Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

835. Uredba o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, stran 2149.

Na podlagi tretjega odstavka 110. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
1. člen
S to uredbo se določa:
– seznam naročnikov v sektorju transporta in distribucije plina ali toplote, ki je Priloga 1,
– seznam naročnikov v sektorju proizvodnje, transporta ali distribucije električne energije, ki je Priloga 2,
– seznam naročnikov v sektorju proizvodnje, transporta ali distribucije pitne vode, ki je Priloga 3,
– seznam naročnikov s področja železniškega prometa, ki je Priloga 4,
– seznam naročnikov s področja mestnega železniškega, tramvajskega, trolejbusnega ali avtobusnega prometa, ki je Priloga 5,
– seznam naročnikov v sektorju poštnih storitev, ki je Priloga 6,
– seznam naročnikov v sektorjih iskanja in črpanja nafte ali plina, ki je Priloga 7,
– seznam naročnikov v sektorju iskanja in izkopavanja premoga in drugih trdnih goriv, ki je Priloga 8,
– seznam naročnikov s področja infrastrukture v obmorskih pristaniščih ali pristaniščih na celinskih plovnih poteh ali infrastrukture v drugih terminalih, ki je Priloga 9,
– seznam naročnikov s področja letališke infrastrukture, ki je Priloga 10,
– seznam zakonodaje Skupnosti iz drugega odstavka 31. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06), ki je Priloga 11,
– seznam dejavnosti na področju gradenj, ki je Priloga 12,
– informacije, ki morajo biti navedene v obvestilu o javnem naročilu, ki so Priloga 13,
– informacije, ki morajo biti navedene v obvestilu o obstoju sistema ugotavljanja sposobnosti, ki so Priloga 14,
– informacije, ki morajo biti navedene v periodičnem informativnem obvestilu, ter informacije, ki morajo biti navedene v periodičnem informativnem obvestilu na portalu javnih naročil, če ne gre za obvestilo o javnem naročilu, ki so Priloga 15,
– informacije, ki morajo biti navedene v obvestilu o oddaji javnega naročila, ki so Priloga 16,
– seznam storitev, ki je Priloga 17,
– informacije, ki morajo biti navedene v obvestilu o natečaju, ki so Priloga 18,
– informacije, ki morajo biti navedene v obvestilu o izidu natečaja, ki so Priloga 19,
– informacije, povezane z objavljanjem, ki so Priloga 20,
– opis določenih tehničnih specifikacij, ki je Priloga 21,
– določbe mednarodnega delovnega prava, ki so Priloga 22,
– zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb, prijav za sodelovanje ter načrtov in projektov v natečajih, ki so Priloga 23.
2. člen
Priloge od 1 do 23 so sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-2/2007/7
Ljubljana, dne 15. februarja 2007
EVA 2006-1611-0093
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
PRILOGA 1 – SEZNAM NAROČNIKOV V SEKTORJU TRANSPORTA IN
DISTRIBUCIJE PLINA ALI TOPLOTE

 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |Mat.  |Naziv             |POŠTNA |KRAJ    |
 |št.  |                |ŠT.   |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5226406|JAVNO PODJETJE ENERGETIKA   |1000  |LJUBLJANA  |
 |    |LJUBLJANA D.O.O.        |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5796245|Podjetje za oskrbo z energijo |6330  |PIRAN -   |
 |    |Ogrevanje Piran d.o.o. Piran  |    |PIRANO   |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5926823|JEKO - IN, JAVNO KOMUNALNO   |4270  |JESENICE  |
 |    |PODJETJE, D.O.O., JESENICE   |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |1954288|GEOPLIN Plinovodi D.O.O.    |1000  |LJUBLJANA  |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5034477|Plinarna Maribor, družba za  |2000  |MARIBOR   |
 |    |proizvodnjo, distribucijo   |    |      |
 |    |energentov, trgovino in    |    |      |
 |    |storitve d.d.         |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5705754|Petrol Energetika d.o.o. Ravne |2390  |RAVNE NA  |
 |    |na koroškem          |    |KOROŠKEM  |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5789656|JAVNO PODJETJE PLINOVOD    |8290  |SEVNICA   |
 |    |SEVNICA            |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5865379|ADRIAPLIN PODJETJE ZA     |1000  |LJUBLJANA  |
 |    |DISTRIBUCIJO ZEMELJSKEGA PLINA |    |      |
 |    |D.O.O. LJUBLJANA        |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5872928|MESTNI PLINOVODI distribucija |6000  |KOPER -   |
 |    |plina d.o.o.          |    |CAPODISTRIA |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5914531|Energetika Celje javno     |3000  |CELJE    |
 |    |podjetje d.o.o.        |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5015731|Javno komunalno podjetje    |1420  |TRBOVLJE  |
 |    |Komunala Trbovlje d.o.o.    |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5067936|Komunala d.o.o. javno podjetje |9000  |MURSKA   |
 |    |Murska Sobota         |    |SOBOTA   |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5067804|JAVNO KOMUNALNO PODJETJE    |1330  |KOČEVJE   |
 |    |KOMUNALA KOČEVJE D.O.O.    |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |1574558|OKS občinske komunalne     |5290  |ŠEMPETER  |
 |    |storitve d.o.o. Šempeter pri  |    |PRI GORICI |
 |    |Gorici             |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |1616846|Energetika Preddvor,      |4205  |PREDDVOR  |
 |    |energetsko podjetje d.o.o.   |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5107199|JAVNO PODJETJE TOPLOTNA    |2000  |MARIBOR   |
 |    |OSKRBA, D.O.O., MARIBOR    |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5231787|JAVNO PODJETJE KOMUNALNA    |5000  |NOVA GORICA |
 |    |ENERGETIKA NOVA GORICA D.O.O. |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5433215|Toplarna Železniki,      |4228  |ŽELEZNIKI  |
 |    |proizvodnja in distribucija  |    |      |
 |    |toplotne energije d.o.o.    |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5545897|Toplarna Hrastnik, Javno    |1430  |HRASTNIK  |
 |    |podjetje za proizvodnjo,    |    |      |
 |    |distribucijo in prodajo    |    |      |
 |    |toplotne energije, d.o.o.   |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5615402|SPITT d.o.o. Zreče       |3214  |ZREČE    |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5678170|Energetika Nazarje d.o.o    |3331  |NAZARJE   |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5967678|Javno podjetje Dom Nazarje,  |3331  |NAZARJE   |
 |    |podjetje za oskrbo z energijo |    |      |
 |    |in vodo ter upravljanje z   |    |      |
 |    |mestnimi napravami d.o.o.   |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5075556|Loška komunala,oskrba z vodo  |4220  |ŠKOFJA LOKA |
 |    |in plinom, d.d. Škofja Loka  |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5222109|Komunalno podjetje Velenje   |3320  |VELENJE   |
 |    |d.o.o. izvajanje komunalnih  |    |      |
 |    |dejavnosti d.o.o.       |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5072107|Javno komunalno podjetje    |2380  |SLOVENJ   |
 |    |Slovenj Gradec d.o.o.     |    |GRADEC   |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+
 |5073162|Komunala Slovenska Bistrica,  |2310  |SLOVENSKA  |
 |    |Podjetje za komunalne in druge |    |BISTRICA  |
 |    |storitve, d.o.o.        |    |      |
 |    |                |    |      |
 +-------+-------------------------------+--------+------------+

PRILOGA 2 – SEZNAM NAROČNIKOV V SEKTORJU PROIZVODNJE,
TRANSPORTA ALI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |Mat.  |Naziv            |POŠTNA  |KRAJ    |
 |št.  |               |ŠT.    |      |
 |    |               |     |      |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |1613383|Borzen d.o.o.        |1000   |LJUBLJANA  |
 |    |               |     |      |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5175348|Elektro Gorenjska d.d.    |4000   |KRANJ    |
 |    |               |     |      |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5223067|Elektro Celje d.d.      |3000   |CELJE    |
 |    |               |     |      |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5227992|Elektro Ljubljana d.d.    |1000   |LJUBLJANA  |
 |    |               |     |      |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5229839|Elektro Primorska d.d.    |5000   |NOVA GORICA |
 |    |               |     |      |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5231698|Elektro Maribor d.d.     |2000   |MARIBOR   |
 |    |               |     |      |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5427223|Elektro - Slovenija d.o.o.  |1000   |LJUBLJANA  |
 |    |               |     |      |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |5226406|Javno podjetje Energetika  |1000   |LJUBLJANA  |
 |    |Ljubljana, d.o.o.      |     |      |
 |    |               |     |      |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
 |1946510|INFRA d.o.o.         |8290   |SEVNICA   |
 |    |               |     |      |
 +-------+-----------------------------+----------+------------+
PRILOGA 3 – SEZNAM NAROČNIKOV V SEKTORJU PROIZVODNJE,
TRANSPORTA ALI DISTRIBUCIJE PITNE VODE
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |Mat.  |Naziv             |POŠTNA |KRAJ     |
 |št.  |               |ŠT.   |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5015731|Javno komunalno podjetje   |1420  |TRBOVLJE   |
 |    |Komunala Trbovlje d.o.o.   |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5067936|Komunala d.o.o. javno     |9000  |MURSKA SOBOTA|
 |    |podjetje Murska Sobota    |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5067804|JAVNO KOMUNALNO PODJETJE   |1330  |KOČEVJE   |
 |    |KOMUNALA KOČEVJE D.O.O.    |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5075556|Loška komunala,oskrba z vodo |4220  |ŠKOFJA LOKA |
 |    |in plinom, d.d. Škofja Loka  |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5222109|Komunalno podjetje Velenje  |3320  |VELENJE   |
 |    |d.o.o. izvajanje komunalnih  |    |       |
 |    |dejavnosti d.o.o.       |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5072107|Javno komunalno podjetje   |2380  |SLOVENJ   |
 |    |Slovenj Gradec d.o.o.     |    |GRADEC    |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1122959|Komunala Javno komunalno   |3342  |GORNJI GRAD |
 |    |podjetje d.o.o. Gornji Grad  |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1332115|Režijski obrat občine     |4206  |JEZERSKO   |
 |    |Jezersko           |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1332155|Režijski obrat občine Komenda |1218  |KOMENDA   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1357883|Režijski obrat občine Lovrenc |2344  |LOVRENC NA  |
 |    |na Pohorju          |    |POHORJU   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1563068|Komuna, javno komunalno    |9231  |BELTINCI   |
 |    |podjetje d.o.o. Beltinci   |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1637177|Pindža Javno komunalno    |9203  |PETROVCI   |
 |    |podjetje d.o.o. Petrovci   |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1683683|JAVNO PODJETJE EDŠ - EKOLOŠKA |8310  |ŠENTJERNEJ  |
 |    |DRUŽBA, D.O.O. ŠENTJERNEJ   |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5015367|Javno podjetje Kovod     |6230  |POSTOJNA   |
 |    |Postojna, vodovod,      |    |       |
 |    |kanalizacija, d.o.o.,     |    |       |
 |    |Postojna           |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5015707|Komunalno podjetje Vrhnika  |1360  |VRHNIKA   |
 |    |proizvodnja in distribucija  |    |       |
 |    |vode, d.d.          |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5016100|KOMUNALNO PODJETJE ILIRSKA  |6250  |ILIRSKA   |
 |    |BISTRICA           |    |BISTRICA   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5046688|Javno podjetje Vodovod –   |1000  |LJUBLJANA  |
 |    |kanalizacija, d.o.o Ljubljana |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5062403|JAVNO PODJETJE KOMUNALA    |8340  |ČRNOMELJ   |
 |    |ČRNOMELJ D.O.O.        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5063485|KOMUNALA RADOVLJICA, JAVNO  |4240  |RADOVLJICA  |
 |    |PODJETJE ZA KOMUNALNO     |    |       |
 |    |DEJAVNOST, D.O.O.       |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5067731|KOMUNALA KRANJ, JAVNO     |4000  |KRANJ    |
 |    |PODJETJE, D.O.O.       |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5067758|Javno podjetje Komunala    |1380  |CERKNICA   |
 |    |Cerknica d.o.o.        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5068002|Javno komunalno podjetje   |2360  |RADLJE OB  |
 |    |Radlje d.o.o. ob Dravi    |    |DRAVI    |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5068126|JKP, Javno komunalno podjetje |3210  |SLOVENSKE  |
 |    |d.o.o. Slovenske Konjice   |    |KONJICE   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5068134|Javno komunalno podjetje   |3310  |ŽALEC    |
 |    |Žalec d.o.o.         |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5073049|Komunalno podjetje Ormož   |2270  |ORMOŽ    |
 |    |d.o.o.            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5073103|KOP JAVNO KOMUNALNO PODJETJE |1410  |ZAGORJE OB  |
 |    |ZAGORJE OB SAVI, D.O.O.    |    |SAVI     |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5073120|KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.,  |8000  |NOVO MESTO  |
 |    |JAVNO PODJETJE        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5102103|JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG |2390  |RAVNE NA   |
 |    |D.O.O.            |    |KOROŠKEM   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5111501|OKP Javno podjetje za     |3250  |ROGAŠKA   |
 |    |komunalne storitve Rogaška  |    |SLATINA   |
 |    |Slatina d.o.o.        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5112141|JAVNO PODJETJE KOMUNALNO   |1270  |LITIJA    |
 |    |STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, |    |       |
 |    |D.O.O.            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5144558|Komunalno podjetje Kamnik   |1241  |KAMNIK    |
 |    |d.d.             |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5144574|JAVNO KOMUNALNO PODJETJE   |1290  |GROSUPLJE  |
 |    |GROSUPLJE D.O.O.       |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5144728|KSP Hrastnik Komunalno -   |1430  |HRASTNIK   |
 |    |stanovanjsko podjetje d.d.  |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5145023|Komunalno podjetje Tržič   |4290  |TRŽIČ    |
 |    |d.o.o.            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5157064|KOMUNALA METLIKA JAVNO    |8330  |METLIKA   |
 |    |PODJETJE D.O.O.        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5210461|Komunalno stanovanjska družba |5270  |AJDOVŠČINA  |
 |    |d.o.o. Ajdovščina       |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5213258|Javno komunalno podjetje   |2370  |DRAVOGRAD  |
 |    |Dravograd           |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5221897|Javno podjetje Komunala    |3330  |MOZIRJE   |
 |    |d.o.o. Mozirje        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5227739|Javno komunalno podjetje   |1230  |DOMŽALE   |
 |    |Prodnik d.o.o.        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5243858|KOMUNALA TREBNJE D.O.O.    |8210  |TREBNJE   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5254965|Komunala, Komunalno podjetje |9220  |LENDAVA -  |
 |    |d.o.o.,Lendava        |    |LENDVA    |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5321387|Komunalno podjetje Ptuj d.d. |2250  |PTUJ     |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5466016|Javno komunalno podjetje   |3230  |ŠENTJUR   |
 |    |Šentjur d.o.o.        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5475988|JAVNO PODJETJE KOMUNALA    |1433  |RADEČE    |
 |    |RADEČE D.O.O.         |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5529522|Radenska-EKOSS, Podjetje za  |9252  |RADENCI   |
 |    |stanovanjsko, komunalno in  |    |       |
 |    |ekološko dejavnost, Radenci  |    |       |
 |    |d.o.o.            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5777372|Vit-Pro d.o.o. Vitanje;    |3205  |VITANJE   |
 |    |Komunala Vitanje, javno    |    |       |
 |    |podjetje d.o.o.        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5827558|Komunalno podjetje Logatec  |1370  |LOGATEC   |
 |    |d.o.o.            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5874220|Režijski obrat občine     |1337  |OSILNICA   |
 |    |Osilnica           |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5874700|Režijski obrat OBČINE     |9224  |TURNIŠČE   |
 |    |TURNIŠČE           |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5874726|Režijski obrat OBČINE     |9232  |ČRENŠOVCI  |
 |    |ČRENŠOVCI           |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5874734|Režijski obrat občine Kobilje |9223  |DOBROVNIK  |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5881820|Režijski obrat OBČINA KANAL  |5213  |KANAL    |
 |    |OB SOČI            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5883067|Režijski obrat Občina Tišina |9251  |Tišina    |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5883148|Režijski obrat OBČINA     |4228  |ŽELEZNIKI  |
 |    |ŽELEZNIKI           |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5883342|Režijski obrat občine Zreče  |3214  |ZREČE    |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5883415|Režijski obrat OBČINA BOHINJ |4264  |BOHINJSKA  |
 |    |               |    |BISTRICA   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5883679|Režijski obrat OBČINA ČRNA NA |2393  |ČRNA NA   |
 |    |KOROŠKEM           |    |KOROŠKEM   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5914540|Vodovod - Kanalizacija javno |3000  |CELJE    |
 |    |podjetje d.o.o. Celje     |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5926823|JEKO - IN, JAVNO KOMUNALNO  |4270  |JESENICE   |
 |    |PODJETJE, D.O.O., JESENICE  |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5945151|JAVNO KOMUNALNO PODJETJE   |1352  |PRESERJE   |
 |    |BREZOVICA D.O.O.       |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5156572|Kostak, komunalno in stavbno |8270  |KRŠKO    |
 |    |podjetje d.d. Krško      |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1162431|Vodokomunalni sistemi     |    |Velike Lašče |
 |    |izgradnja in vzdrževanje   |    |       |
 |    |vodokomunalnih sistemov    |    |       |
 |    |d.o.o. Velike Lašče      |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1314297|VODOVODNA ZADRUGA GOLNIK,   |4204  |GOLNIK    |
 |    |Z.O.O.            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1332198|Režijski obrat OBČINE     |9223  |DOBROVNIK - |
 |    |DOBROVNIK           |    |DOBRONAK   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1357409|Režijski obrat OBČINE DOBJE  |3224  |DOBJE PRI  |
 |    |               |    |PLANINI   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1491083|Pungrad, Javno komunalno   |9265  |BODONCI   |
 |    |podjetje d.o.o. Bodonci    |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1550144|Vodovodi in kanalizacija Nova |5000  |NOVA GORICA |
 |    |Gorica d.d.          |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1672860|Vodovod Murska Sobota javno  |9000  |MURSKA SOBOTA|
 |    |podjetje d.o.o.        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5067545|Komunalno stanovanjsko    |8250  |BREŽICE   |
 |    |podjetje Brežice d.d.     |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5067782|JAVNO PODJETJE - AZIENDA   |6000  |KOPER -   |
 |    |PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD   |    |CAPODISTRIA |
 |    |KOPER D.O.O. - S.R.L.     |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5067880|MARIBORSKI VODOVOD JAVNO   |2000  |MARIBOR   |
 |    |PODJETJE D.D.         |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5068088|Javno podjetje komunala    |8290  |SEVNICA   |
 |    |d.o.o. Sevnica        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5072999|KRAŠKI VODOVOD SEŽANA JAVNO  |6210  |SEŽANA    |
 |    |PODJETJE D.O.O.        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5073251|Hydrovod d.o.o. Kočevje    |1330  |KOČEVJE   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5387647|Komunalno-stanovanjsko    |9240  |LJUTOMER   |
 |    |podjetje Ljutomer d.o.o.   |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5817978|VODOVODNA ZADRUGA PREDDVOR,  |4205  |PREDDVOR   |
 |    |Z.B.O.            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+---------------------------------------+-------------+
 |5874505|Režijski obrat OBČINA LAŠKO      |LAŠKO    |
 |    |                    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5880076|Režijski obrat občine Cerkno |5282  |CERKNO    |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5883253|Režijski obrat občine Rače  |2327  |RAČE     |
 |    |Fram             |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5884624|VODOVODNA ZADRUGA LOM, z.o.o. |4290  |TRŽIČ    |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5918375|KOMUNALA, JAVNO PODJETJE,   |4280  |KRANJSKA GORA|
 |    |KRANJSKA GORA, D.O.O.     |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5939208|VODOVODNA ZADRUGA SENIČNO,  |4294  |KRIŽE    |
 |    |z.o.o.            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1926764|Ekoviz d.o.o.         |9000  |Murska Sobota|
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5077532|Komunala Tolmin, Javno    |5220  |TOLMIN    |
 |    |podjetje d.o.o.        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5880289|OBČINA GORNJA RADGONA     |9250  |GORNJA    |
 |    |               |    |RADGONA   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1274783|WTE Wassertechnik Gmbh,    |4280  |KRANJSKA GORA|
 |    |Podružnica Kranjska Gora   |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1785966|WTE Bled d.o.o.        |4260  |Bled     |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1806599|WTE Essen           |3270  |LAŠKO    |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5073260|Komunalno stanovanjsko    |6210  |SEŽANA    |
 |    |podjetje d.d. Sežana     |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5227747|Javno podjetje Centralna   |1230  |DOMŽALE   |
 |    |čistilna naprava Domžale -  |    |       |
 |    |Kamnik d.o.o.         |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1215027|AQUASYSTEMS GOSPODARJENJE Z  |2000  |MARIBOR   |
 |    |VODAMI D.O.O.         |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1534424|Javno komunalno podjetje   |2392  |MEŽICA    |
 |    |d.o.o. Mežica         |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1639285|ČISTILNA NAPRAVA LENDAVA   |9220  |LENDAVA -  |
 |    |d.o.o.            |    |LENDVA    |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5066310|NIGRAD JAVNO KOMUNALNO    |2000  |MARIBOR   |
 |    |PODJETJE D.D.         |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5072255|JAVNO PODJETJE-AZIENDA    |6000  |KOPER -   |
 |    |PUBBLICA KOMUNALA KOPER,   |    |CAPODISTRIA |
 |    |D.O.O. - S.R.L.        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5156858|JAVNO PODJETJE KOMUNALA    |6310  |IZOLA - ISOLA|
 |    |IZOLA, D.O.O. AZIENDA     |    |       |
 |    |PUBBLICA KOMUNALA ISOLA,   |    |       |
 |    |S.R.L.            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5338271|GOP GRADBENA, ORGANIZACIJSKA |8233  |MIRNA    |
 |    |IN PRODAJNA DEJAVNOST,D.O.O. |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5708257|Stadij, d.o.o., Hruševje   |6225  |HRUŠEVJE   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5144647|Komunala, Javno komunalno   |5280  |IDRIJA    |
 |    |podjetje Idrija, d.o.o.    |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5105633|Javno podjetje Okolje Piran  |6330  |PIRAN -   |
 |    |               |    |PIRANO    |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5874327|Režijski obrat OBČINA     |4280  |KRANJSKA GORA|
 |    |KRANJSKA GORA         |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |1197380|ČISTA NARAVA, JAVNO KOMUNALNO |9226  |MORAVSKE   |
 |    |PODJETJE D.O.O. MORAVSKE   |    |TOPLICE   |
 |    |TOPLICE            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
PRILOGA 4 – SEZNAM NAROČNIKOV S PODROČJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

 +-------+------------------------------+---------+------------+
 |Mat.  |Naziv             |POŠTNA  |KRAJ    |
 |št.  |               |ŠT.   |      |
 |    |               |     |      |
 +-------+------------------------------+---------+------------+
 |1967096|SLOVENSKE ŽELEZNICE - POTNIŠKI|1000   |LJUBLJANA  |
 |    |PROMET, DRUŽBA ZA OPRAVLJANJE |     |      |
 |    |PREVOZA POTNIKOV V NOTRANJEM |     |      |
 |    |IN MEDNARODNEM ŽELEZNIŠKEM  |     |      |
 |    |PROMETU, D.O.O.        |     |      |
 |    |               |     |      |
 +-------+------------------------------+---------+------------+
 |1967100|SLOVENSKE ŽELEZNICE -     |1000   |LJUBLJANA  |
 |    |INFRASTRUKTURA, DRUŽBA ZA   |     |      |
 |    |OPRAVLJANJE VZDRŽEVANJA    |     |      |
 |    |ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN |     |      |
 |    |VODENJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA, |     |      |
 |    |D.O.O.            |     |      |
 |    |               |     |      |
 +-------+------------------------------+---------+------------+
 |5142733|HOLDING SLOVENSKE ŽELEZNICE, |1000   |LJUBLJANA  |
 |    |d.o.o.            |     |      |
 |    |               |     |      |
 +-------+------------------------------+---------+------------+
PRILOGA 5 – SEZNAM NAROČNIKOV S PODROČJA MESTNEGA ŽELEZNIŠKEGA,
TRAMVAJSKEGA, TROLEJBUSNEGA ALI AVTOBUSNEGA PROMETA

 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |Mat.  |Naziv            |POŠTNA |KRAJ     |
 |št.  |               |ŠT.   |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |1540564|AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA   |6271  |DEKANI    |
 |    |d.o.o. Dekani        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5065011|AVTOBUSNI PROMET Murska   |9000  |MURSKA SOBOTA |
 |    |Sobota d.d.         |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5097053|Alpetour potovalna agencija |4000  |Kranj     |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5097061|ALPETOUR, špedicija in    |4220  |ŠKOFJA LOKA  |
 |    |transport, d.d. Škofja Loka |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5107717|INTEGRAL BREBUS Brežice   |8250  |BREŽICE    |
 |    |d.o.o.            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5143233|IZLETNIK CELJE d.d. Prometno |3000  |CELJE     |
 |    |in turistično podjetje Celje |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5143373|AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI  |5000  |NOVA GORICA  |
 |    |PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA |    |       |
 |    |GORICA            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5222966|JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI  |1000  |LJUBLJANA   |
 |    |POTNIŠKI PROMET d.o.o.    |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5263433|CERTUS AVTOBUSNI PROMET   |2000  |MARIBOR    |
 |    |MARIBOR D.D.         |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5352657|I & I - Avtobusni prevozi  |6000  |KOPER -    |
 |    |d.d. Koper          |    |CAPODISTRIA  |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5357845|Meteor Cerklje        |4207  |Cerklje    |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5410711|KORATUR avtobusni promet in |2391  |PREVALJE   |
 |    |turizem d.d. Prevalje    |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5465486|INTEGRAL, avto. promet    |4290  |TRŽIČ     |
 |    |Tržič, d.d.         |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5544378|KAM-BUS družba za prevoz   |1241  |KAMNIK    |
 |    |potnikov, turizem in     |    |       |
 |    |vzdrževanje vozil, d.d.   |    |       |
 |    |Kamnik            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5880190|MPOV storitve in trgovina  |8344  |VINICA    |
 |    |d.o.o. Vinica        |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
PRILOGA 6 – SEZNAM NAROČNIKOV V SEKTORJU POŠTNIH STORITEV

 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |Mat.  |Naziv             |POŠTNA |KRAJ     |
 |št.  |               |ŠT.   |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5881447|Pošta Slovenije        |2000  |Maribor   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
PRILOGA 7 – SEZNAM NAROČNIKOV V SEKTORJIH ISKANJA IN ČRPANJA
NAFTE ALI PLINA
 +--------+-----------------------------+--------+-------------+
 |  Mat.|Naziv            |POŠTNA |KRAJ     |
 |   št.|               |ŠT.   |       |
 |    |               |    |       |
 +--------+-----------------------------+--------+-------------+
 | 1328255|Nafta Lendava        |9220  |Lendava   |
 |    |               |    |       |
 +--------+-----------------------------+--------+-------------+
PRILOGA 8 – SEZNAM NAROČNIKOV V SEKTORJU ISKANJA IN IZKOPAVANJA
PREMOGA IN DRUGIH TRDNIH GORIV

 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |Mat.  |Naziv             |POŠTNA |KRAJ     |
 |št.  |               |ŠT.   |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5920850|RTH, RUDNIK TRBOVLJE-     |1420  |TRBOVLJE   |
 |    |HRASTNIK, D.O.O.       |    |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
 |5040361|Premogovnik Velenje      |3320  |VELENJE   |
 |    |               |    |       |
 +-------+------------------------------+--------+-------------+
PRILOGA 9 – SEZNAM NAROČNIKOV S PODROČJA INFRASTRUKTURE V
OBMORSKIH PRISTANIŠČIH ALI PRISTANIŠČIH NA CELINSKIH PLOVNIH
POTEH ALI INFRASTRUKTURE V DRUGIH TERMINALIH
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |Mat.  |Naziv            |POŠTNA |KRAJ     |
 |št.  |               |ŠT.   |       |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5144353|LUKA KOPER D.D.       |6000  |KOPER -    |
 |    |               |    |CAPODISTRIA  |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
 |5655170|Sirio d.o.o.         |6000  |KOPER     |
 |    |               |    |       |
 +-------+-----------------------------+--------+--------------+
PRILOGA 10 – SEZNAM NAROČNIKOV S PODROČJA LETALIŠKE
INFRASTRUKTURE

 +--------+-----------------------------+--------+-------------+
 |Mat.  |Naziv            |POŠTNA |KRAJ     |
 |št.   |               |ŠT.   |       |
 |    |               |    |       |
 +--------+-----------------------------+--------+-------------+
 |1589423 |LETALSKI CENTER CERKLJE OB  |8263  |CERKLJE OB  |
 |    |KRKI             |    |KRKI     |
 |    |               |    |       |
 +--------+-----------------------------+--------+-------------+
 |1913301 |Kontrola zračnega prometa  |1000  |LJUBLJANA  |
 |    |d.o.o.            |    |       |
 |    |               |    |       |
 +--------+-----------------------------+--------+-------------+
 |5142768 |AERODROM LJUBLJANA D.D.   |4210  |BRNIK-    |
 |    |               |    |AERODROM   |
 |    |               |    |       |
 +--------+-----------------------------+--------+-------------+
 |5500494 |AERODROM PORTOROŽ, D.O.O.  |6333  |SEČOVLJE -  |
 |    |               |    |SICCIOLE   |
 |    |               |    |       |
 +--------+-----------------------------+--------+-------------+
PRILOGA 11 – SEZNAM ZAKONODAJE SKUPNOSTI IZ DRUGEGA ODSTAVKA
31. ČLENA ZJN-3

A. TRANSPORT ALI DISTRIBUCIJA PLINA ALI TOPLOTE

Direktiva 98/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22.
junija 1998 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim
plinom([1])

B. PROIZVODNJA, TRANSPORT ALI DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Direktiva 96/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19.
decembra 1996 o skupnih pravilih notranjega trga z električno
energijo([2])

C. PROIZVODNJA, TRANSPORT ALI DISTRIBUCIJA PITNE VODE
-

D. NAROČNIKI S PODROČJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA
-

E. NAROČNIKI S PODROČJA MESTNEGA ŽELEZNIŠKEGA, TRAMVAJSKEGA,
TROLEJBUSNEGA ALI AVTOBUSNEGA PROMETA
-

F. NAROČNIKI S PODROČJA POŠTNIH STORITEV

Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15.
decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga
poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti
storitve ([3])

G. ISKANJE IN ČRPANJE NAFTE ALI PLINA

Direktiva 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30.
maja 1994 o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje,
raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov([4])

H. ISKANJE IN IZKOPAVANJE PREMOGA ALI DRUGIH TRDNIH GORIV
-

I. NAROČNIKI S PODROČJA INFRASTRUKTURE V OBMORSKIH PRISTANIŠČIH
ALI PRISTANIŠČIH NA CELINSKIH PLOVNIH POTEH ALI INFRASTRUKTURE
V DRUGIH TERMINALIH
-

J. NAROČNIKI S PODROČJA LETALIŠKE INFRASTRUKTURE

[1] UL L 204, 21.7.1998, str. 1.
[2] UL L 27, 30.1.1997, str. 20.
[3] UL L 15, 21.1.1998, str. 14. Direktiva, kakor je bila nazadnje
  spremenjena z Direktivo 2002/39/ES (UL L 176, 5. 7. 2002, str. 21)
[4] UL L 164, 30. 6. 1994, str. 3.
PRILOGA 12 – SEZNAM DEJAVNOSTI NA PODROČJU GRADENJ

 +-----------------------------------------------------------------------+
 |NACE (1)                                |
 |                                    |
 +----------------------+-------------------------------------+----------+
 |PODROČJE F      |GRADNJE               |     |
 |           |                   |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |   |       |           |Referenčna|
 |Oddelek|Skupina|Razred|Opis     |Opombe        |številka |
 |    |    |   |       |           |CPV    |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |45   |    |   |Področje   |Ta oddelek zajema:  |45000000 |
 |    |    |   |gradnje    |gradnjo novih stavb in|     |
 |    |    |   |       |drugo novogradnjo,  |     |
 |    |    |   |       |obnovo in splošna   |     |
 |    |    |   |       |popravila       |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |45.1  |   |Pripravljalna |           |45100000 |
 |    |    |   |dela na    |           |     |
 |    |    |   |gradbišču   |           |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.11 |Rušitvena   |Ta razred zajema:   |45110000 |
 |    |    |   |dela,     |– rušenje stavb in  |     |
 |    |    |   |odstranjevanje|drugih objektov    |     |
 |    |    |   |zemlje    |– čiščenje gradbišča |     |
 |    |    |   |       |– odstranjevanje   |     |
 |    |    |   |       |zemlje: izkopavanje, |     |
 |    |    |   |       |odlaganje,      |     |
 |    |    |   |       |poravnavanje in    |     |
 |    |    |   |       |izravnavanje     |     |
 |    |    |   |       |gradbišča, kopanje  |     |
 |    |    |   |       |jarkov, odstranjevanje|     |
 |    |    |   |       |skal, razstreljevanje |     |
 |    |    |   |       |itd.         |     |
 |    |    |   |       |– pripravo gradbišča |     |
 |    |    |   |       |za miniranje:     |     |
 |    |    |   |       |odstranjevanje    |     |
 |    |    |   |       |odvečnega materiala  |     |
 |    |    |   |       |ter druge izboljšave |     |
 |    |    |   |       |in priprave krovnine |     |
 |    |    |   |       |in gradbišča     |     |
 |    |    |   |       |Ta razred zajema tudi:|     |
 |    |    |   |       |– osuševanje gradbišča|     |
 |    |    |   |       |– osuševanje     |     |
 |    |    |   |       |kmetijskih in gozdnih |     |
 |    |    |   |       |površin        |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.12 |Preskusno   |Ta razred zajema:   |45120000 |
 |    |    |   |vrtanje in  |  - preskusno    |     |
 |    |    |   |izvrtavanje  |   vrtanje,     |     |
 |    |    |   |       |   preskusno    |     |
 |    |    |   |       |   izvrtavanje in  |     |
 |    |    |   |       |   jedrovanje za  |     |
 |    |    |   |       |   gradbene,    |     |
 |    |    |   |       |   geofizične ali  |     |
 |    |    |   |       |   podobne namene  |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne zajema: |     |
 |    |    |   |       | - vrtanja za    |     |
 |    |    |   |       |   zemeljski plin  |     |
 |    |    |   |       |   in nafto ali   |     |
 |    |    |   |       |   vrtin za plin,  |     |
 |    |    |   |       |   glej 11.20    |     |
 |    |    |   |       | - vrtanja      |     |
 |    |    |   |       |   vodnjakov, glej |     |
 |    |    |   |       |   45.25      |     |
 |    |    |   |       | - vrtanja in    |     |
 |    |    |   |       |   kopanja jaškov, |     |
 |    |    |   |       |   glej 45.25    |     |
 |    |    |   |       | - iskanja nafte in |     |
 |    |    |   |       |   plina,      |     |
 |    |    |   |       |   geofizičnih,   |     |
 |    |    |   |       |   geoloških ter  |     |
 |    |    |   |       |   seizmičnih    |     |
 |    |    |   |       |   meritev, glej  |     |
 |    |    |   |       |   74.20      |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |45.2  |   |Visoke in   |           |45200000 |
 |    |    |   |nizke gradnje |           |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.21 |Splošne visoke|Ta razred zajema:   |45210000 |
 |    |    |   |in nizke   |gradnjo vseh vrst   |     |
 |    |    |   |gradnje    |stavb         |     |
 |    |    |   |       |    1. nizke    |     |
 |    |    |   |       |     gradnje:  |     |
 |    |    |   |       |    2. mostove,  |     |
 |    |    |   |       |     vključno z |     |
 |    |    |   |       |     dvignjenimi |     |
 |    |    |   |       |     avtocestami,|     |
 |    |    |   |       |     viadukti,  |     |
 |    |    |   |       |     predori in |     |
 |    |    |   |       |     podvozi   |     |
 |    |    |   |       |    3. cevovode na |     |
 |    |    |   |       |     dolge    |     |
 |    |    |   |       |     razdalje,  |     |
 |    |    |   |       |     komunikacij-|     |
 |    |    |   |       |     ske in   |     |
 |    |    |   |       |     električne |     |
 |    |    |   |       |     vode    |     |
 |    |    |   |       |    4. mestne   |     |
 |    |    |   |       |     cevovode,  |     |
 |    |    |   |       |     mestne   |     |
 |    |    |   |       |     komunikacij-|     |
 |    |    |   |       |     ske in   |     |
 |    |    |   |       |     električne |     |
 |    |    |   |       |     vode    |     |
 |    |    |   |       |    5. pomožne   |     |
 |    |    |   |       |     gradnje   |     |
 |    |    |   |       |    6.       |     |
 |    |    |   |       |     sestavljanje|     |
 |    |    |   |       |     in     |     |
 |    |    |   |       |     postavljanje|     |
 |    |    |   |       |     montažnih  |     |
 |    |    |   |       |     konstrukcij |     |
 |    |    |   |       |     na     |     |
 |    |    |   |       |     gradbišču  |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne zajema: |     |
 |    |    |   |       | a. storitvenih   |     |
 |    |    |   |       |   dejavnosti,   |     |
 |    |    |   |       |   povezanih s   |     |
 |    |    |   |       |   črpanjem nafte  |     |
 |    |    |   |       |   in plina, glej  |     |
 |    |    |   |       |   11.20      |     |
 |    |    |   |       | b. postavljanja   |     |
 |    |    |   |       |   pripravljenih  |     |
 |    |    |   |       |   montažnih    |     |
 |    |    |   |       |   konstrukcij iz  |     |
 |    |    |   |       |   materialov, ki  |     |
 |    |    |   |       |   jih proizvaja  |     |
 |    |    |   |       |   izvajalec sam,  |     |
 |    |    |   |       |   razen betona,  |     |
 |    |    |   |       |   glej oddelke 20, |     |
 |    |    |   |       |   26 in 28     |     |
 |    |    |   |       | c. gradbenih del,  |     |
 |    |    |   |       |   razen stavb, v  |     |
 |    |    |   |       |   zvezi s     |     |
 |    |    |   |       |   stadioni,    |     |
 |    |    |   |       |   plavalnimi    |     |
 |    |    |   |       |   bazeni,     |     |
 |    |    |   |       |   telovadnicami,  |     |
 |    |    |   |       |   teniškimi    |     |
 |    |    |   |       |   igrišči, igrišči |     |
 |    |    |   |       |   za golf in    |     |
 |    |    |   |       |   drugimi     |     |
 |    |    |   |       |   športnimi    |     |
 |    |    |   |       |   objekti, glej  |     |
 |    |    |   |       |   45.23      |     |
 |    |    |   |       | d. inštalacijskih  |     |
 |    |    |   |       |   del, glej 45.3  |     |
 |    |    |   |       | e. zaključnih    |     |
 |    |    |   |       |   gradbenih del,  |     |
 |    |    |   |       |   glej 45.4    |     |
 |    |    |   |       | f. arhitekturnih  |     |
 |    |    |   |       |   dejavnosti in  |     |
 |    |    |   |       |   dejavnosti nizke |     |
 |    |    |   |       |   gradnje, glej  |     |
 |    |    |   |       |   74.20      |     |
 |    |    |   |       | g. upravljanja   |     |
 |    |    |   |       |   gradbenih    |     |
 |    |    |   |       |   projektov, 74.20 |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.22 |Postavljanje |Ta razred zajema:   |45220000 |
 |    |    |   |strešnih   | 1. postavljanje   |     |
 |    |    |   |kritin in   |   streh      |     |
 |    |    |   |ogrodij    | 2. postavljanje   |     |
 |    |    |   |       |   strešnih kritin |     |
 |    |    |   |       | 3. impregniranje  |     |
 |    |    |   |       |   proti vlagi   |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.23 |Gradnja    |Ta razred zajema:   |45230000 |
 |    |    |   |avtocest,   |  1. gradnjo     |     |
 |    |    |   |cest, letališč|   avtocest, ulic, |     |
 |    |    |   |in športnih  |   cest ter drugih |     |
 |    |    |   |objektov   |   avtomobilskih  |     |
 |    |    |   |       |   cest in pešpoti |     |
 |    |    |   |       |  2. gradnjo železnic|     |
 |    |    |   |       |  3. gradnjo     |     |
 |    |    |   |       |   letaliških stez |     |
 |    |    |   |       |  4. gradbena dela, |     |
 |    |    |   |       |   razen stavb, v  |     |
 |    |    |   |       |   zvezi s     |     |
 |    |    |   |       |   stadioni,    |     |
 |    |    |   |       |   plavalnimi    |     |
 |    |    |   |       |   bazeni,     |     |
 |    |    |   |       |   telovadnicami,  |     |
 |    |    |   |       |   teniškimi    |     |
 |    |    |   |       |   igrišči, igrišči |     |
 |    |    |   |       |   za golf in    |     |
 |    |    |   |       |   drugimi     |     |
 |    |    |   |       |   športnimi    |     |
 |    |    |   |       |   objekti     |     |
 |    |    |   |       |  5. barvanje oznak |     |
 |    |    |   |       |   na cestnih    |     |
 |    |    |   |       |   površinah in   |     |
 |    |    |   |       |   parkiriščih   |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne zajema: |     |
 |    |    |   |       |  - pripravljalnega |     |
 |    |    |   |       |   odstranjevanja  |     |
 |    |    |   |       |   zemlje 45.11   |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.24 |Vodogradnja  |Ta razred zajema   |45240000 |
 |    |    |   |       |gradnjo:       |     |
 |    |    |   |       |  - vodnih poti,   |     |
 |    |    |   |       |   pristanišč in  |     |
 |    |    |   |       |   rečnih gradenj, |     |
 |    |    |   |       |   turističnih   |     |
 |    |    |   |       |   pristanišč    |     |
 |    |    |   |       |   (marin),     |     |
 |    |    |   |       |   zapornic itd.  |     |
 |    |    |   |       |  - nasipov in jezov |     |
 |    |    |   |       |  - podvodno delo  |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.25 |Posebne in  |Ta razred zajema:   |45250000 |
 |    |    |   |druge gradnje |  - gradbene     |     |
 |    |    |   |       |   dejavnosti,   |     |
 |    |    |   |       |   specializirane  |     |
 |    |    |   |       |   za en vidik,   |     |
 |    |    |   |       |   skupen različnim |     |
 |    |    |   |       |   vrstam struktur, |     |
 |    |    |   |       |   za katere je   |     |
 |    |    |   |       |   potrebno posebno |     |
 |    |    |   |       |   znanje ali    |     |
 |    |    |   |       |   oprema      |     |
 |    |    |   |       |  - gradnjo temeljev,|     |
 |    |    |   |       |   vključno z    |     |
 |    |    |   |       |   zabijanjem    |     |
 |    |    |   |       |   pilotov     |     |
 |    |    |   |       |  - vrtanje in    |     |
 |    |    |   |       |   gradnjo     |     |
 |    |    |   |       |   vodnjakov,    |     |
 |    |    |   |       |   vrtanje in    |     |
 |    |    |   |       |   kopanja jaškov  |     |
 |    |    |   |       |  - montažo jeklenih |     |
 |    |    |   |       |   elementov, ki  |     |
 |    |    |   |       |   jih ne proizvaja |     |
 |    |    |   |       |   izvajalec sam  |     |
 |    |    |   |       |  - ukrivljanje jekla|     |
 |    |    |   |       |  - zidanje in    |     |
 |    |    |   |       |   tlakovanje    |     |
 |    |    |   |       |  - postavljanje in |     |
 |    |    |   |       |   podiranje    |     |
 |    |    |   |       |   zidarskih ter  |     |
 |    |    |   |       |   delovnih odrov, |     |
 |    |    |   |       |   vključno z    |     |
 |    |    |   |       |   najemom     |     |
 |    |    |   |       |   zidarskih in   |     |
 |    |    |   |       |   delovnih odrov  |     |
 |    |    |   |       |  - gradnjo dimnikov |     |
 |    |    |   |       |   in industrijskih |     |
 |    |    |   |       |   peči       |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne zajema: |     |
 |    |    |   |       |  – najema zidarskih |     |
 |    |    |   |       |   odrov brez    |     |
 |    |    |   |       |   postavljanja in |     |
 |    |    |   |       |   podiranja, glej |     |
 |    |    |   |       |   71.32      |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |45.3  |   |Inštalacijska |           |45300000 |
 |    |    |   |dela     |           |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.31 |Montaža    |Ta razred zajema:   |45310000 |
 |    |    |   |električne  |  – montažo, v stavbe|     |
 |    |    |   |napeljave   |   ali druge    |     |
 |    |    |   |       |   projekte     |     |
 |    |    |   |       |   gradnje:     |     |
 |    |    |   |       |  – električnih   |     |
 |    |    |   |       |   napeljav     |     |
 |    |    |   |       |  –         |     |
 |    |    |   |       |   telekomunikacijskih     |
 |    |    |   |       |   sistemov     |     |
 |    |    |   |       |  – sistemov     |     |
 |    |    |   |       |   električnega   |     |
 |    |    |   |       |   ogrevanja    |     |
 |    |    |   |       |  – radijskih in   |     |
 |    |    |   |       |   televizijskih  |     |
 |    |    |   |       |   hišnih anten   |     |
 |    |    |   |       |  – požarnih alarmov |     |
 |    |    |   |       |  – protivlomnih   |     |
 |    |    |   |       |   alarmnih     |     |
 |    |    |   |       |   sistemov     |     |
 |    |    |   |       |  – dvigal in tekočih|     |
 |    |    |   |       |   stopnic     |     |
 |    |    |   |       |  – strelovodov itd. |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.32 |Izolacijska  |Ta razred zajema:   |45320000 |
 |    |    |   |dela     |  - vgradnjo toplotne|     |
 |    |    |   |       |   in zvočne    |     |
 |    |    |   |       |   izolacije ali  |     |
 |    |    |   |       |   izolacije proti |     |
 |    |    |   |       |   tresljajem    |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne zajema: |     |
 |    |    |   |       |  - impregniranje  |     |
 |    |    |   |       |   proti vlagi,   |     |
 |    |    |   |       |   glej 45.22    |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.33 |Kleparstvo,  |Ta razred zajema:   |45330000 |
 |    |    |   |vodovodna,  |  - montažo, v stavbe|     |
 |    |    |   |plinska,   |   ali druge    |     |
 |    |    |   |toplotna in  |   projekte     |     |
 |    |    |   |zračna    |   gradnje:     |     |
 |    |    |   |instalacija  |  - kleparske in   |     |
 |    |    |   |       |   sanitarne oprema |     |
 |    |    |   |       |   (opreme za    |     |
 |    |    |   |       |   vodovodno,    |     |
 |    |    |   |       |   plinsko,     |     |
 |    |    |   |       |   toplotno in   |     |
 |    |    |   |       |   zračno      |     |
 |    |    |   |       |   instalacijo)   |     |
 |    |    |   |       |  - plinske napeljave|     |
 |    |    |   |       |  - opreme in cevi za|     |
 |    |    |   |       |   ogrevanje,    |     |
 |    |    |   |       |   prezračevanje,  |     |
 |    |    |   |       |   hlajenje ali   |     |
 |    |    |   |       |   klimatizacijo  |     |
 |    |    |   |       |  - sprinkler sisteme|     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne zajema: |     |
 |    |    |   |       | – instalacije za  |     |
 |    |    |   |       |   sisteme     |     |
 |    |    |   |       |   električnega   |     |
 |    |    |   |       |   ogrevanja    |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.34 |Druga     |Ta razred zajema:   |45340000 |
 |    |    |   |inštalacijska | – vgradnjo sistemov |     |
 |    |    |   |dela     |   osvetlitve in  |     |
 |    |    |   |       |   signalizacije za |     |
 |    |    |   |       |   ceste,      |     |
 |    |    |   |       |   železnice,    |     |
 |    |    |   |       |   letališča ter  |     |
 |    |    |   |       |   pristanišča   |     |
 |    |    |   |       | – montažo napeljave |     |
 |    |    |   |       |   in opreme,    |     |
 |    |    |   |       |   drugje      |     |
 |    |    |   |       |   neomenjene, v  |     |
 |    |    |   |       |   stavbe ali druge |     |
 |    |    |   |       |   projekte     |     |
 |    |    |   |       |   gradnje:     |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |45.4  |   |Zaključna   |           |45400000 |
 |    |    |   |gradbena dela |           |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.41 |Fasaderska in |Ta razred zajema:   |45410000 |
 |    |    |   |štukaterska  |  – nanašanje mavca |     |
 |    |    |   |dela     |   ali štuka na   |     |
 |    |    |   |       |   notranje ali   |     |
 |    |    |   |       |   zunanje stene  |     |
 |    |    |   |       |   stavbe ali    |     |
 |    |    |   |       |   drugih projektov |     |
 |    |    |   |       |   gradnje,     |     |
 |    |    |   |       |   vključno s    |     |
 |    |    |   |       |   povezanim    |     |
 |    |    |   |       |   materialom    |     |
 |    |    |   |       |   opažev      |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.42 |Stavbno    |Ta razred zajema:   |45420000 |
 |    |    |   |mizarstvo   |  – vgradnjo vrat,  |     |
 |    |    |   |       |   oken, okvirjev  |     |
 |    |    |   |       |   za vrata in   |     |
 |    |    |   |       |   okna,      |     |
 |    |    |   |       |   opremljenih   |     |
 |    |    |   |       |   kuhinj, stopnic, |     |
 |    |    |   |       |   opreme za    |     |
 |    |    |   |       |   trgovine in   |     |
 |    |    |   |       |   podobnega, ki  |     |
 |    |    |   |       |   jih ni      |     |
 |    |    |   |       |   proizvedel    |     |
 |    |    |   |       |   izvajalec sam in |     |
 |    |    |   |       |   ki so iz lesa  |     |
 |    |    |   |       |   ali drugih    |     |
 |    |    |   |       |   materialov    |     |
 |    |    |   |       |  – notranja     |     |
 |    |    |   |       |   zaključna dela, |     |
 |    |    |   |       |   kot so dela na  |     |
 |    |    |   |       |   stropu, lesenih |     |
 |    |    |   |       |   stenskih     |     |
 |    |    |   |       |   oblogah,     |     |
 |    |    |   |       |   premičnih    |     |
 |    |    |   |       |   pregradah itd.  |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne zajema: |     |
 |    |    |   |       |  – polaganje parketa|     |
 |    |    |   |       |   in drugih talnih |     |
 |    |    |   |       |   oblog, glej   |     |
 |    |    |   |       |   45.43      |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.43 |Stenske in  |Ta razred zajema:   |45430000 |
 |    |    |   |talne obloge |  – polaganje,    |     |
 |    |    |   |       |   obešanje ali   |     |
 |    |    |   |       |   vgraditev, v   |     |
 |    |    |   |       |   stavbe ali druge |     |
 |    |    |   |       |   projekte     |     |
 |    |    |   |       |   gradnje:     |     |
 |    |    |   |       |  – keramičnih,   |     |
 |    |    |   |       |   betonskih    |     |
 |    |    |   |       |   stenskih in   |     |
 |    |    |   |       |   talnih ploščic  |     |
 |    |    |   |       |   ali ploščic iz  |     |
 |    |    |   |       |   rezanega kamna  |     |
 |    |    |   |       |  – parketa in drugih|     |
 |    |    |   |       |   talnih oblog   |     |
 |    |    |   |       |  – preprog in    |     |
 |    |    |   |       |   linolejev,    |     |
 |    |    |   |       |   vključno z    |     |
 |    |    |   |       |   gumenimi ali   |     |
 |    |    |   |       |   plastičnimi   |     |
 |    |    |   |       |  – teraco,     |     |
 |    |    |   |       |   marmornih,    |     |
 |    |    |   |       |   granitnih ali  |     |
 |    |    |   |       |   skrilastih tal  |     |
 |    |    |   |       |   ali sten     |     |
 |    |    |   |       |  – tapete      |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.44 |Barvanje in  |Ta razred zajema:   |45440000 |
 |    |    |   |zasteklitev  |  – barvanje     |     |
 |    |    |   |       |   notranjosti in  |     |
 |    |    |   |       |   zunanjosti stavb |     |
 |    |    |   |       |  – barvanje objektov|     |
 |    |    |   |       |   nizke in visoke |     |
 |    |    |   |       |   gradnje     |     |
 |    |    |   |       |  – vgraditev stekla,|     |
 |    |    |   |       |   ogledal itd.   |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne zajema: |     |
 |    |    |   |       |  – vgraditve oken, |     |
 |    |    |   |       |   glej 45.42    |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.45 |Druga     |Ta razred zajema:   |45450000 |
 |    |    |   |zaključna   |  – gradnjo zasebnih |     |
 |    |    |   |gradbena dela |   plavalnih    |     |
 |    |    |   |       |   bazenov     |     |
 |    |    |   |       |  – čiščenje s paro, |     |
 |    |    |   |       |   brizganje peska |     |
 |    |    |   |       |   in podobne    |     |
 |    |    |   |       |   dejavnosti na  |     |
 |    |    |   |       |   zunanjosti stavb |     |
 |    |    |   |       |   ter druga    |     |
 |    |    |   |       |   zaključna    |     |
 |    |    |   |       |   gradbena dela,  |     |
 |    |    |   |       |   drugje      |     |
 |    |    |   |       |   neomenjena    |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 |    |    |   |       |Ta razred ne zajema: |     |
 |    |    |   |       |  – čiščenja     |     |
 |    |    |   |       |   notranjosti   |     |
 |    |    |   |       |   stavb in drugih |     |
 |    |    |   |       |   objektov, glej  |     |
 |    |    |   |       |   74.70      |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |45.5  |   |Najem gradbene|           |45500000 |
 |    |    |   |opreme in   |           |     |
 |    |    |   |opreme za   |           |     |
 |    |    |   |rušenje z   |           |     |
 |    |    |   |izvajalcem  |           |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
 |    |    |45.50 |Najem gradbene|Ta razred ne zajema: |45500000 |
 |    |    |   |opreme in   |  – najema gradbene |     |
 |    |    |   |opreme za   |   opreme in opreme |     |
 |    |    |   |rušenje z   |   za rušenje brez |     |
 |    |    |   |izvajalcem  |   izvajalca, glej |     |
 |    |    |   |       |   71.32      |     |
 |    |    |   |       |           |     |
 +-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+


Uredba Sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o
statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski
skupnosti
(UL L 293, 24. 10. 1990, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo Komisije (EGS) št. 761/93 (UL L 83,
3. 4. 1993, str. 1).
PRILOGA 13 – INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V OBVESTILU O
JAVNEM NAROČILU

A. ODPRTI POSTOPKI

1. Naročnikovo ime, naslov, telegrafski naslov, elektronski
  naslov, telefonska številka, številka teleksa in telefaksa.
2. Po potrebi navesti, če je javno naročilo omejeno na invalidska
  podjetja in zaposlitvene centre ali če je izvedba
  rezervirana za programe zaposlovanja invalidov.
3. Vrsta javnega naročila (blago, gradnje ali storitve, kjer je
  to primerno, je treba navesti, ali gre za okvirni sporazum
  ali za dinamični nabavni sistem).
  Kategorija storitve v smislu Priloge 17 A ali 17 B in opis
  (referenčna številka nomenklature).
  Kjer je to primerno, navesti, ali so za nabavo, zakup,
  najem ali nakup na kredit ali kakršno koli njihovo
  kombinacijo potrebne ponudbe.
4. Kraj dobave, lokacija ali kraj opravljanja storitve.
5. Za dobave blaga in gradenj:
   a) vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo (referenčna
     številka nomenklature), vključno s kakršnimikoli
     možnostmi za poznejše dobave in po možnosti
     pričakovani čas, kdaj se te možnosti lahko izvajajo
     ter število morebitnih obnovitev. Pri dodatnih javnih
     naročilih tudi, če je to mogoče, pričakovani termin
     poznejših javnih naročil za blago, ki se bo
     dobavljalo, ali vrsta in obseg storitev, ki se bodo
     zagotavljale, ter splošne značilnosti gradnje
     (referenčna številka nomenklature);
   b) navedba, ali dobavitelji blaga lahko oddajo ponudbo za
     del blaga in/ali celoto predmeta javnega naročila.
     Če je pri javnih naročilih gradenj gradnja ali javno
     naročilo nadalje razčlenjeno na posamezne sklope,
     vrstni red različnih sklopov po velikosti in možnost
     oddaje ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse
     skupaj;
   c) pogodbe za gradbena dela; podatki o namenu gradenj ali
     javnega naročila, kadar to vključuje tudi pripravo
     projektov.
6. Za storitve:
   a) vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo, vključno s
     kakršnimikoli možnostmi za poznejše dobave in po
     možnosti pričakovani čas, kdaj se te možnosti lahko
     izvajajo. Pri dodatnih javnih naročilih tudi, če je
     to mogoče, termin poznejših javnih razpisov za
     storitve, ki se bodo zagotavljale;
   b) navedba, ali je izvedba storitve po zakonu ali drugem
     predpisu omejena na določen poklic;
   c) sklicevanje na zakon ali drug predpis;
   d) navedba, ali morajo pravne osebe navesti imena in
     poklicno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za
     izvedbo storitve;
   e) navedba, ali se ponudniki storitve lahko prijavijo le za
     izvedbo dela zadevnih storitev.
7. Če je znano, navedba ali obstaja dovoljenje za predložitev
  variant.
8. Roki za izvedbo ali dokončanje ali trajanje javnega naročila
  storitev, in, če je to mogoče, datum začetka.
9. a) Naslov, na katerem se lahko zahteva razpisna dokumentacija;
  b) kjer je primerno, vrednost in plačilni pogoji za znesek,
   ki ga je treba plačati za pridobitev te dokumentacije.
10. a) Zadnji dan za sprejemanje ponudb ali prijav pri dinamičnem
   nabavnem sistemu;
  b) naslov, na katerega jih je treba poslati;
  c) jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene.
11. a) Kjer je to primerno, osebe, ki so lahko navzoče pri
    odpiranju ponudb;
  b) datum, ura in kraj odpiranja.
12. Kjer je to primerno, vsa zahtevana zavarovanja in garancije.
13. Glavni pogoji v zvezi s financiranjem in plačilom in/ali
  sklici na ustrezne predpise, ki jih vsebujejo.
14. Kjer je to primerno, pravna oblika skupine gospodarskih
  subjektov, ki ji je naročilo oddano.
15. Zahtevani minimalni ekonomski in tehnični standardi za
  gospodarski subjekt, ki mu je naročilo oddano.
16. Obdobje, v katerem je ponudnik dolžan zagotavljati veljavnost
  ponudbe.
17. Kjer je to primerno, posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo
  naročila.
18. Merila iz 49. člena ZJN-3, ki jih je treba uporabljati pri
  oddaji naročil: "najnižja cena" ali "ekonomsko najugodnejša
  ponudba". Navesti je treba merila za ekonomsko najugodnejšo
  ponudbo in njihovo težo, ali, kjer je to primerno, njihovo
  zaporedje glede na pomembnost, če niso navedena v razpisni
  dokumentaciji.
19. Kjer je to primerno, sklic na objavo periodičnega
  informativnega obvestila v Uradnem listu Evropske unije ali
  obvestila o objavi informativnega obvestila na portalu
  javnih naročil.
20. Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to primerno,
  postopki mediacije. Natančne podatke o rokih za predložitev
  pritožb ali po potrebi ime, naslov, telefonska številka,
  številka telefaks in elektronski naslov službe, od katere
  je te podatke mogoče pridobiti.
21. Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo.
22. Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme
  obvestilo (priskrbeti ga mora omenjeni urad).
23. Drugi ustrezni podatki.

B. POSTOPKI S PREDHODNIM UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI

1. Naročnikovo ime, naslov, telegrafski naslov, elektronski
  naslov, telefonska številka, številka teleksa in telefaksa.
2. Po potrebi navesti, če je javno naročilo pridržano za
  invalidska podjetja in zaposlitvene centre ali če je
  izvedba pridržana za programe zaposlovanja invalidov.
3. Vrsta javnega naročila (blago, gradnje ali storitve, kjer je
  primerno, navesti, ali gre za okvirni sporazum).
  Kategorija storitve v smislu Priloge 17 A ali 17 B in opis
  (referenčna številka nomenklature).
  Kjer je to primerno, navesti, ali so za nabavo, zakup,
  najem ali nakup na kredit ali kakršnokoli njihovo
  kombinacijo potrebne ponudbe.
4. Kraj dobave, lokacija ali kraj opravljanja storitve.
5. Za dobave blaga in gradenj:
   a) vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo (referenčna
     številka nomenklature), vključno s kakršnimi koli
     možnostmi za poznejše dobave in po možnosti
     pričakovani čas, kdaj se te možnosti lahko izvajajo
     ter število morebitnih obnovitev. Pri dodatnih javnih
     naročilih tudi, če je to mogoče, čas poznejših javnih
     naročil za blago, ki se bo dobavljalo, ali vrsta in
     obseg storitev, ki se bodo zagotavljale, ter splošne
     značilnosti gradnje (referenčna številka
     nomenklature);
   b) navedba, ali se dobavitelji blaga lahko oddajo ponudbo
     za del blaga in/ali za celotni predmet javnega
     naročila.
     Če je pri javnih naročilih gradenj gradnja ali javno
     naročilo nadalje razčlenjeno na posamezne sklope,
     vrstni red različnih sklopov po velikosti in možnost
     oddaje naročila za en sklop, več sklopov ali za vse
     skupaj;
   c) informacije o namenu gradnje ali naročila gradenj, če
     slednja vključuje tudi izdelavo projektov.
6. Za storitve:
   a) vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo, vključno s
     kakršnimikoli možnostmi za poznejše dobave in po
     možnosti čas, kdaj se te možnosti lahko izvajajo ter
     število morebitnih obnovitev. Pri dodatnih javnih
     naročilih tudi, če je to mogoče, termin poznejših
     javnih naročil za storitve, ki se bodo zagotavljale;
   b) navedba, ali je izvedba storitve po zakonu in drugih
     predpisih omejena na določen poklic;
   c) sklicevanje na zakon ali drug predpis;
   d) navedba, ali morajo pravne osebe navesti imena in
     poklicno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za
     izvedbo storitve;
   e) navedba, ali se ponudniki storitve lahko prijavijo le za
     izvedbo dela zadevnih storitev.
7. Če je znano, navedba ali obstaja dovoljenje za predložitev
  variant.
8. Roki za dobavo ali dokončanje ali trajanje javnega naročila
  storitev, in če je to mogoče, datum začetka.
9. Kjer je to primerno, pravna oblika skupine gospodarskih
  subjektov, ki ji je naročilo oddano.
10. a) Zadnji rok za sprejemanje prijav za sodelovanje;
  b) naslov, na katerega jih je treba poslati;
  c) jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene.
11. Zadnji rok za odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe.
12. Kjer je to primerno, vsa zahtevana zavarovanja in garancije.
13. Glavni pogoji v zvezi s financiranjem in plačilom in/ali
  sklici na ustrezne predpise, ki jih vsebujejo.
14. Podatki v zvezi s položajem gospodarskega subjekta in
  minimalni ekonomski in tehnični pogoji, ki se od njega
  zahtevajo.
15. Merila iz 49. člena ZJN-3, ki jih je treba uporabljati pri
  oddaji naročil: "najnižja cena" ali "ekonomsko najugodnejša
  ponudba". Navesti je treba merila za ekonomsko najugodnejšo
  ponudbo in njihovo težo, ali, kjer je to primerno, njihovo
  zaporedje glede na pomembnost, če niso navedena v razpisni
  dokumentaciji ali v povabilu k oddaji ponudbe.
16. Kjer je to primerno, posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo
naročila.
17. Kjer je to primerno, sklic na objavo periodičnega
   informativnega obvestila v Uradnem listu Evropske unije ali
   obvestila o objavi informativnega obvestila na portalu
   javnih naročil.
18. Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to primerno,
   postopki mediacije. Natančni podatki o rokih za predložitev
   pritožb ali po potrebi ime, naslov, telefonska številka,
   številka telefaks in elektronski naslov službe, od katere
   je te podatke mogoče pridobiti.
19. Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo.
20. Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme
   obvestilo (priskrbeti ga mora omenjeni urad).
21. Drugi ustrezni podatki.


C. POSTOPKI S POGAJANJI

1. Naročnikovo ime, naslov, telegrafski naslov, elektronski
   naslov, telefonska številka, številka teleksa in telefaksa.
2. Po potrebi navesti, če je javno naročilo pridržano za
   invalidska podjetja in zaposlitvene centre ali če je
   izvedba pridržana za programe zaposlovanja invalidov.
3. Vrsta javnega naročila (blago, gradnje ali storitve, kjer je
   primerno, navesti, ali gre za okvirni sporazum).
   Kategorija storitve v smislu Priloge 17 A ali 17 B in opis
   (referenčna številka nomenklature).
   Kjer je to primerno, navesti, ali so za nabavo, zakup,
   najem ali nakup na kredit ali kakršnokoli njihovo
   kombinacijo potrebne ponudbe.
4. Kraj dobave, lokacija ali kraj opravljanja storitve.
5. Za dobave blaga in gradenj:
   a) vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo (referenčna
      številka nomenklature), vključno s kakršnimi koli
      možnostmi za poznejše dobave in po možnosti čas, kdaj
      se te možnosti lahko izvajajo ter število morebitnih
      obnovitev. Pri dodatnih javnih naročilih tudi, če je
      to mogoče, termin poznejših javnih naročil za blago,
      ki se bo dobavljalo, ali vrsta in obseg storitev, ki
      se bodo zagotavljale, ter splošne značilnosti gradnje
      (referenčna številka nomenklature);
   b) navedba, ali se dobavitelji blaga lahko oddajo ponudbo
      za del blaga in/ali za celotni predmet javnega
      naročila.
      Če je pri javnih naročilih gradenj gradnja ali javno
      naročilo nadalje razčlenjeno na posamezne sklope,
      vrstni red različnih sklopov po velikosti in možnost
      prijave za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj;
   c) za pogodbe za gradbena dela: podatki o namenu gradenj
      ali javnega naročila, kadar to vključuje tudi
      pripravo projektov.
6. Za storitve:
   a) vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo, vključno s
      kakršnimikoli možnostmi za poznejše dobave in po
      možnosti čas, kdaj se te možnosti lahko izvajajo ter
      število morebitnih obnovitev. Pri dodatnih javnih
      naročilih tudi, če je to mogoče, termin poznejših
      javnih naročil za storitve, ki se bodo zagotavljale;
   b) navedba, ali je izvedba storitve po zakonu in drugih
      predpisih omejena na določen poklic;
   c) sklicevanje na zakon ali drug predpis;
   d) navedba, ali morajo pravne osebe navesti imena in
      poklicno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za
      izvedbo storitve;
   e) navedba, ali se ponudniki storitve lahko prijavijo le za
      izvedbo dela zadevnih storitev.
7. Če je znano, navedba ali obstaja dovoljenje za predložitev
variant.
8. Roki za dobavo ali dokončanje ali trajanje javnega naročila
   storitev, in če je to mogoče, datum začetka.
9. Kjer je to primerno, pravna oblika skupine gospodarskih
   subjektov, ki ji je naročilo oddano.
10. a) Zadnji rok za prejem prijav za sodelovanje;
   b) naslov, na katerega jih je treba poslati;
   c) jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene.
11. Kjer je primerno, kakršnakoli obvezna zavarovanja in
garancije.
12. Glavni pogoji v zvezi s financiranjem in plačilom in/ali
sklici na ustrezne predpise, ki j ih vsebujejo.
13. Podatki z zvezi s položajem gospodarskega subjekta in
   minimalni ekonomski in tehnični pogoji, ki se od njega
   zahtevajo.
14. Merila iz 49. člena ZJN-3, ki jih je treba uporabljati pri
   oddaji naročil: "najnižja cena" ali "ekonomsko najugodnejša
   ponudba". Navesti je treba merila za ekonomsko najugodnejšo
   ponudbo in njihovo težo, ali, kjer je to primerno, njihovo
   zaporedje glede na pomembnost, če niso navedena v razpisni
   dokumentaciji ali ne bodo navedena v povabilu k pogajanjem.
15. Kjer je to primerno, imena in naslovi gospodarskih subjektov,
   ki jih je naročnik že izbral.
16. Kjer je primerno, datum (datumi) prejšnjih objav v Uradnem
listu Evropske unije.
17. Kjer je to primerno, posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo
naročila.
18. Kjer je to primerno, sklic na objavo periodičnega
   informativnega obvestila v Uradnem listu Evropske unije ali
   obvestila o objavi informativnega obvestila na portalu
   javnih naročil.
19. Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to primerno,
   postopki mediacije. Natančni podatki o rokih za predložitev
   pritožb ali po potrebi ime, naslov, telefonska številka,
   številka telefaks in elektronski naslov službe, od katere
   je te podatke mogoče pridobiti.
20. Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo.
21. Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme
   obvestilo (priskrbeti ga mora omenjeni urad).
22. Drugi ustrezni podatki.


D. POENOSTAVLJENO OBVESTILO O NAROČILU PRI DINAMIČNEM NABAVNEM
SISTEMU

1. Država naročnika.
2. Ime in elektronski naslov naročnika.
3. Sklicevanje na objavo obvestila o dinamičnem nabavnem sistemu.
4. Elektronski naslov, na katerem so na voljo razpisna
   dokumentacija in dodatni dokumenti v zvezi z dinamičnim
   nabavnim sistemom.
5. Predmet naročila: opis v skladu z referenčno številko
   oziroma številkami nomenklature CPV in količina ali obseg
   naročila, ki se bo oddalo.
6. Rok za predložitev prijav.
PRILOGA 14 – INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V OBVESTILU O
OBSTOJU SISTEMA UGOTAVLJANJA SPOSOBNOSTI

1. Naročnikovo ime, naslov, telegrafski naslov, elektronski
   naslov, telefonska številka, številka teleksa in
   telefaksa.
2. Po potrebi navesti, če je javno naročilo pridržano za
   invalidska podjetja in zaposlitvene centre ali če je
   izvedba pridržana za programe zaposlovanja invalidov.
3. Namen sistema ugotavljanja sposobnosti (opis blaga, storitev
   ali gradenj ali njihovih kategorij, ki se bodo dobavljale
   po tem sistemu – referenčna številka nomenklature).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati gospodarski subjekti za
   ugotovitev sposobnosti po tem sistemu, in načini
   preverjanja vsakega od teh pogojev. Če so opisi teh
   pogojev in postopkov preverjanja obsežni in temeljijo na
   dokumentaciji, ki je na voljo zainteresiranim
   gospodarskim subjektom, zadostujeta povzetek glavnih
   pogojev in postopkov ter sklic na to dokumentacijo.
5. Čas veljavnosti sistema ugotavljanja sposobnosti in
   formalnosti za njegovo obnovitev.
6. Sklicevanje na dejstvo, da se obvestilo šteje kot obvestilo
  o javnem naročilu.
7. Naslov, kjer je mogoče dobiti nadaljnje informacije in
   dokumentacijo v zvezi s sistemom ugotavljanja sposobnosti
   (če je drugačen od naslova, navedenega pod točko 1).
8. Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to primerno,
   postopki mediacije. Natančni podatki o rokih za
   predložitev pritožb ali po potrebi ime, naslov,
   telefonska številka, številka telefaksa in elektronski
   naslov službe, od katere je te podatke mogoče pridobiti.
9. Če so znana, merila iz 49. člena ZJN-3, ki jih je treba
   uporabljati pri oddaji naročil: "najnižja cena" ali
   "ekonomsko najugodnejša ponudba". Navesti je treba merila
   za ekonomsko najugodnejšo ponudbo in njihovo težo, ali,
   kjer je to primerno, njihovo zaporedje glede na
   pomembnost, če niso navedena v razpisni dokumentaciji ali
   v povabilu za oddajo ponudb ali k pogajanjem.
10. Drugi ustrezni podatki.
PRILOGA 15 – INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V PERIODIČNEM
INFORMATIVNEM OBVESTILU, TER INFORMACIJE, KI MORAJO BITI
NAVEDENE V PERIODIČNEM INFORMATIVNEM OBVESTILU NA PORTALU
JAVNIH NAROČIL, ČE NE GRE ZA OBVESTILO O JAVNEM NAROČILU


I. INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V PERIODIČNEM
  INFORMATIVNEM OBVESTILU

1. POSTAVKE, KI JIH JE TREBA IZPOLNITI V VSAKEM PRIMERU

   1. Ime, naslov, telegrafski naslov, elektronski naslov,
     telefonska številka, številka teleksa in telefaksa
     naročnika ali službe, kjer je mogoče dobiti dodatne
     informacije.
   2. a) Za naročila blaga: vrsta in količina ali vrednost
      storitev ali proizvodov, ki se bodo dobavljali
      (referenčna številka oziroma številke
      nomenklature).
      b) Za naročila gradenj: vrsta in obseg storitev, ki
      se bodo zagotavljale, ter splošne lastnosti gradenj
      ali sklopov, ki se nanašajo na gradnjo (referenčna
      številka oziroma številke nomenklature).
      c) Za naročila storitev: predvidena celotna
      naročila v vsaki kategoriji storitev, naštetih v
      Prilogi 17 A (referenčna številka oziroma številke
      nomenklature).
   3. Datum odpošiljanja obvestila ali odpošiljanja
      obvestila o objavi tega informativnega obvestila na
      portalu javnih naročil.
   4. Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti
      prejme obvestilo (priskrbeti ga mora omenjeni
      urad).
   5. Drugi ustrezni podatki.

2. INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA NAVESTI, KADAR SE OBVESTILO
  UPORABLJA KOT SREDSTVO ZA OBJAVO OBVESTILA O JAVNEM
  NAROČILU ALI ZA SKRAJŠANJE ROKOV ZA ODDAJO PONUDB
   6. Sklicevanje na dejstvo, da morajo zainteresirani
      dobavitelji blaga naročnika seznaniti s svojim
      interesom za javno naročilo ali naročila.
   7. Po potrebi navesti, ali je javno naročilo pridržano za
      invalidska podjetja in zaposlitvene centre ali je
      izvedba pridržana za programe zaposlovanja
      invalidov.
   8. Rok za prejem prijav za sodelovanje ali k pogajanjem.
   9. Vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo, ali
      splošne značilnosti gradenj ali kategorije storitev
      v smislu Priloge 17 A in opis z navedbo, ali je
      predviden okvirni sporazum (sporazumi), vključno z
      možnostmi za poznejše dobave in čas, kdaj se te
      možnosti lahko izvajajo, ter število morebitnih
      obnovitev. Pri dodatnih javnih naročilih tudi
      termin poznejših javnih naročil.
   10. Navesti, ali so za nabavo, zakup, najem ali nakup na
      kredit ali kakršnokoli njihovo kombinacijo potrebne
      ponudbe.
   11. Roki za dobavo ali dokončanje ali trajanje javnega
      naročila storitev, in če je to mogoče, datum
      začetka.
   12. Naslov, na katerega morajo zainteresirana podjetja v
      pisni obliki poslati prijavo.
      Rok, do katerega je treba poslati prijavo.
      Jezik ali jeziki, v katerih se lahko predložijo
      kandidature ali ponudbe.
   13. Ekonomski in tehnični pogoji ter finančne in tehnične
      garancije, ki se zahtevajo od dobaviteljev.
   14. a) Predvideni datum za začetek postopka oddaje
      naročila ali naročil (če je znan);
      b) vrsta postopka oddaje javnega naročila (postopek
      s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali s
      pogajanji);
      c) znesek in način plačila kakršne koli vsote, ki
      jo je treba plačati za pridobitev dokumentacije v
      zvezi s posvetovanjem.
   15. Kjer je to primerno, posebni pogoji, ki veljajo za
     izvedbo naročila.
   16. Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to
      primerno, postopki mediacije. Natančni podatki o
      rokih za predložitev pritožb ali po potrebi ime,
      naslov, telefonska številka, številka telefaksa in
      elektronski naslov službe, od katere je te podatke
      mogoče pridobiti.
   17. Če so znana merila, ki jih je treba uporabljati pri
      oddaji naročil: "najnižja cena" ali "ekonomsko
      najugodnejša ponudba". Navesti je treba merila za
      ekonomsko najugodnejšo ponudbo in njihovo težo,
      ali, kjer je to primerno, njihovo zaporedje glede
      na pomembnost, če niso navedena v razpisni
      dokumentaciji ali v povabilu za potrditev interesa
      ali za oddajo ponudb ali k pogajanjem.

II. INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V PERIODIČNEM
INFORMATIVNEM OBVESTILU NA PORTALU JAVNIH NAROČIL, ČE NE GRE ZA
OBVESTILO O JAVNEM NAROČILU

1. Država naročnika.
2. Ime naročnika.
3. Internetni naslov naročnika (URL)
4. Referenčna številka oziroma številke nomenklature Enotni
  besednjak javnih naročil.
PRILOGA 16 – INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V OBVESTILU O
ODDAJI NAROČILA

I. Informacije, ki so namenjene za objavo v Uradnem listu
Evropske unije

   1. Ime in naslov naročnika.
   2. Vrsta javnega naročila (blago, gradnje ali storitve in
      referenčna številka (številke) nomenklature; kjer
      je to primerno, navesti, ali gre za okvirni
      sporazum).
   3. Vsaj kratek povzetek vrste in količine proizvodov,
      gradenj ali storitev, ki se zagotavljajo.
   4. a) Oblika obvestila (obvestilo o obstoju postopka
      ugotavljanja sposobnosti; periodično informativno
      obvestilo; obvestilo o javnem naročilu);
      b) sklic na objavo obvestila v Uradnem listu
      Evropske unije;
      c) če se javna naročila oddajo brez objave, navedba
      ustreznih določb postopka s pogajanji brez
      predhodne objave ali storitev iz Priloge 17 B te
      uredbe.
   5. Postopek oddaje javnega naročila (odprti, postopek s
      predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali s
      pogajanji).
   6. Število prejetih ponudb.
   7. Datum oddaje javnega naročila.
   8. Plačana cena za ugodne nakupe v skladu s 10. točko
      prvega odstavka 35. člena ZJN-3.
   9. Ime in naslov gospodarskih subjektov.
   10. Navesti, kjer je to primerno, če je bilo ali je lahko
      javno naročilo oddano podizvajalcu.
   11. Plačana cena ali najvišja in najnižja ponudba, ki sta
      se upoštevali pri oddaji javnega naročila.
   12. Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to
      primerno, postopki mediacije. Natančni podatki o
      rokih za predložitev pritožb ali po potrebi ime,
      naslov, telefonska številka, številka telefaksa in
      elektronski naslov službe, od katere je te podatke
      mogoče pridobiti.
   13. Neobvezni podatki:
      – vrednost in delež javnega naročila, ki je bil ali
       se lahko odstopi tretjim osebam v
       podizvajanje,
      – merila za oddajo.


II. Informacije, ki niso namenjene za objavo

   14. Število oddanih javnih naročil (kadar se eno naročilo
      razdeli na več dobaviteljev).
   15. Vrednost vsakega oddanega javnega naročila.
   16. Država porekla proizvoda ali storitve (s poreklom iz
      Evropske skupnosti ali zunaj nje; če gre za
      slednje, razdeljeno po tretjih državah).
   17. Katera merila za oddajo so bila uporabljena
      (ekonomsko najugodnejša ponudba; najnižja cena).
   18. Ali je bilo javno naročilo oddano ponudniku, ki je
      predložil variantno ponudbo, skladno s prvim
      odstavkom 42. člena ZJN-3.
   19. So bile katere izmed ponudb izločene z utemeljitvijo,
      da so nenavadno nizke, skladno s petim odstavkom
      50. člena ZJN-3.
   20. Datum, ko je naročnik odposlal obvestilo.
   21. Pri javnih naročilih za storitve, naštete v Prilogi
      17 B, strinjanje naročnika z objavo obvestila.
PRILOGA 17 – SEZNAM STORITEV A IN B

I. SEZNAM STORITEV A


 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |Kategorija|Opis        |Referenčna|Referenčna št. CPV |
 |št.    |          |     |          |
 |     |          |št. CPC(1)|          |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |1     |Storitve      |6112,   |od 50100000 do   |
 |     |vzdrževanja in   |6122, 633,|50982000      |
 |     |popravila     |886    |(razen 50310000 do |
 |     |          |     |50324200 in    |
 |     |          |     |50116510-9,    |
 |     |          |     |50190000-3,    |
 |     |          |     |50229000-6,    |
 |     |          |     |50243000-0)    |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |2     |Storitve kopenskega|712 (razen|Od 60112000-6 do  |
 |     |transporta(2),   |71235),  |60129300-1     |
 |     |vključno s     |7512, 87 |(razen 60121000 do |
 |     |storitvami oklepnih|304    |60121600,     |
 |     |avtomobilov,    |     |60122200-1,    |
 |     |kurirske storitve, |     |60122230-0) in od |
 |     |razen prevoza pošte|     |64120000-3 do   |
 |     |          |     |64121200-2     |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |3     |Storitve v zračnem |73 (razen |Od 62100000-3 do  |
 |     |prevozu potnikov in|7321)   |62300000-5 (razen |
 |     |tovora, razen   |     |62121000-6,    |
 |     |prevoza pošte   |     |62221000-7)    |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |4     |Kopenski(2) in   |71235,7321|60122200-1,    |
 |     |zračni prevoz pošte|     |60122230-0     |
 |     |          |     |62121000-6,    |
 |     |          |     |62221000-7     |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |5     |Telekomunikacijske |752    |Od 64200000-8 do  |
 |     |storitve      |     |64228200-2,    |
 |     |          |     |72318000-7 in od  |
 |     |          |     |72530000-9 do   |
 |     |          |     |72532000-3     |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |6     |Finančne storitve: |ex 81,  |Od 66100000-1 do  |
 |     |(a) zavarovalniške |812, 814 |66430000-3 in od  |
 |     |storitve      |     |67110000-1 do   |
 |     |(b) bančne in   |     |67262000-1 (3)   |
 |     |investicijske   |     |          |
 |     |storitve(3)    |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |7     |Računalniške in  |84    |Od 50300000-8 do  |
 |     |sorodne storitve  |     |50324200-4, Od   |
 |     |          |     |72100000-6 do   |
 |     |          |     |72591000-4 (razen |
 |     |          |     |72318000-7 in od  |
 |     |          |     |72530000-9 do   |
 |     |          |     |72532000-3)    |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |8     |Raziskovalne in  |85    |Od 73000000-2 do  |
 |     |razvojne storitve |     |73300000-5 (razen |
 |     |          |     |73200000-4,    |
 |     |(4)        |     |73210000-7,    |
 |     |          |     |7322000-0)     |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |9     |Računovodske,   |862    |Od 74121000-3 do  |
 |     |revizijske in   |     |74121250-0     |
 |     |knjigovodske    |     |          |
 |     |storitve      |     |          |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |10    |Raziskovanje trga |864    |Od 74130000-9 do  |
 |     |in javnega mnenja |     |74133000-0, in   |
 |     |          |     |74423100-1,    |
 |     |          |     |74423110-4     |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |11    |Poslovno svetovanje|865,866  |Od 73200000-4 do  |
 |     |          |     |73220000-0, od   |
 |     |(5) in sorodne   |     |74140000-2 do   |
 |     |storitve      |     |74150000-5 (razen |
 |     |          |     |74142200-8), in  |
 |     |          |     |74420000-9,    |
 |     |          |     |74421000-6,    |
 |     |          |     |74423000-0,    |
 |     |          |     |74423200-2,    |
 |     |          |     |74423210-5,    |
 |     |          |     |74871000-5,    |
 |     |          |     |93620000-0     |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |12    |Arhitekturne    |867    |Od 74200000-1 do  |
 |     |storitve;     |     |74276400-8 in od  |
 |     |inženirske storitve|     |74310000-5 to   |
 |     |in integrirane   |     |74323100-0 ter   |
 |     |inženirske     |     |74874000-6     |
 |     |storitve; urejanje |     |          |
 |     |naselij in krajine;|     |          |
 |     |sorodno znanstveno |     |          |
 |     |in tehnično    |     |          |
 |     |svetovanje;    |     |          |
 |     |tehnično      |     |          |
 |     |preizkušanje in  |     |          |
 |     |analiziranje    |     |          |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |13    |Oglaševalske    |871    |Od 74400000-3 do  |
 |     |storitve      |     |74422000-3 (razen |
 |     |          |     |74420000-9 in   |
 |     |          |     |74421000-6)    |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |14    |Storitve čiščenja |874, 82201|Od 70300000-4 do  |
 |     |stavb in storitve |do 82206 |70340000-6, in od |
 |     |upravljanja    |     |74710000-9 do   |
 |     |nepremičnin    |     |74760000-4     |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |15    |Založniške in   |88442   |Od 78000000-7 do  |
 |     |tiskarske storitve |     |78400000-1     |
 |     |na honorarni ali  |     |          |
 |     |pogodbeni podlagi |     |          |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+
 |16    |Storitve pri    |94    |Od 90100000-8 do  |
 |     |ravnanju z     |     |90320000-6, in   |
 |     |odpadnimi vodami in|     |50190000-3,    |
 |     |odpadki; sanitarne |     |50229000-6,    |
 |     |in podobne storitve|     |50243000-0     |
 |     |          |     |          |
 +----------+-------------------+----------+-------------------+(1) Nomenklatura CPC (začasna različica), ki se uporablja za
opredelitev področja uporabe Direktive 93/38/EGS.
(2) Z izjemo storitev železniškega prevoza, ki spada v
kategorijo 18.
(3) Z izjemo finančnih storitev v zvezi z izdajo, prodajo,
nakupom ali prenosom vrednostnih papirjev ali drugih finančnih
instrumentov in storitev Banke Slovenije. Izvzete so tudi
storitve v zvezi s pridobivanjem ali najemom zemljišč s
kakršnimi koli finančnimi sredstvi, obstoječih zgradb ali
drugih nepremičnin ali v zvezi s pravicami na zgradbah ali
drugih nepremičninah; ta direktiva pa se uporablja za naročila
finančnih storitev, ki se v kakršni koli obliki opravijo
istočasno, pred ali po sklenitvi pogodbe o nakupu ali najemu.
(4) Raziskovalne in razvojne storitve, kadar od njih nima
koristi samo naročnik pri opravljanju svojih dejavnosti.
(5) Z izjemo storitev na področju arbitraže in poravnave.

II. SEZNAM STORITEV B

 +----------+----------------+-----------+---------------------+
 |Kategorija|Opis      |Referenčna |Referenčna št. CPV  |
 |št.    |        |št. CPC  |           |
 |     |        |      |           |
 +----------+----------------+-----------+---------------------+
 |17    |Storitve hotelov|64     |Od 55000000-0 do   |
 |     |in restavracij |      |55524000-9, in od  |
 |     |        |      |93400000-2 do    |
 |     |        |      |93411000-2      |
 |     |        |      |           |
 +----------+----------------+-----------+---------------------+
 |18    |Storitve prevoza|711    |60111000-9, in od  |
 |     |po železnici  |      |60121000-2 do    |
 |     |        |      |60121600-8      |
 |     |        |      |           |
 +----------+----------------+-----------+---------------------+
 |19    |Storitve prevoza|72     |Od 61000000-5 do   |
 |     |po vodi     |      |61530000-9, in od  |
 |     |        |      |63370000-3 do    |
 |     |        |      |63372000-7      |
 |     |        |      |           |
 +----------+----------------+-----------+---------------------+
 |20    |Podporne in   |74     |62400000-6, 62440000-|
 |     |pomožne prevozne|      |8, 62441000-5,    |
 |     |storitve    |      |62450000-1, od    |
 |     |        |      |63000000-9 do    |
 |     |        |      |63600000-5 (razen  |
 |     |        |      |63370000-3, 63371000-|
 |     |        |      |0, 63372000-7), in  |
 |     |        |      |74322000-2, 93610000-|
 |     |        |      |7          |
 |     |        |      |           |
 +----------+----------------+-----------+---------------------+
 |21    |Pravne storitve |861    |Od 74110000-3 do   |
 |     |        |      |74114000-1      |
 |     |        |      |           |
 +----------+----------------+-----------+---------------------+
 |22    |Storitve    |872    |Od 74500000-4 do   |
 |     |namestitve in  |      |74540000-6 (razen  |
 |     |oskrbe osebja  |      |74511000-4), in od  |
 |     |        |      |95000000-2 do    |
 |     |(1)       |      |95140000-5      |
 |     |        |      |           |
 +----------+----------------+-----------+---------------------+
 |23    |Preiskovalne in |873 (razen |Od 74600000-5 do   |
 |     |varnostne    |87304)   |74620000-1      |
 |     |storitve, z   |      |           |
 |     |izjemo storitev |      |           |
 |     |oklepnih vozil |      |           |
 |     |        |      |           |
 +----------+----------------+-----------+---------------------+
 |24    |Storitve s   |92     |Od 80100 000-5 do  |
 |     |področja    |      |80430 000-7     |
 |     |izobraževanja in|      |           |
 |     |poklicnega   |      |           |
 |     |usposabljanja  |      |           |
 |     |        |      |           |
 +----------+----------------+-----------+---------------------+
 |25    |Storitve    |93     |74511000-4, in od  |
 |     |zdravstva in  |      |85000000-9 do    |
 |     |socialnega   |      |85323000-9 (razen  |
 |     |skrbstva    |      |85321000-5 in    |
 |     |        |      |85322000-2)     |
 |     |        |      |           |
 +----------+----------------+-----------+---------------------+
 |26    |Storitve na   |96     |Od 74875000-3 do   |
 |     |področju    |      |74875200-5, in od  |
 |     |rekreacije,   |      |92000000-1 do    |
 |     |kulture in   |      |92622000-7 (razen  |
 |     |športa     |      |92230000-2)     |
 |     |        |      |           |
 +----------+----------------+-----------+---------------------+
 |27    |Druge storitve |      |           |
 |     |        |      |           |
 +----------+----------------+-----------+---------------------+


(1) Z izjemo pogodb o zaposlitvi.
PRILOGA 18 – INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V OBVESTILU O
NATEČAJU


1. Ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka,
  številka teleksa in telefaksa naročnika in službe, od
  katere je mogoče dobiti dodatno dokumentacijo.
2. Opis projekta (Referenčna številka (številke) nomenklature).
3. Vrsta natečaja: odprti ali omejeni.
4. Pri odprtih natečajih: zadnji rok za prejem projektov.
5. Pri omejenih natečajih:
 a) predvideno število ali obseg udeležencev;
   b) kjer je to primerno, imena že izbranih udeležencev;
   c) merila za izbor udeležencev;
   d) zadnji rok za prejem prijav za sodelovanje.
6. Kjer je to primerno, navedba, ali je sodelovanje omejeno na
  določeno stroko.
7. Merila, ki se bodo uporabila pri vrednotenju projektov.
8. Kjer je to primerno, imena izbranih članov žirije.
9. Navedba, ali je odločitev žirije za naročnika zavezujoča.
10. Kjer je to primerno, število in vrednost nagrad.
11. Kjer je to primerno, podatki o plačilih vsem udeležencem.
12. Navedba, ali se prejemnikom nagrad lahko oddajo kakršna
  koli naročila, ki sledijo natečaju.
13. Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to primerno,
  postopki mediacije. Natančni podatki o rokih za
  predložitev pritožb ali po potrebi ime, naslov,
  telefonska številka, številka telefaksa in elektronski
  naslov službe, od katere je te podatke mogoče pridobiti.
14. Datum odpošiljanja obvestila.
15. Datum prejema obvestila na Uradu za uradne publikacije
Evropskih skupnosti.
16. Drugi ustrezni podatki.

PRILOGA 19 – INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V OBVESTILU O
IZIDU NATEČAJA

1. Ime, naslov, telegrafski naslov, telefonska številka,
   številka teleksa in telefaksa naročnika.
2. Opis projekta (Referenčna številka (številke) nomenklature).
3. Skupno število udeležencev.
4. Število tujih udeležencev.
5. Zmagovalec (zmagovalci) natečaja.
6. Kjer je to primerno, nagrada (nagrade).
7. Drugi podatki.
8. Sklic na obvestilo o natečaju.
9. Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to primerno,
  postopki mediacije. Natančni podatki o rokih za
  predložitev pritožb ali po potrebi ime, naslov,
  telefonska številka, številka telefaksa in elektronski
  naslov službe, od katere je te podatke mogoče pridobiti.
10. Datum odpošiljanja obvestila.
11. Datum prejema obvestila na Uradu za uradne publikacije
Evropskih skupnosti.
PRILOGA 20 – INFORMACIJE, POVEZANE Z OBJAVLJANJEM

1. Objava obvestil

Obvestila iz ZJN-3 morajo naročniki poslati Uradu za uradne
objave Evropskih skupnosti v obliki, ki jo oblikuje Komisija po
postopku iz drugega odstavka 68. člena Direktive 2004/17/EC

2. Oblika in postopki za elektronsko pošiljanje obvestil

Oblika in postopki za elektronsko pošiljanje obvestil so na
voljo na spletnem naslovu "http://simap.eu.int".
PRILOGA 21 – OPIS DOLOČENIH TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ


Za namene ZJN-3:

1. a) "tehnična specifikacija" pomeni v primeru javnih naročil
   storitev ali blaga specifikacijo v dokumentu, ki
   opredeljuje zahtevane lastnosti proizvoda ali storitve,
   kot so kakovost, varstvo okolja, zahteve za konstrukcijo,
   namenjeno vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za
   invalidne osebe), ter ocenjevanje skladnosti, izvedbe,
   varnosti ali dimenzij, vključno z zahtevami v zvezi s
   proizvodom glede imena, pod katerim se bo prodajal,
   izrazoslovjem, simboli, preskušanjem in preskusnimi
   metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo nalepk,
   navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami
   ter postopki ocenjevanja skladnosti;

   b) "tehnične specifikacije" v primeru javnih naročil
   gradenj pomenijo tehnične zahteve, ki jih vsebuje zlasti
   razpisna dokumentacija in ki določajo značilnosti
   materiala, proizvodov ali blaga ter omogočajo da se
   posamezen material, proizvod ali blago opiše na način, ki
   je skladen z namenom, za katerega ga je naročnik
   predvidel. Te tehnične zahteve vključujejo stopnje
   varnosti za okolje, zahteve v zvezi s konstrukcijo,
   namenjeno vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za
   invalidne osebe), ter ocenjevanje skladnosti, izvedbo,
   varnost ali dimenzije, vključno s postopki v zvezi z
   zagotavljanjem kakovosti, izrazoslovjem, simboli,
   preskušanjem in preskusnimi metodami, pakiranjem,
   označevanjem in uporabo nalepk, navodili za uporabnike,
   proizvodnimi postopki in metodami. Vsebujejo tudi pravila
   glede načrtovanja in izračuna stroškov, preizkus, pregled
   in prevzemne pogoje za gradnje ter metode ali tehnike
   gradnje ter vse druge tehnične pogoje, ki jih sme
   predpisati naročnik v skladu s splošnimi ali posebnimi
   predpisi v zvezi z dokončanimi gradnjami in materiali ali
   sestavnimi deli, ki jih vključujejo;
2. "standard" pomeni tehnično specifikacijo, ki jo odobri
   priznani organ za standardizacijo za ponavljajočo ali
   stalno uporabo, skladnost s katero načeloma ni obvezna in
   ki ne sodi v nobeno izmed naslednjih kategorij:
   – »mednarodni standard«: standard, ki ga je sprejela
     mednarodna organizacija za standardizacijo in dala
     na voljo javnosti,
   – »evropski standard«: standard, ki ga je sprejela
     evropska organizacija za standardizacijo in dala na
     voljo javnosti,
   – »nacionalni standard«: standard, ki ga je sprejela
     nacionalna organizacija za standardizacijo in dala
     na voljo javnosti;
3. "evropsko tehnično soglasje" pomeni pozitivno tehnično oceno
   ustreznosti uporabe proizvoda na podlagi izpolnjevanja
   osnovnih zahtev za visoke gradnje kot so strukturne
   značilnosti proizvoda in določeni pogoji za uporabo.
   Evropsko tehnično soglasje izda organ za tehnična
   soglasja, ki ga za ta namen pooblasti država članica;
4. "skupna tehnična specifikacija" pomeni tehnično
   specifikacijo, ki je sestavljena v skladu s postopkom, ki
   ga priznavajo države članice in je bil objavljen v
   Uradnem listu Evropske unije;
5. "tehnična referenca": tehnični referenčni material, ki ga
   sprejmejo evropski organi za standardizacijo, razen
   uradnih standardov, po postopkih, prilagojenih glede na
   potrebe trga.
PRILOGA 22 – DOLOČBE MEDNARODNEGA DELOVNEGA PRAVA

– Konvencija 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih
pravic;
– Konvencija 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in
kolektivnega dogovarjanja;
– Konvencija 29 o prisilnem ali obveznem delu;
– Konvencija 105 o odpravi prisilnega dela;
– Konvencija 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega
razmerja;
– Konvencija 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih;
– Konvencija 100 o enakem nagrajevanju;
– Konvencija 182 o prepovedi najhujših oblik dela otrok.
PRILOGA 23 – ZAHTEVE V ZVEZI Z OPREMO ZA ELEKTRONSKO
SPREJEMANJE PONUDB, PRIJAV ZA SODELOVANJE TER NAČRTOV IN
PROJEKTOV V NATEČAJIH

Oprema za elektronsko sprejemanje ponudb, prijav za
sodelovanje, prijav za ugotavljanje sposobnosti ter načrtov in
projektov v natečajih mora s tehničnimi sredstvi in ustreznimi
postopki zagotavljati vsaj, da:
a) so elektronski podpisi v zvezi s ponudbami, prijavami za
  sodelovanje, prijavami za ugotavljanje sposobnosti ter
  posredovanjem načrtov in projektov usklajeni z
  nacionalnimi določbami, sprejetimi v skladu z Direktivo
  1999/93/ES([1]);
b) se lahko natančno določita čas in datum prejetja ponudb,
  prijav za sodelovanje, prijav za ugotavljanje sposobnosti
  ter načrtov in projektov;
c) se lahko ustrezno zagotovi, da pred določenim rokom nihče
  nima dostopa do podatkov, poslanih v skladu s temi
  zahtevami;
d) če je kršena prepoved tega dostopa, da se lahko ustrezno
  zagotovi, da se kršitev zlahka odkrije;
e) samo pooblaščene osebe lahko določijo ali spremenijo datum
  odpiranja prejetih podatkov;
f) se med različnimi fazami postopka ugotavljanja
  usposobljenosti, postopka oddaje naročila ali natečaja
  omogoči dostop do predloženih podatkov ali dela le-teh
  izključno ob hkratnem ukrepanju pooblaščenih oseb;
g) hkratno ukrepanje pooblaščenih oseb mora omogočiti dostop do
  poslanih podatkov šele po predpisanem datumu;
h) so podatki, prejeti in odprti v skladu s temi zahtevami, še
  naprej dostopni samo osebam, pooblaščenim, da se z njimi
  seznanijo.

[1] Direktiva 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta o okviru Skupnosti za
  elektronski podpis (UL L 13, 19. 1. 2000, str. 12).

AAA Zlata odličnost