeno skupno vrednost blaga za celotno
         trajanje okvirnega sporazuma ter, če je to
         mogoče, vrednost in pogostnost naročil, ki jih
         je treba oddati.
   c) Javna naročila storitev:
      – vrsta in opis storitve. Referenčna številka oziroma
         številke nomenklature. Količina storitev, ki
         jih je treba opraviti. Navesti zlasti možnosti
         v zvezi z dodatnimi naročili in, če je znana,
         začasno časovno razporeditev v zvezi z uporabo
         teh možnosti, kakor tudi število morebitnih
         obnovitev, če so potrebne. V primeru
         obnovljivih naročil v danem obdobju navesti
         tudi, če je znana, časovno razporeditev za
         poznejša naročila predvidenega blaga,
         v primeru okvirnega sporazuma navesti tudi
         načrtovano trajanje okvirnega sporazuma,
         ocenjeno skupno vrednost storitev za celotno
         trajanje okvirnega sporazuma ter, če je to
         mogoče, vrednost in pogostnost naročil, ki jih
         je treba oddati,
      – navedba, ali je po zakonu in drugih predpisih
         opravljanje storitve rezervirano za posebno
         stroko.
         Sklicevanje na zakon ali druge predpise.
      – navedba, ali bi morala pravna oseba navesti imena
         in strokovno usposobljenost osebja, ki je
         odgovorno za izvedbo storitve.
7. Če je naročilo razdeljeno v sklope, navedba, ali je mogoče
  razpisati natečaj za eno, več ali vse sklope.
8. Vsak rok za dokončanje gradenj/dobav blaga/storitev ali
  trajanje naročil gradenj/dobav blaga/storitev; če je mogoče
  vsak rok, do katerega se morajo gradnje začeti, ali vsak
  rok, do katerega se bo začela izročitev dobava blaga ali
  opravljanje storitev.
9. Sprejemljivost ali prepoved variant.
10. Če je to primerno, posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo
  naročila.
11. V primeru odprtih postopkov:
   a) ime, naslov, številka telefaksa in telefona ter
     elektronski naslov službe, od katere je mogoče
     zahtevati razpisno dokumentacijo in dodatne
     dokumente;
   b) če je to primerno, rok za oddajo teh zahtevkov;
   c) če je to primerno, cena in plačilni pogoji za pridobitev
     teh dokumentov.
12. a) Rok za sprejemanje ponudb ali okvirnih ponudb, če se
   uporablja dinamični
   nabavni sistem (odprti postopki);
   b) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje (postopki s
     predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopki s
     pogajanji);
   c) Naslov, če ga je treba poslati;
   d) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti ponudbe
     sestavljene.
13. V primeru odprtih postopkov:
   a) osebe, pooblaščene za prisotnost pri odpiranju ponudb;
   b) kraj, datum in čas odpiranja ponudb.
14. Če je to primerno, zahtevani pologi in garancije.
15. Glavni pogoji v zvezi s financiranjem in plačilom in/ali
  sklici na ustrezna besedila, ki jih vsebujejo.
16. Kjer je to primerno, pravna oblika, ki naj jo prevzame
  skupina gospodarskih subjektov, kateri je javno naročilo
  oddano.
17. Pogoji za priznanje sposobnosti v zvezi z osebnim statusom
  gospodarskih subjektov, ki lahko povzroči njihovo
  izključitev, ter potrebne informacije, ki dokazujejo, da ni
  podlage, ki bi upravičila izključitev. Pogoji za
  priznavanje sposobnosti in informacije v zvezi z osebnim
  statusom gospodarskih subjektov, informacije in vse
  potrebne formalnosti za oceno minimalnih ekonomskih in
  tehničnih standardov, ki se zahtevajo od gospodarskega
  subjekta. Najnižja raven oziroma ravni standardov, ki se
  morda zahtevajo.
18. Kjer je okvirni sporazum: število in, če je to primerno,
  predlagano maksimalno število gospodarskih subjektov, ki
  bodo stranke okvirnega sporazuma, določeno trajanje
  okvirnega sporazuma z navedbo, če je to primerno, razlogov
  za vsako trajanje, ki je daljše kakor štiri leta.
19. V primeru konkurenčnega dialoga ali postopka s pogajanji po
  objavi obvestila o naročilu navesti, če je to primerno,
  uporabo metode zaporednega izločanja zaradi zmanjšanja
  postopnega števila rešitev, o katerih je treba
  razpravljati, ali števila ponudb, o katerih se je treba
  pogajati.
20. V primeru postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti,
  konkurenčnega dialoga ali postopka s pogajanji po objavi
  obvestila o naročilu, če se uporablja možnost zmanjšanja
  števila kandidatov, ki jih je treba povabiti, da predložijo
  ponudbe, da sodelujejo v dialogu ali se udeležijo pogajanj:
  minimalno in, če je to primerno, predlagano maksimalno
  število kandidatov ter objektivnih pogojev za priznavanje
  sposobnosti, ki jih je treba uporabiti za izbiro tega
  števila kandidatov.
21. Čas veljavnosti ponudbe, v katerem mora ponudnik vzdrževati
  veljavno ponudbo (odprti postopki).
22. Če je to primerno, imena in naslovi gospodarskih subjektov,
  ki jih je naročnik že izbral (postopki s pogajanji).
23. Merila iz 48. člena ZJN-2, ki jih je treba uporabljati pri
  oddaji naročil: »najnižja cena« ali »ekonomsko najugodnejša
  ponudba«: navedejo se merila za ekonomsko najugodnejšo
  ponudbo in njihova pomembnost, če niso navedena v razpisni
  dokumentaciji, ali v primeru konkurenčnega dialoga v
  razpisni dokumentaciji za prvo fazo.
24. Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to primerno,
  postopki mediacije. Natančne informacije v zvezi s
  skrajnimi roki za predložitev pritožb ali po potrebi ime,
  naslov, številko faksa in telefona ter elektronski naslov
  službe, od katere je te informacije mogoče zahtevati.
25. Datum oziroma datumi objave predhodnega informativnega
  obvestila v skladu s tehničnimi specifikacijami o objavi iz
  priloge 8 te uredbe ali izjavo, da ni bila izvedena takšna
  objava.
26. Datum odpošiljanja obvestila.
27. Navesti, ali je naročilo zajeto v Sporazumu o vladnih
  naročilih.

POENOSTAVLJENO OBVESTILO O NAROČILU PRI DINAMIČNEM NABAVNEM
SISTEMU

1. Država naročnika.
2. Ime in elektronski naslov naročnika.
3. Sklicevanje na objavo obvestila pri dinamičnem nabavnem
  sistemu.
4. Elektronski naslov, na katerem so na voljo tehnična
  specifikacija in dodatni dokumenti v zvezi z dinamičnim
  nabavnem sistemom.
5. Predmet naročila: opis v skladu z referenčno številko oziroma
  številkami nomenklature CPV in količina ali obseg naročila,
  ki ga je treba oddati.
6. Rok za predložitev okvirnih ponudb.

OBVESTILA O ODDAJI NAROČILA

1. Ime in naslov naročnika.
2. Izbrani postopki za oddajo. V primeru postopka s pogajanji
  brez predhodnega obvestila o naročilu (29. člen ZJN-2)
  obrazložena izjava.
3. Javna naročila gradenj: značilnosti in obseg naročila ter
  splošne značilnosti gradnje.
  Javna naročila blaga: značilnosti in količina dobavljenega
  blaga s strani posameznega dobavitelja, če je to primerno;
  referenčna številka nomenklature.
  Javna naročila storitev: kategorija in opis storitve;
  referenčna številka nomenklature; količina kupljenih
  storitev.
4. Datum oddaje naročila.
5. Merila za oddajo naročila.
6. Število prejetih ponudb.
7. Ime in naslov izbranih gospodarskih subjektov.
8. Plačana cena ali razpon cen (najnižja/najvišja).
9. Vrednost izbrane ponudbe (ponudb) ali najvišja in najnižja
  ponudba, ki sta obravnavani pri oddaji naročila.
10. Če je to primerno, vrednost in delež naročila, ki bo verjetno
  oddan v podizvajanje.
11. Datum objave obvestila o naročilu v skladu s tehničnimi
   specifikacijami za objavo iz priloge 8 te uredbe.
12. Datum odpošiljanja obvestila.
13. Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to primerno,
  postopki mediacije. Natančne informacije v zvezi s
  skrajnimi roki za predložitev pritožb ali po potrebi ime,
  naslov, številko faksa in telefona ter elektronski naslov
  službe, od katere je te informacije mogoče pridobiti.

II. INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V OBJAVAH O NATEČAJIH

OBVESTILA O NATEČAJU

1. Ime, naslov, številka faksa in elektronski naslov naročnika
  ter službe, od katere je mogoče pridobiti dodatne
  dokumente.
2. Opis projekta.
3. Vrsta natečaja: odprti ali omejeni.
4. V primeru odprtega natečaja: rok za predložitev projektov.
5. V primeru omejenega natečaja:
   a) število pričakovanih udeležencev,
   b) imena morebitnih že izbranih udeležencev,
   c) merila za izbor udeležencev in
   d) rok za prijave za sodelovanje.
6. Če je to primerno, navesti, da je udeležba omejena na posebno
  stroko.
7. Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju projektov.
8. Imena vseh članov ocenjevalne komisije, ki so že izbrani.
9. Navesti, ali je odločitev ocenjevalne komisije zavezujoča za
  naročnika.
10. Število in vrednost vseh nagrad.
11. Morebitna plačila udeležencem.
12. Navesti, ali bo ali ne bo po natečaju katero naročilo oddano
  zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja.
13. Datum odpošiljanja obvestila.

OBVESTILO O IZIDIH NATEČAJA

1. Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa in
  elektronski naslov naročnika.
2. Opis projekta.
3. Skupno število udeležencev.
4. Število udeležencev iz tujine.
5. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja.
6. Vse nagrade.
7. Sklicevanje na obvestilo o natečaju.
8. Datum odpošiljanja obvestila.
PRILOGA 8 – INFORMACIJE, POVEZANE Z OBJAVLJANJEM

1. Objava obvestil
a) Obvestila iz ZJN-2 pošljejo naročniki Uradu za uradne objave
  Evropskih skupnosti v obliki, ki jo oblikuje Komisija po
  postopku iz drugega odstavka 77. člena Direktive
  2004/18/EC.
b) Obvestila iz ZJN-2 objavi Urad za uradne objave Evropskih
  skupnosti ali v primeru predhodnega informativnega
  obvestila na portalu javnih naročil.


2. Oblika in postopki za elektronsko pošiljanje obvestil
Oblika in postopki za elektronsko pošiljanje obvestil so na voljo
na internetnem naslovu »http://simap.eu.int«.
PRILOGA 9 - ZAHTEVE V ZVEZI Z OPREMO ZA ELEKTRONSKO SPREJEMANJE
PONUDB, PRIJAV ZA SODELOVANJE TER NAČRTOV IN PROJEKTOV V
NATEČAJIH

Oprema za elektronsko sprejemanje ponudb, prijave za sodelovanje
ter načrti in projekti v natečajih morajo s tehničnimi sredstvi
in ustreznimi postopki zagotoviti vsaj, da:
   a) so elektronski podpisi v zvezi s ponudbami, prijave k
     sodelovanju ter posredovanje načrtov in projektov
     usklajeni z nacionalnimi določbami, sprejetimi v
     skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in
     elektronski podpis;
   b) se lahko natančno določita čas in datum prejetja ponudb,
     prijav za sodelovanje ter predložitev načrtov in
     projektov;
   c) se lahko ustrezno zagotovi, da pred določenim rokom,
     nihče nima dostopa do podatkov, poslanih v skladu s
     temi zahtevami;
   d) se, če je kršena prepoved tega dostopa, lahko ustrezno
     zagotovi, da se kršitev zlahka zazna;
   e) samo pooblaščene osebe lahko določijo ali spremenijo
     datum odpiranja prejetih podatkov;
   f) se med različnimi fazami postopka oddaje naročila ali
     natečaja omogoči dostop do predloženih podatkov ali
     dela le-teh izključno ob hkratnem ukrepanju
     pooblaščenih oseb;
   g) hkratno ukrepanje pooblaščenih oseb mora omogočiti
     dostop do poslanih podatkov šele po predpisanem
     datumu;
   h) so podatki, prejeti in odprti v skladu s temi zahtevami,
     še naprej dostopni samo osebam, pooblaščenim za
     seznanitev z njimi.

AAA Zlata odličnost