Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

SV 2097/2006 Ob-36889/06 , Stran 10055
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 2097/2006 z dne 22. 12. 2006, je bila nepremičnina, posamezni del stavbe z ident. št. 0660 001487 001, stanovanjska raba v izmeri 59,01 m2, na naslovu Miklavčeva ulica 16 v Mariboru, k.o. Studenci in parc. št. 591/11 – dvorišče v izmeri 20 m2 ter parc. št. 591/12 – dvorišče v izmeri 26 m2, last zastaviteljev Volšek Nataše, EMŠO 1502983505162, stanujoče Limbuš, Hrastje 035 L, do 1/2 celote in Pregarc Mateja, EMŠO 1111982500281, stanujočega Limbuš, Lackova cesta 179 A, do 1/2 celote, na podlagi pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe z zemljiškoknjižnim dovolilom, sklenjene med Framin d.o.o. ter Volšek Natašo in Pregarc Matejem, zastavljena v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., Dunajska 128 A, Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 59.860 CHF s pripadki v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 30. 11. 2013.

AAA Zlata odličnost