Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Su 11/2006 Ob-36365/06 , Stran 10039
Na podlagi 6. odstavka 57. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06) objavljam javni natečaj za 2 prosti delovni mesti višji pravosodni svetovalec III. 1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo: Višje sodišče v Ljubljani, izvršilni oddelek in kazenski oddelek. 2. Kraj opravljanja dela: Mala ulica 3 ali Miklošičeva 4, Ljubljana. 3. Navedba delovnega mesta: strokovni sodelavec. 4. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas do 31. 12. 2010 let (3 mesečno poskusno delo). 5. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – državljanstvo RS; – 2 leti delovne dobe; – univerzitetna izobrazba pravne smeri (VII. Stopnja); – opravljen pravniški državni izpit; – znanje dela z računalnikom; – aktivno znanje enega svetovnega jezika. 6. Potrebna dokazila: – izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta; – izjava kandidata, da ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev ter, da ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja; – potrdilo o ocenah v času študija; – pisna privolitev kandidata za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc (potrdila o državljanstvu, potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu, podatkov o delovnih razmerjih). Če kandidat ne da omenjenega soglasja, mora sam predložiti ustrezno dokazilo. 7. Kratek opis dela: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve; – spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature; – sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa; – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, vnašanje odločb v podatkovno bazo, – predhodni preizkus pritožb; – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predstojnika pravosodnega organa. 8. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in zahtevanimi dokazili je treba poslati v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS in na oglasni deski Višjega sodišča v Ljubljani, prijave se oddajo v kadrovski službi Višjega sodišča v Ljubljani; o izbiri bodo kandidati obveščeni v 8 dneh. 9. Oseba za dodatne informacije Maja Herič, vodja kadrovske službe na Višjem sodišču v Ljubljani.

AAA Zlata odličnost