Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

83. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Gornja Radgona za leto 2007, stran 199.

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB 1) in na podlagi 48. člena Statuta Območne obrtne zbornice Gornja Radgona, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Gornja Radgona dne 11. 2. 2005 je skupščina Območne obrtne zbornice Gornja Radgona na 1. konstitutivni seji dne 12. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Gornja Radgona
za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Gornja Radgona (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi osnovami v drugem odstavku 39. člena Obrtnega zakona plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 3% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.087,80 SIT mesečno, oziroma 21 evrov mesečno, preračunano v evre po menjalnem tečaju;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 3% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.087,80 mesečno, oziroma 21 evrov mesečno, preračunano v evre po menjalnem tečaju;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,5% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 2.543,90 SIT mesečno, oziroma 10 evrov mesečno, preračunano v evre po menjalnem tečaju;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihovega združevanja) v višini 5.087,80 SIT mesečno, oziroma 21 evrov mesečno, preračunano v evre po menjalnem tečaju;
– prostovoljni član v višini 5.087,80 SIT mesečno, oziroma 21 evrov mesečno, preračunano v evre po menjalnem tečaju.
III.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Območna obrtna zbornica Gornja Radgona, člane s pisnim obvestilom oziroma odločbo seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun št. 19100-0010141210, pri Deželni banki Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med letom, se seznani o odmeri članarine s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Gornja Radgona.
O odločitvi iz prvega odstavka te točke, je Območna obrtna zbornica Gornja Radgona dolžna pisno obvestiti Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.
VIII.
Območna obrtna zbornica Gornja Radgona lahko pooblasti Obrtno zbornico Slovenije, za skupno izdajanje Obvestil oziroma Odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja povezana s pobiranjem članarine.
IX.
Ta sklep začne veljati od dneva sprejetja na skupščini, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Gornja Radgona, dne 12. decembra 2006
Predsednica
skupščine OOZ Gornja Radgona
Irena Petek Ferenc l.r.

AAA Zlata odličnost