Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

SV 1262/2006 Ob-24527/06 , Stran 7017
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1262/2006 z dne 24. 8. 2006, je poslovni prostor št. K.1.14 namenjen za popravilo tekstilnih izdelkov in sprejem v pranje in čiščenje, v izmeri 35,42 m2 v 1. kleti TPC city Maribor – parc. št. 1771 k.o. Maribor Grad, last Osrajnik Bojana, stan. Maribor, Krčevinska 19, na temelju prodajne pog. z dne 5. 8. 1996 in njenega aneksa, zastavljen v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 48.830 EUR s pp, v EUR oziroma SIT protivrednosti EUR po podjetniškem prod. tečaju upnice na dan plačila.

AAA Zlata odličnost