Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

74. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih, stran 195.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o navajanju surovinske sestave
in o tekstilnih imenih
1. člen
V Pravilniku o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih (Uradni list RS, št. 109/99, 92/02, 34/04 in 36/05) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/74/ES z dne 16. decembra 1996 o tekstilnih imenih (UL L št. 32 z dne 3. 2. 1997, str. 38), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/3/ES z dne 9. januarja 2006 o spremembi prilog I in II k Direktivi 96/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih zaradi prilagajanja tehničnemu napredku (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2006, str. 14).
2. člen
V Prilogi I se na koncu preglednice doda nova vrstica z zaporedno številko 45, ki se glasi:
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
|»45 |Elastomultiester|Vlakna, ki nastanejo ob interakciji dveh ali več   |
|   |        |kemijsko različnih linearnih makromolekul v dveh ali |
|   |        |več ločenih fazah (od katerih nobena ne presega 85% |
|   |        |skupne mase), katerih pretežna funkcionalna enota  |
|   |        |vsebuje estrske skupine (najmanj 85%) in ki se ob  |
|   |        |ustrezni obdelavi po raztezanju na enainpolkratno  |
|   |        |dolžino po sprostitvi ponovno hitro skrčijo na    |
|   |        |začetno dolžino.«                  |
|   |        |                           |
+-----+----------------+-----------------------------------------------------+
3. člen
V Prilogi II se na koncu preglednice doda nova vrstica z zaporedno številko 45, ki se glasi:
+-------+---------------------------+-----------------+
|»45  |Elastomultiester      |1,50«      |
|    |              |         |
+-------+---------------------------+-----------------+
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-201/2002
Ljubljana, dne 15. decembra 2006
EVA 2006-2111-0089
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost