Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

114. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ajdovščina za leto 2007, stran 340.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 43. člena Statuta Območne obrtne zbornice Ajdovščina, sprejetega na 8. redni seji skupščine Območne obrtne zbornice Ajdovščina dne 28. 9. 2005 s spremembami in dopolnitvami z dne 17. 5. 2006, je skupščina Območne obrtne zbornice Ajdovščina na 3. seji dne 18. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ajdovščina za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– Člani Območne obrtne zbornice Ajdovščina plačujejo članarino v višini 24 €, ki je sestavljena iz 16 € redne članarine in 8 € kot članski prispevek za poplačilo kredita za gradnjo Obrtnega doma.
Glede na priporočilo skupščine Obrtne zbornice Slovenije pa se v primeru pridobitve podatkov s stani Davčnega urada do 31. 1. 2007 članarina določi, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja) plačuje članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizične in pravne osebe, ki so postali člani zbornice po 1. 11. 2006, plačujejo članarino v višini 24 evrov mesečno oziroma 5.751,50 SIT mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– prostovoljni član, v višini 24 evrov mesečno oziroma 5.751,50 SIT mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave.
Članarino za leto 2006 (kamor sodi tudi članarina za mesec november 2006) je določila Skupščina Območne obrtne zbornice Ajdovščina dne 14. 12. 2005, s Sklepom o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ajdovščina za leto 2006, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/06.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Obrtna zbornica Slovenije, člane s pisnim obvestilom, oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun št. 19100-0010141210, pri Deželni banki Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Ajdovščina.
VIII.
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi pooblastila območne obrtne zbornice izdaja skupna obvestila oziroma odločbe o odmeri članarine ter opravlja druga dela za OOZ povezana s pobiranjem članarine.
Št. 70-3/2007
Ajdovščina, dne 3. januarja 2007
Predsednik
skupščine OOZ Ajdovščina
Ivo Boscarol l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti