Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Št. 121 Ob-36368/06 , Stran 10046
za najem nadomestnih prostorov za potrebe enote VDC Brežice. Pogoji: 1. prostori morajo biti prilagojeni osnovni dejavnosti Varstveno delovnega centra (Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 67/06)); 2. ponudbe se oddajajo v slovenskem jeziku; 3. prostori morajo biti v bližini postajališč javnih prevoznih sredstev; 4. zagotovljen mora biti dostop oseb z vozili in dostavnimi vozili; 5. prostori ne smejo imeti arhitektonskih ovir za dostop z invalidskimi vozički; 6. zagotavljati je potrebno po 2 parkirna prostora; 7. možnost najema za 20 let oziroma z možnostjo odkupa; 8. zagotovljeni morajo biti ločeni števci za porabo energije, vode in kurjave; 9. potrebno je navesti čas vselitve – najkasneje do aprila 2007; 10. izkazati je potrebno lastništvo. Dodatne zahteve: 1. Za potrebe enote VDC Brežice je potrebno zagotoviti ca. 350 m2 v eni etaži (pritličje). 2. Najemodajalec prevzema stroške vzdrževanja in zavarovanja prostorov ter plačilo stroškov nadomestila za stavbno zemljišče. 3. Naročnik bo priznal ceno za m2 v skladu z Odlokom o določanju najemnin (Ur. l. RS, št. 3/94). Podrobnejše informacije o zahtevah in dodatne informacije dobite na sedežu JZ pri Lidiji Žnideršič med 8. in 14. uro vsak delovnik do 15. 1. 2007. Rok za zbiranje ponudb je 16. 1. 2007 do 14. ure. Obrazci za izdelavo ponudbe se lahko dvignejo v Tajništvu VDC do 10. 1. 2007. Ponudbe lahko oddajo osebno v tajništvu zavoda ali pošljejo v zaprti kuverti na naslov: VDC Krško-Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem. Na kuverti naj bo vidno označeno: Ne odpiraj! (Ponudba za najem prostorov Brežice). Ponudniki bodo obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

AAA Zlata odličnost