Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

75. Odredba o prepovedi prometa na cestah, stran 195.

Na podlagi drugega odstavka 115. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 26. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o prepovedi prometa na cestah
1. člen
(1) S to odredbo se na določenih cestah v ponedeljek, 15. januarja 2007, od 15. do 22. ure, prepove promet za:
1. tovorna vozila in skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vozila in skupine vozil, daljših od 14 metrov, razen za avtobuse mestnega potniškega prometa, traktorje, motokultivatorje, delovne stroje, vprežna vozila in vozila, s katerimi se kandidati za voznike učijo vožnje;
3. vsa vozila, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
(2) Prepoved prometa iz prejšnjega odstavka velja na naslednjih cestah:
1. A2 Kranj (vzhod)–Ljubljana (Šentvid);
2. GI-8 Ljubljana (Šentvid)–Ljubljana (obvoznica);
3. RI-211 Kranj (Labore)–Ljubljana (Šentvid);
4. Celovška cesta v Ljubljani, od križišča z obvoznico do križišča s Tivolsko cesto (križišče Delavski dom).
2. člen
Prepoved prometa iz prejšnjega člena ne velja, če je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču ali na delu ceste zunaj vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
5. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev, če je to v interesu obveščanja javnosti;
6. za dostavo naftnih derivatov na bencinske servise.
3. člen
V ponedeljek, 15. januarja 2007, od 00. do 24. ure, so prepovedani vožnja, ustavitev in parkiranje vseh vozil na Erjavčevi ulici v Ljubljani, od križišča z Igriško ulico do križišča s Prešernovo ulico.
4. člen
Prepoved iz prejšnjega člena ne velja za vozila z akreditacijami, ki jih izda policija.
5. člen
Če prenehajo razlogi, zaradi katerih velja prepoved prometa oziroma prepoved ustavitve in parkiranja, lahko policisti dovolijo promet vozil pred iztekom časa, določenega v 1. in 3. členu te odredbe.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1155/2006 (212-07)
Ljubljana, dne 4. januarja 2007
EVA 2006-1711-0059
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost