Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

SV 263/06 Ob-24668/06 , Stran 7017
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka iz Ormoža, opr. št. SV 263/06 z dne 29. 8. 2006, je bilo celotno dvosobno stanovanje št. 6 v izmeri 45,57 m2, s pripadajočo shrambo, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Strossmayerjeva 10, Maribor, stoječe na parc. št. 1532, pripisani pri vl. št. 1293 k.o. Maribor-Grad, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7. 2006 in aneksa z dne 3. 8. 2006, sklenjenih s prodajalko Marijo Vuč, Majeričeva ulica 8, Maribor, do celote v lasti Bojana Puklavca, Gregorčičeva ulica 12, Maribor, zastavljeno v korist v upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., mat. št. 5860580, Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,500.000 SIT z valutno klavzulo, s pripadki.

AAA Zlata odličnost