Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

78. Odlok o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007, stran 198.

Na podlagi 13. člena Zakona o uvedbi eura (ZUE) (Uradni list RS, št. 114/06), 8. člena Odloka o komunalnem prispevku v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 63/05) ter 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 46/99, 125/03, 73/06) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007
1. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2007 23.784,00 SIT oziroma 99,248 EUR za m2 koristne stanovanjske površine.
Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 10.703,00 SIT oziroma 44,662 EUR na m2 koristne stanovanjske površine
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 13.081,00 SIT oziroma 54,586 EUR na m2 koristne stanovanjske površine.
2. člen
Tako določeni povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se lahko letno valorizirajo v skladu z Odlokom o komunalnem prispevku v Občini Bistrica ob Sotli.
3. člen
Občani lahko izjemoma uveljavljajo zmanjšanje plačila komunalnega prispevka v višini do 30%, na podlagi predložitve dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v preteklih letih.
O znižanju plačila komunalnega prispevka do 30% odloči župan ali od njega pooblaščena oseba na osnovi pismenega dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v zadnjih štirih letih. Upoštevajo se vlaganja v ceste, vodovode, kanalizacijo in plazove.
Župan lahko olajšavo zmanjša do 10% na osnovi utemeljenih argumentov.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 6/04).
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 032-0004/2006-04
Bistrica ob Sotli, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost