Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

116. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Radovljica za leto 2007, stran 342.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 20. in 48. člena Statuta Območne obrtne zbornice Radovljica, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Radovljica dne 7. 4. 2005, je skupščina Območne obrtne zbornice Radovljica na 3. seji dne 28. 11. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Radovljica za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Radovljica (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi osnovami v drugem odstavku 39. člena Obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 1,83692% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 3.115,32 SIT mesečno oziroma 13,00 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 1,83692% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 3.115,32 SIT mesečno oziroma 13,00 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v višini 0,91846% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 1.577,66 SIT mesečno oziroma 6,50 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja) v višini 3.115,32 SIT mesečno oziroma 13,00 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– prostovoljni član, v višini 3.115,32 SIT mesečno oziroma 13,00 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Članarina se za vsakega člana posebej skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek odmeri z odmerno odločbo, ki jo izda Območna obrtna zbornica Radovljica.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na njen transakcijski račun.
Zapadlo in neplačano članarino skladno z določbami zakona, ki ureja davčni postopek izterjuje Območna obrtna zbornica Radovljica, ki lahko izterjavo s pogodbo prenese na Davčno upravo RS.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med letom, se seznani o odmeri članarine s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Radovljica.
VIII.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik skupščine
OOZ Radovljica
Franc Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti