Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

SV 1760/06 Ob-36905/06 , Stran 10055
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1760/06 z dne 22. 12. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje številka 19 v pritličju v izmeri 42,59 m2, s pripadajočo drvarnico, v večstanovanjski stavbi na naslovu Žolgarjeva ulica 9, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 1094, katastrska občina Tabor, last dolžnika – zastavitelja Damjana Jelenko, rojenega 2. 10. 1973, stanujočega Tomšičeva cesta 51, 3320 Velenje, do 1/1, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 11. 12. 2006, sklenjene med njim kot kupcem in med Andrejem Zelenko kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d., s sedežem Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Damjana Jelenko v višini 6,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 31. 12. 2016 oziroma na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost