Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

130. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 353.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec dne 21. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana
Občine Dobrova - Polhov Gradec
1.
Za podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec se imenuje Franc Setnikar, Babna Gora 15, Polhov Gradec.
2.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
5.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 22. 12. 2006 dalje.
Št. 011- 4987/06
Dobrova, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost