Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Ob-36399/06 , Stran 10046
1. Uradno ime in naslov naročnika: Logina d.o.o., kontaktna oseba Mladen Pevec, Vodnikova cesta 252, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/583-94-99, faks +386(0)1/583-94-11, elektronska pošta: mladen.pevec@logina.net, internetni naslov:http://www.logina.net. 2. Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v točki 1. 3. Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti, kot v točki 1. 4. Naslov, na katerega je potrebno poslati ponudbe za sodelovanje: isti kot v točki 1. 5. Oznaka povabila k oddaji ponudb, ki ga je določil naročnik: »Logina-01/06«. 6. Opis naročila: povabilo k oddaji ponudb za sklenitev pogodbe o dobavi nadomestnih rezervnih delov za potrebe vzdrževanja samopostrežnih terminalov »številka povabila: Logina-01/06«. 7. Ali se bodo variante sprejemale: ne. 8. Celotna količina ali obseg: predmet zahtevka za ponudbo je dobava nadomestnih rezervnih delov za potrebe vzdrževanja samopostrežnih terminalov za obdobje enega leta, po specifikacijah, določenih v prilogah povabila, kjer se nahajajo podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe. 9. Pravni status – obvezna dokazila: – izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence; – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem; – izjava ponudnika, da v ponudbi ni posredoval zavajajočih podatkov in da sprejema pogoje razpisne dokumentacije; – izjava ponudnika, da ni bil kaznovan in da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem. 10. Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: – izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, ob podpisu pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti podpisane pogodbe. Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik izročiti najkasneje v sedmih dneh od sklenitve pogodbe. 11. Ali so kandidati že izbrani: ne. 12. Merilo za oddajo: cena/kvaliteta. 13. Rok za sprejemanje ponudb: 19. 1. 2007. 14. Čas veljavnosti ponudbe, ki jo mora zagotavljati ponudnik: 28. 2. 2007. 15. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali naročniku pred odpiranjem. 16. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Logina d.o.o., Vodnikova cesta 252, 1000 Ljubljana, sejna soba, dne 22. 1. 2007. 17. Dodatne informacije: registracija in dvig povabila k oddaji ponudb: Logina d.o.o. Vodnikova cesta 252, 1000 Ljubljana, Alenka Uljančič +386(0)1/583-94-10 ali alenka.uljancic@logina.net. 18. Datum, ko je bilo odposlano to povabilo k oddaji ponudb: 20. 12. 2006.

AAA Zlata odličnost