Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Ob-36370/06 , Stran 10039
Na podlagi 58. in 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list Republike Slovenije, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Občina Rače - Fram javni natečaj za zaposlitev pripravnika – svetovalca za opravo strokovnega upravnega izpita. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo univerzitetno izobrazbo pravne smeri; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 12 mesecev v prostorih Občine Rače - Fram, Grajski trg 14 v Račah. Kandidati pošljejo, v roku 8 dni od dneva objave, pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo: ˝za javni natečaj za prosto delovno mesto pripravnik˝ na naslov: Občina Rače - Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače. Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o neizbiri. Izbrani kandidat bo delo pripravnika opravljal na uradniškem delovnem mestu svetovalec, ki se lahko opravlja v uradniških nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Lidija Belca, direktorica občinske uprave Občine Rače - Fram, tel. 02/609-60-19.

AAA Zlata odličnost