Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

89. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Poligon, stran 202.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je župan Občine Polzela sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Poligon
I.
Župan Občine Polzela odreja javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Poligon, ki ga je izdelal PIANO, Atelje krajinske arhitekture, št. projekta PIANO/81/2006-OLN-D1 z dne januar 2007.
II.
Predlog bo javno razgrnjen v času od 15. januarja 2007 do 31. januarja 2007 v prostorih Občine Polzela, Polzela 8, v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve bo v sredo, dne 17. januarja 2007 ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Polzela, organizirana javna obravnava predloga.
III.
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko, v času javne razgrnitve, podajo svoje pripombe oziroma predloge. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb, lahko pa se pošljejo tudi pismeno na naslov: Občina Polzela, Polzela 8, p. Polzela s pripisom: Pripombe na predlog sprememb in dopolnitev LN POLIGON. Rok za pisne pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-17/2006
Polzela, dne 4. januarja 2007
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost