Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

122. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – Kare II«, stran 347.

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 30. člena Statuta Občina Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – Kare II«
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – Kare II«, ki ga je pod št. projekta UN-09-04/06 izdelal CRP d.o.o. Predmet je sprememba oblikovanja fasad in minimalnih gabaritov trgovskega objekta.
2. člen
Javna razgrnitev bo od 19. 1. do vključno 2. 2. 2007 v prostorih Občine Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje) in v prostorih Krajevne skupnosti Zakot – Bukošek – Trnje, kjer se bosta nahajali tudi knjigi pripomb.
3. člen
Javna obravnava bo dne 24. 1. 2007 ob 15. uri v prostorih Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice (podstrešje).
4. člen
Pripombe, ki se nanašajo na razgrnjen predlog, lahko zainteresirani podajo v času javne razgrnitve v knjigi pripomb, na javni obravnavi ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, p.p. 132, Brežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-8/2006
Brežice, dne 5. januarja 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost