Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

SV 1247/06 Ob-36907/06 , Stran 10055
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opr. št. SV 1247/06 z dne 27. 12. 2006, je bilo stanovanje v skupni izmeri 50,06 m2, ki obsega v izmeri kuhinjo 11,44 m2, sobo 20,90 m2, predsobo 2,87 m2, kopalnico 3,56 m2, balkon oziroma teraso 10,52 m2 ter druge prostore 0,77 m2, ki se nahaja na naslovu Prosenjakovci 97 B, in sicer v stavbi z identifikatorjem 276, ki stoji na parceli številka 1926/2, vpisani v vložek številka 215, katastrska občina Prosenjakovci in parceli številka 1927/2, vpisani v vložek številka 81, katastrska občina Prosenjakovci, in ki ga je zastavna dolžnica pridobila po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja, sklenjeni dne 27. 10. 1993, s prodajalko Občino Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 22.951 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost