Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

112. Tarifa Združenja SAZAS za javno priobčitev glasbenih del za izdajatelje radijskih in televizijskih programov, stran 339.

Upravni odbor Združenja SAZAS je na svoji seji dne 13. 12. 2006 na podlagi prvega odstavka 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/04 – uradno prečiščeno besedilo in 17/06, v nadaljnjem besedilu: ZASP) in 28. člena Statuta Združenja SAZAS sprejel naslednjo
T A R I F O
združenja SAZAS za javno priobčitev glasbenih del za izdajatelje radijskih in televizijskih programov
1. člen
Pri določitvi višine avtorskega nadomestila se upoštevajo standardi Mednarodne konfederacije avtorskih združenj (CISAC) in priporočila Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO)(*1), in sicer tako:
– da je plačilo avtorskega nadomestila sorazmerno pomembnosti in obsegu uporabe avtorskih glasbenih del v dejavnosti uporabnika,
– kar pomeni, da v primeru, če uporabnik 100% oddajnega časa uporablja avtorska glasbena dela, nadomestilo znaša 10% prihodkov, ustvarjenih z uporabo glasbe,
– ta odstotek se v primeru manjšega odstotka uporabe avtorskih glasbenih del v oddajnem času radijskega oziroma televizijskega programa ustrezno sorazmerno zmanjšuje z manjšim obsegom uporabe avtorske glasbe, kot na primer:
– v primeru 50% uporabe avtorskih glasbenih del v oddajnem času radijskega oziroma televizijskega programa, nadomestilo znaša 5% prihodkov ustvarjenih z uporabo glasbe,
– v primeru 20% uporabe avtorskih glasbenih del v oddajnem času radijskega oziroma televizijskega programa, nadomestilo znaša 2% prihodkov, ustvarjenih z uporabo glasbe.
2. člen
Pri obračunu nadomestila za uporabo avtorskih glasbenih del se v celoti upoštevajo naslednji prihodki izdajatelja:
a) prihodki od ekonomsko propagandnega programa (oglasna in propagandna sporočila, sponzorstva, najem časa za oddajanje ipd.);
b) prihodki od dotacij z izjemo tistih dotacij, za katere izdajatelj dokaže, da so namenjeni izključno za govorno informativni program;
c) prihodki od posebej naročenih izvajanj glasbe (želje poslušalcev, glasbene čestitke, ipd.);
d) prihodki od naročnine.
Uporabnik mora Združenju SAZAS vsak mesec posredovati podatke o prihodkih iz točke a, b, c in d tega člena, za pretekli mesec, razen če se Združenje SAZAS in uporabnik ne dogovorita drugače.
Nadomestilo se plačuje mesečno.
3. člen
a) Višina nadomestila za uporabo avtorskih glasbenih del na podlagi navedenih kriterijev znaša sorazmerni delež od prihodkov, navedenih v točkah a, b in d 2. člena te tarife. Sorazmerni delež se obračuna na način kot je obrazloženo v 1. členu te tarife.
Uporabnik mora za vsak program Združenju SAZAS vsak mesec za pretekli mesec posredovati podatke o obsegu uporabe avtorskih glasbenih del v svojih programih glede na skupni oddajni čas posameznega programa.
Podatki morajo vsebovati podatke o deležu vse avtorske glasbe uporabljene v posameznih delih vsakega programa, tako v glasbenem, razvedrilnem, informativnem, izobraževalnem, športnem, otroškem, filmskem, dokumentarnem in ekonomsko propagandnem programu, napovednikih ..., glede na vsebino programa posameznega izdajatelja.
Kolikor uporabnik Združenju SAZAS ne sporoči obsega uporabe avtorskih glasbenih del, znaša avtorsko nadomestilo 10% od prihodkov, navedenih v točki a, b in d 2. člena te tarife.
b) Višina nadomestila za uporabo avtorskih glasbenih del na podlagi navedenih kriterijev znaša 10% od prihodkov, navedenih v točki c 2. člena te tarife.
4. člen
Minimalno avtorsko nadomestilo za radijske
in televizijske programe
Minimalno avtorsko nadomestilo se uporabniku obračuna v primeru, če bi bilo na podlagi kriterijev iz 1., 2. in 3. člena te tarife nadomestilo nižje od minimalnega avtorskega nadomestila.
a) Minimalno avtorsko nadomestilo za radijske programe
Minimalno avtorsko nadomestilo za program v primeru, da uporabnik 100% oddajnega časa uporablja avtorska glasbena dela, znaša mesečno 1.244,51 EUR (298.234,44 SIT).
b) Minimalno avtorsko nadomestilo za televizijske programe
Minimalno avtorsko nadomestilo za program v primeru, da uporabnik 100% oddajnega časa uporablja avtorska glasbena dela, znaša mesečno 829,67 EUR (198.822,96 SIT).
Višina minimalnega avtorskega nadomestila se usklajuje z rastjo inflacije.
Če uporabnik samo del svojega oddajnega časa uporablja avtorska glasbena dela, se obračuna sorazmerni delež, vendar:
– za radijske programe ne manj kot 1/2 minimalnega avtorskega nadomestila;
– za televizijske programe ne manj kot 20% minimalnega avtorskega nadomestila.
Uporabnik mora Združenju SAZAS za vsak program posredovati podatke o obsegu uporabe avtorskih glasbenih del v svojem oddajnem času glede na skupni oddajni čas. Kolikor uporabnik teh podatkov ne posreduje, se obračuna polno minimalno avtorsko nadomestilo.
5. člen
Pogoji iz te tarife veljajo, kolikor se Združenje SAZAS in izdajatelj oziroma uporabnik (ali reprezentativno združenje uporabnikov) ne dogovorita drugače.
6. člen
Ta tarifa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. PR-362
Ljubljana, dne 5. januarja 2007
Predsednik
Upravnega odbora Združenja SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
(*1) Standardi Mednarodne konfederacije avtorskih društev (CISAC) in priporočila Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) so objavljeni na spletni strani Združenja SAZAS: www.sazas.org

AAA Zlata odličnost