Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

113. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2007, stran 340.

Na podlagi 39. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04-UPB1) in na podlagi 18. in 53.a člena prečiščenega besedila Statuta Obrtne zbornice Slovenije, sprejetega na seji skupščine Obrtne zbornice Slovenije dne 21. 12. 2000, s spremembami in dopolnitvami z dne 11. 12. 2001, 10. 12. 2002, 15. 5. 2003 in 19. 5. 2004 je skupščina Obrtne zbornice Slovenije na 2. redni seji dne 19. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Obrtne zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične ali pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja) plačuje članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizične in pravne osebe, ki so postali člani zbornice po 1. 11. 2006, plačujejo članarino v višini 2.995,50 SIT mesečno oziroma 12,50 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– prostovoljni član, v višini 2.995,50 SIT mesečno oziroma 12,50 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave.
Članarino za leto 2006 (kamor sodi tudi članarina za mesec november 2006) je določila Skupščina Obrtne zbornice Slovenije dne 20. 12. 2005, s Sklepom o določitvi višine in načina plačevanja članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2006, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 118/05, in je sestavni del tega sklepa.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Obrtna zbornica Slovenije, člane s pisnim obvestilom, oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun št. 19100-0010141210, pri Deželni banki Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.
O zmanjšanju ali odpisu članarine odloča upravni odbor OZS. Predlog za zmanjšanje ali odpis članarine po tem sklepu pripravi in posreduje upravnemu odboru OZS območna obrtna zbornica skupaj z mnenjem, ki pa za odločitev upravnega odbora OZS ni obvezujoče.
VIII.
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi pooblastila območne obrtne zbornice izdaja skupna obvestila oziroma odločbe o odmeri članarine ter opravlja druga dela za OOZ povezana s pobiranjem članarine.
Št. 356/06-skup
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
Predsednik
skupščine OZS
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost