Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

81. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007, stran 199.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU) in 30. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007
1. člen
S tem sklepom se urejata način in oseb financiranja proračunskih uporabnikov do sprejetja proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007. Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Obdobje začasnega financiranja se lahko podaljša v skladu z Zakonom o javnih financah.
2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007 se javna poraba začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, ki se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
4. člen
N glede na določila 3. člena tega sklepa se v obdobju začasnega financiranja lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki bo bile sprejete v proračunu za leto 2006.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2006.
7. člen
V okviru tega sklepa nastali prihodki in odhodki proračuna so sestavni del proračuna občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 011-4931/06
Dobrova, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost