Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

SV 756/06 Ob-24667/06 , Stran 7017
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 756/06 z dne 30. 8. 2006, je bilo dvosobno stanovanje, ident. št. 4.E, v 4. etaži, v izmeri 81,72 m2, na naslovu Levstikova 5, Celje, ki stoji na parc. št. 2116, vl. št. 2517, k.o. Celje, last Gorišek Ksenije, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 8. 2006, med prodajalcem Radovanovič Jedertom in kupcem Gorišek Ksenijo, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT, s pripadki, ki zapade v plačilo 31. 8. 2016.

AAA Zlata odličnost