Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Ob-36419/06 , Stran 10047
Predmet zbiranja ponudb je prodaja dveh terjatev v paketu iz naslova prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu in sicer 60 obrokov po vsaki pogodbi s stanjem december 2006. Mesečna obroka znašata 8.700 SIT in 5.139 SIT (skupaj 13.839 SIT/mesec). Najnižja prodajna cena je 83.034 SIT. Kupec je dolžan poleg kupnine plačati Stanovanjskemu skladu RS znesek 115.685,40 SIT in Slovenski odškodninski družbi znesek 57.842,70 SIT v enakem roku kot kupnino. Rok plačila kupnine in obveznosti do SSRS in SOD je 8 dni od dneva podpisa pogodbe. K ponudbi je potrebno priložiti: kopijo osebne izkaznice ali izpiska iz sodnega registra z navedbo davčne številke ter potrdilo o vplačilu varščine v znesku 50.000 SIT, ki se vplača na TRR prodajalca pri Abanka Vipa d.d., št. 05100-8011984730. V ponudbi naj ponudniki opredelijo ponujeno kupnino. Terjatev preide na kupca z dnem plačila kupnine in obveznosti do SSRS in SOD v celoti. Upoštevale se bodo samo popolne ponudbe. Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina brezobrestno vštela v plačilo kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brezobrestno v roku 8 dni od odpiranja ponudb. Ponudbe se pošljejo na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, stečajna pisarna, 6000 Koper, z oznako na ovojnici “St 76/2004 – ponudba – ne odpiraj” najpozneje v roku 10 dni od dneva objave tega oglasa. Odpiranje ponudb bo nejavno s strani stečajnega senata na Okrožnem sodišču v Kopru.

AAA Zlata odličnost