Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

119. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Moste - Polje za leto 2007, stran 345.

Na podlagi 41. člena in skladno s 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02, 18/04, in 40/04) in na podlagi 15. in 49. člena Statuta Območne obrtne zbornice Ljubljana Moste - Polje, številka 824/06-hm, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Ljubljana Moste - Polje dne 18. 12. 2006 je skupščina Območne obrtne zbornice Ljubljana Moste - Polje na svoji 1. redni seji dne 18. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Moste - Polje za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ljubljana Moste - Polje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Območne obrtne zbornice Ljubljana Moste - Polje kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 2,72% od najnižje zavarovalne osnove za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ta osnova ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 2,72% od najnižje zavarovalne osnove za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ta osnova ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v višini 2,72% od najnižje zavarovalne osnove za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ta osnova ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihovega združevanja), mesečno v višini 20 EUR;
– prostovoljni člani, v višini 20 EUR mesečno;
III.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
IV.
Članarina se plačuje mesečno, najpozneje do vsakega 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
V.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne obrtne zbornice Ljubljana Moste - Polje.
VI.
Članarina se za vsakega člana posebej skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek odmeri z odmerno odločbo, ki jo izda Območna obrtna zbornica Ljubljana Moste - Polje.
Članarina se plačuje Območni obrtni zbornici Ljubljana Moste - Polje na podlagi odmerne odločbe na njen transakcijski račun.
Zapadlo in neplačano članarino skladno z določbami zakona, ki ureja davčni postopek izterjuje Območna obrtna zbornica Ljubljana Moste - Polje, ki lahko izterjavo s pogodbo prenese na Davčno upravo Republike Slovenije.
Št. 857/06-hm
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
Predsednik
Območne obrtne zbornice
Ljubljana Moste - Polje
Dušan Kravos l.r.

AAA Zlata odličnost