Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

93. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenska Bistrica za leto 2007, stran 204.

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 16. člena Statuta Območne obrtne zbornice Slovenska Bistrica, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Slovenska Bistrica, dne 10. marca 2005, je skupščina Območne obrtne zbornice Slovenska Bistrica na seji dne 18. decembra 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenska Bistrica
za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 3,5325% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.991,00 SIT mesečno oziroma 25 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 3,5325% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.991,00 SIT mesečno oziroma 25 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v višini 1,4130% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 2.396,40 SIT mesečno oziroma 10 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja) plačuje članarino v višini 5.991,00 SIT mesečno oziroma 25 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– prostovoljni člani plačujejo članarino v višini 5.991,00 SIT oziroma 25 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Območna obrtna zbornica Slovenska Bistrica člane s pisnim obvestilom oziroma odločbo seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun št. 19100-0010141210, odprt pri Deželni banki Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med letom, se seznani o odmeri članarine s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Slovenska Bistrica.
O odločitvi iz prvega odstavka te točke je Območna obrtna zbornica Slovenska Bistrica dolžna pisno obvestiti Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.
VIII.
Območna obrtna zbornica Slovenska Bistrica je pooblastila Obrtno zbornico Slovenije za skupno izdajanje obvestil oziroma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana s pobiranjem članarine.
Št. 180/sk/06
Slovenska Bistrica, dne 18. decembra 2006
Predsednica
OOZ Slovenska Bistrica
Olga Kalan l.r.

AAA Zlata odličnost