Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

SV 994/06 Ob-36900/06 , Stran 10055
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 994/06 z dne 21. 12. 2006, je bilo stanovanje št. 84, ki se nahaja v sedmem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije 1B, stoječe na parc. št. 515/5, 515/6, 520/69, 521/49 in 521/55, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri 60,65 m2, last zastavitelja Jasmina Tubića, na podlagi pogodbe za prodajo stanovanja z dne 18. 12. 2006, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14,200.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost