Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

SV 996/06 Ob-36901/06 , Stran 10055
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 996/06 z dne 21. 12. 2006, je bilo stanovanje št. 26, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 96, stoječe na parc. št. 182/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 51,46 m2, last zastaviteljice Suvade Grvale, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 554-498/93 z dne 19. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Občino Jesenice, zastavljeno v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, reg.Gen.m.b.H., matična številka 1900625, s sedežem v Avstriji, A-9170 Borovlje, Hauptplatz 6, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost