Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

128. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 353.

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 2. redni seji dne 22. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V 2. členu Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 63/03) se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»V primeru, da se podžupan v soglasju z županom odloči, da bo opravljal funkcijo poklicno, o poklicnem opravljanju funkcije podžupana na predlog župana odloči občinski svet.«
2. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Do začetka uporabe odloka, ki razporeja funkcije v plačne razrede se na podlagi drugega odstavka 34. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/05 – ZLS-M), za določitev višina plače za poklicno opravljanje funkcije podžupana uporabljajo določbe 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02 in 108/03 – odl. US), ki določa, da je za župane občin v sedmi skupini občin, ki imajo do 3000 prebivalcev, določen osnovni količnik v višini 3,5 in funkcijski dodatek v višini 1,75 količnika ter dodatek za delovno dobo za poklicno opravljanje funkcije v skladu z zakonom. Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Če opravlja funkcijo nepoklicno, pa mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 100-0004/2006-01
Dobje, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost