Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

135. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama, stran 381.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in drugega odstavka 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je župan Mestne občine Ljubljana dne 27. 12. 2006 izdal
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
za območja urejanja CO 2/43 Drama,
CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja
urejanja CT 29 Križišče Drama
I.
Mestna občina Ljubljana z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama, ki ga je izdelal Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta 218/05 v juniju 2006.
II.
Osnutek bo javno razgrnjen od 26. januarja 2007 do 26. februarja 2007 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka bo v sredo, 14. februarja 2007, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana.
III.
S tem naznanilom o poteku javne razgrnitve in javni obravnavi osnutka OLN Mestna občina Ljubljana obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava osnutek OLN, in sicer z naslednjimi parc. št. 28/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 149, 177/8 – del, 178/8 – del, 47/1, 47/3 in 177/25, vse k.o. Gradišče I.
IV.
Pisne pripombe k osnutku se lahko poda kot zapis v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si (v rubriko "zadeva" navesti ključne besede "OLN Drama") do konca javne razgrnitve.
V primeru, da pripombe in predloge k osnutku akta poda lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Oddelka za urbanizem (http://ppmol.org/urbanizem), na oglasni deski Četrtne skupnosti Center ter v časopisu Delo.
Št. 3505-10/2005-10
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost