Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

SV 1447/06 Ob-36903/06 , Stran 10055
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1447/06 z dne 21. 12. 2006, je bil lokal št. L6 v izmeri 46,25 m2, v pritličju poslovno trgovskega centra C1 v Zupančičevi jami na naslovu Vurnikova ulica 2, Ljubljana, stoječega na parc. št. 1796/158 k.o. Bežigrad, last Danice Križman, iz Ljubljane, Štihova ulica 14 A, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 9. 2006, z Eko-Invest d.o.o. in aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 21. 12. 2006, zastavljen v korist upnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, matična št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 92.500 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost